Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLASSELEDELSE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLASSELEDELSE."— Utskrift av presentasjonen:

1 KLASSELEDELSE

2 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
Sjangerkunnskap Situasjoner som gjentas og blir gjenkjennelige fra gang til gang Elever og lærere går inn og ut av ulike sjangre hele dagen Læreren er iscenesetteren i alle disse hverdagssjangrene Kristin Østvik, PPT-Ofoten

3 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
Aktører på en scene? På scenen: Språk og tegn som redskap med betydning for menneskelig samhandling og utvikling Ofte oppdiktede forhold Skuespillere og publikum I klassen: Språk og tegn som redskap med betydning for menneskelig samhandling og utvikling Handlingen en del av det virkelige livet Lærer og elev både aktør og publikum for hverandre Kristin Østvik, PPT-Ofoten

4 Den inkluderende skole
Skolen der alle elever, uansett bakgrunn og forutsetninger, kan føle tilhørighet og få faglig og sosiale utviklingsmuligheter. Skolen som rommer mangfoldet blant elever Basert på idealer om demokrati og fellesskap Kristin Østvik, PPT-Ofoten

5 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
Kvalitetsskolen Terje Ogden: Kvalitet bygger på grunnleggende gode relasjoner mellom lærere og elever, og lærerollen blir derfor sentral. Kristin Østvik, PPT-Ofoten

6 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
Læringsresultat Tidligere pedagogisk forskning: Sammenheng mellom undervisningsmetode og læreresultat I nyere teorier om læring – sentralt: Relasjoner Samhandling Dialog Elevens læring i sentrum, ikke faget eller læreboka Kristin Østvik, PPT-Ofoten

7 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
KLASSELEDELSE Elaine Munthe Terje Ogden Terje Overland Thomas Nordahl Elever Kristin Østvik, PPT-Ofoten

8 KLASSELEDELSE, Elaine Munthe
Kristin Østvik, PPT-Ofoten

9 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
KLASSELEDELSE Terje Ogden (2004): Læring i skolen bygger på et sosialt fundament som beskrives med stikkord som trygghet, struktur og gode arbeidsvilkår. Det er ingen grunn til å tro at det er noe motsetningsforhold mellom lærere og elever når det gjelder behovet for å ha et trygt og ordnet læringsmiljø. Effektiv ledelse forutsetter et høyt bevissthetsnivå hos læreren om hva som skjer i klassen, men også gode relasjoner mellom elevene, og mellom læreren og elevgruppen Kristin Østvik, PPT-Ofoten

10 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
KLASSELEDELSE Terje Overland: Læreren må skaffe seg sosial innflytelse og arbeide for at skolens mål oppnås. For å oppnå sosial innflytelse må læreren få tillit hos elevene Han/hun må fremstå som en tydelig voksen. Elevene må akseptere læreren som leder Kristin Østvik, PPT-Ofoten

11 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
KLASSELEDELSE Thomas Nordahl (2002): Klasseledelse forstås som lærerens evne til å skape et positivt klima i klassen gjennom å bygge gode relasjoner til alle elever og elevene i mellom. I lederoppgaven ligger også evnen til å etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats. Relasjonsbygging, struktur og fokus på oppgaven synes å være viktig for utvikling av et godt læringsmiljø Kristin Østvik, PPT-Ofoten

12 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
KLASSELEDELSE Nøkkelord: Emosjonell støtte, organisering, læringsstøtte Sosialt fundament (trygghet, struktur, gode arbeidsvilkår, respekt og tillit) Sosial innflytelse, tydelig voksen, ha aksept hos elevene Kristin Østvik, PPT-Ofoten

13 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
Refleksjonsoppgave Tenk tilbake på en lærer du hadde selv og som du likte godt. Hva var det som gjorde at du likte han/henne så godt? Hvordan likte du faget/fagene han/hun underviste i? Skriv ned dine refleksjoner knyttet til punktene ovenfor. 3-5 minutter. Kristin Østvik, PPT-Ofoten

14 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
KLASSELEDELSE Elever: Det viktigste funnet er at de menneskelige relasjonene oppleves sterkest og har størst betydning. Læring skjer best når man trives, og at skolens oppgave er å bidra til at dette skjer. Lærerens forhold til elevene er krumtappen for at skoledagen skal oppfattes som konstruktiv og meningsfull Kristin Østvik, PPT-Ofoten

15 KLASSELEDELSE, elever forts.
Måten læreren: Underviser, kommuniserer og organiserer på er faktorer elevene er opptatt av. At læreren ”bryr” seg er viktig for at elevene skal trives: Se elevenes behov Formidle fagstoff i en språkdrakt som alle skjønner Viktigst av alt: Læreren må blande seg inn i elevenes forhold til hverandre Kristin Østvik, PPT-Ofoten

16 KLASSELEDELSE, elever forts.
Læreren ses som den viktigste enkeltfaktoren som påvirker elevenes motivasjon, læring og atferd i skolen. Lærerens handlinger i klasserommet Kommunikasjonsform Personlighet Faglige kunnskaper Kristin Østvik, PPT-Ofoten

17 KLASSELEDELSE, elever forts.
Elevene ser ikke lærerens Situasjon De organisasjonsmessige betingelsene læreren har Hvilke kollegiale forhold som råder Hvordan skolens ledelse hjelper eller hindrer Alle de andre arbeidsoppgavene osv Kristin Østvik, PPT-Ofoten

18 KLASSELEDELSE, elever forts.
Elevene ser læreren slik han/hun fremstår hver dag i klasserommet: Bryr han/hun seg om oss? Kan vi stole på han/henne? Skjønner vi hva han/hun sier? Liker vi han/henne? Kristin Østvik, PPT-Ofoten

19 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
Kilde: Jan Spurkeland Generell atferd Resultatorientering Tillit Dialogferdigheter individ Prestasjons- hjelp Humor Tilbakemeldinger Følelsesmessig modenhet Dialogferdigheter gruppe Konflikt- håndtering Relasjonsbygging Synlig ledelse Kreativitet Utvikling/motivasjon Kristin Østvik, PPT-Ofoten

20 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
Relasjonskompetanse Tillit Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig ledelse Relasjonsbygging Kristin Østvik, PPT-Ofoten

21 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
Tillit Tillit er en overordnet dimensjon i en relasjon. Alle relasjoner starter og stanses ved tillitsdimensjonen Tillit skapes når kontakt etableres Det handler om å bli akseptert, verdsatt, respektert og få positive tilbakemeldinger Det handler om å bli sett og bli annerkjent Det skjer gjennom ros, støtte, tilbakemeldinger og oppmuntring Kristin Østvik, PPT-Ofoten

22 Kristin Østvik, PPT-Ofoten
Tillit Kan sammenlignes med en bro som skal bygges i relasjonen. Det må gjøres skikkelig arbeid med brofestet for at broen skal tåle belastninger Broens videre byggeelementer er handlinger som bekrefter pålitelighet og respekt Ledere/lærere er avhengig av broer som bærer Det å lede noen er å arbeide med tillit hver dag Kristin Østvik, PPT-Ofoten


Laste ned ppt "KLASSELEDELSE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google