Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alternative opplegg og mappevurdering 3.1.06 1 Mappevurdering Stimulering av avansert tenking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alternative opplegg og mappevurdering 3.1.06 1 Mappevurdering Stimulering av avansert tenking."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alternative opplegg og mappevurdering 3.1.06 1 Mappevurdering Stimulering av avansert tenking

2 Alternative opplegg og mappevurdering2  Eksempel på opplegg for å stimulere til avansert tenking –gruppeprosjekt –skrive essayer –problem med mange løsningsalternativ –muntlige presentasjoner –vitenskapelige eksperiment –datasimuleringer –muntlig analyse av aktuelle hendinger –samarbeid med andre i debatter

3 Alternative opplegg og mappevurdering3 –Vurdering av slike opplegg  krever samkjøring av kriterier  tidkrevende  kan ha stor nytteverdi for –lærernes faglige utvikling –elevenes læring –foreldrenes deltaking

4 Alternative opplegg og mappevurdering4 Felles for mappeutviklingsopplegg –Samle, velge ut og reflektere –Mapper er ikke bare forbeholdt elever –Mapper (Portfolios) skal:  vise prestasjonene  dokumentere perspektiv og kvalitet på arbeid  dokumentere ferdigheter og evner

5 Alternative opplegg og mappevurdering5  Elevmapper –inneholder samling av elevens arbeid –viser progresjon, følger elevenes suksess heller enn feil –inneholder arbeid med sentrale ting –er knyttet opp mot mål i læreplanen –reflekterer læring og komplekse ferdigheter

6 Alternative opplegg og mappevurdering6  Oppbygginga av mapper –materialet bør organiseres i kronologisk orden –hver enkel ting bør dateres –kan organiseres etter pensumsområder eller utviklingskategorier –må ikke bare være en folder for elevenes arbeid

7 Alternative opplegg og mappevurdering7  Mappene kan brukes til å –få bedre fram elevenes arbeid –få i stand samtale om arbeidet –relatere arbeidet til en større sammenheng –motivere elevene –fremme læring gjennom refleksjon og selvvurdering –vurdere skrive- og tenke-prosesserer hos elevene –veilede i forhold til faglige ting

8 Alternative opplegg og mappevurdering8  Elevsamtaler med utgangspunkt i mapper –læring og mappepraksis –læringsstrategier –elevenes personlige problem –forventninger til elevens evner på feltet –problem mappa viser eleven har –finne ut hva eleven liker/ikke liker i faget –vurdering av elevens kompetanse i faget

9 Alternative opplegg og mappevurdering9 –Gode skåringskriterier  virker avklarende både for lærere og elever  fremmer rettferdighet ved at elevene vet hva som vektlegges  hjelper lærerne til å være nøyaktige og balanserte i vurderinga –Flere kan være med å vurdere  vurdering av lærer og/eller av klassekamerater  Samtale med lærer og klassekamerater  egenvurdering av mappe for å fremme refleksjon og selvovervåking

10 Alternative opplegg og mappevurdering10  Mål for mappevurdering –vise kompetansenivå eleven har nådd,inkluderer det beste eleven har –vise prosessen  utkast fra ulike trinn  refleksjonslogger  dokumentere kronologisk hva eleven har prestert –øke samsvaret mellom læreplaner, undervisning og vurdering

11 Alternative opplegg og mappevurdering11  Dilemmaer –produkt-prosess  formell vurdering. Skal prosessen inngå?  vise det beste fram: produktvurdering –Eleveierskap-standardisering  nasjonal eksamen, behov for standardisering/ mindre eleveierskap  mister læringspotensialet ved stereotypisering

12 Alternative opplegg og mappevurdering12 –Egenvurdering og andres vurdering  behov for vurderingskriterium  utvikle egenvurdering  tilbakemelding viktig

13 Alternative opplegg og mappevurdering13 Hva er ulempene? Granskinger viser at mappeprosjekt krever noe ekstra av både lærere, elever og økte ressurser. •Lærerne må bruke ekstra tid på ting  som planlegging og konferering med andre lærere  til utvikling av strategier og materiell  til møte med individuelle elever/studenter og grupper  til å se over og kommentere elevarbeid •Skolen trenger ekstra rom for å lagre elevenes mapper eller dyrt utstyr slik som videokamera og datautstyr.

14 Alternative opplegg og mappevurdering14  Mappevurdering kan være tidskrevende og dyr sammenlignet med tradisjonelle kunnskaps- tester  Reliabiliteten kan diskuteres –Samme karakter for likt arbeid vurdert på ulike tidspunkt? –Vil vurdering av samme arbeid av ulike lærere munne ut i lik karakter? –Vil vurderinga bli ubalansert?


Laste ned ppt "Alternative opplegg og mappevurdering 3.1.06 1 Mappevurdering Stimulering av avansert tenking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google