Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsløftet og sammensatte tekster

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsløftet og sammensatte tekster"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsløftet og sammensatte tekster
Nils Ole Nilsen

2 Ulike dimensjoner av begrepet digital kompetanse
Ferdigheter i bruk av IKT IKT brukt i ulike fagområder IKT og læringsstrategier IKT som eget kunnskapsfelt Ola Erstad: Digital kompetanse i skolen – en innføring

3 Ferdigheter i bruk av IKT
En kjent dimensjon for de fleste i skolen Ferdigheter i å kunne installere en skriver, bruke tastatur og publisere tekster på nettet I norsk 4. trinn skal elevene kunne foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster Teknologien er i stadig endring, man kan ikke lære dette en gang for alle Hvordan nyttiggjør skolen seg den digitale ferdigheten barn og unge har tilegnet seg i fritiden?

4 IKT brukt i ulike fagområder
Lærerens fagdidaktiske kompetanse i sitt/sine fag inkluderer også en digital fagdidaktikk Vanskelig å tilegne seg gjennom kurs, men ved å ta utgangspunkt i egen pedagogisk praksis Arbeid med faglige emner kan legges opp som tidligere, men bruk av digitale verktøy åpner for mange nye muligheter og flere måter å jobbe med fagstoffet på

5 IKT og læringsstrategier
Elevene må lære seg til å reflektere og å stille seg kritisk til de kildene og den informasjonen de skal bruke for å lære Å kunne velge, vurdere og bruke informasjon, samt kommunisere og samhandle med andre på tvers av tid og sted er en viltig del i opplæring av digital kompetanse Juridiske og etiske utfordringer – sikker bruk av digitale verktøy og krav til personvern må vektlegges

6 IKT som kunnskapsfelt Betydningen av medier og teknologi som eget kunnskapsfelt – medieutviklingen Sette medieutviklingen inn i et større perspektiv IKT og samfunn

7 IKT i fag

8 IKT må ikke være et mål i seg selv Individuell – to og to - diskusjon:
Fornuftig og god bruk av teknologi krever en god lærer – en lærer som har innsikt og erfaring i eget fag og i pedagogisk bruk av IKT Det er kombinasjonen av didaktisk og digital kompetanse som gjør det mulig å drive god undervisning med digitale verktøy IKT må ikke være et mål i seg selv Individuell – to og to - diskusjon: Skriv ned hvilke digitale verktøy du har brukt i undervisning Har du brukt noen programmer for redigering av bilder, video og lyd?

9

10

11 Lærer elevene mer?

12 Mange barn blir PC-brukere i førskolealder

13

14 Nye utfordringer for skolen
Ny teknologi

15 Nye utfordringer for skolen
Ny teknologi Ny underveisvurdering

16 Nye utfordringer for skolen
Ny teknologi Ny underveisvurdering Nye læringsformer

17 Nye utfordringer for skolen
Ny teknologi Nye rollemønster Ny underveisvurdering Nye læringsformer

18 Nye utfordringer for skolen
Ny teknologi Nye rollemønster Ny organisering Ny underveisvurdering Nye læringsformer

19 Nye utfordringer for skolen
Ny teknologi Nye rollemønster Ny organisering Ny undervisning Nye læringsformer Ny økonomi

20 Nye utfordringer for skolen
Ny teknologi Nye rollemønster Nye elever? Ny underveisvurdering Ny organisering Nye læringsformer Ny økonomi

21 Homo Zappiens Schools are increasingly being populated by media wise and multi tasking young people in whose lives modern technology and digital media play an integral and vital part. Educationalists speak of this as ICT, which in many school contexts still denote ”Verfremdung”. To the young this is friends, communication, pictures, and most of all music! They are the mdeia savvy, multi tasking generation of the future who play music, watch TV, chat with friends and do homework all at the same time!

22 Fagdidaktisk IKT-kompetanse
Figuren viser tre viktige dimensjoner om kunnskap som viser seg å være essensielle når lærere skal integrere teknologi i sin undervisning. I skjæringspunktene mellom Fagkompetanse, Pedagogisk kompetanse og Teknologikompetanse finner man utfordringene som en lærer må beherske for å kunne legge til rette for elevenes læring. I skjæringspunktet mellom alle tre kompetanseområdene kan beskrives som Technological Pedagogical Content Knowledge, eller på norsk fagdidaktisk IKT-kompetanse. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK), bygger på Shulman's ide om Pedagogical Content Knowledge.

23 IKT i naturfag, matematikk og norsk
Felles for alle fag: Digital mappevurdering med tydelige vurderingskriterier/ kjennetegn Aksjonslæring/ erfaringslæring for spredning (skoleldelse) Klasseledelse Fagspesifikke utfordringer i bruk av IKT i følge LK -06: Naturfag Matematikk Norsk Fagdidaktisk IKT- kompetanse: Naturfagdidaktikk +IKT Mattematikkdidaktikk + IKT Norskdidaktikk +IKT

24 IKT i fag i Ofoten Innhold i samlinger:
14. – 15. september – (sosiale medier, IKT og læreplanen, bildefortellinger og litt regneark) 19. – 20. oktober (bildebehandling, regneark, personvern og bruk av blogg i norskfaget) 23. – 24. november (videoredigering, regneark, Chefrens pyramide (matematikk) og realfagspakken med fokus på naturfag)


Laste ned ppt "Kunnskapsløftet og sammensatte tekster"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google