Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Kulturell basiskompetanse - - og utdanningen Førsteamanuensis Aud Berggraf Sæbø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Kulturell basiskompetanse - - og utdanningen Førsteamanuensis Aud Berggraf Sæbø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Kulturell basiskompetanse - - og utdanningen Førsteamanuensis Aud Berggraf Sæbø

2 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Kompetansebegrepet  Brukes gjennom hele utdanningsløpet for å sette fokus på læringsresultatet  ”Evnen til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave”  Basiskompetanse eller grunnleggende ferdighet  Opplæringsloven: Et helhetlig og bredt kunnskapssyn og kompetansebegrep der det estetiske inngår

3 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Kulturell kompetanse  ”Den kulturelle skolesekken skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Målet med tiltaket er å sikre alle elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse.” (s.44)

4 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Estetiske fag  ”Departementet legger til grunn at kunst og kultur har en stor egenverdi og mener at estetiske fag derfor skal ha en sentral plass i skolen” (s.43)  Dvs. alle de estetiske fag og den kulturelle skolesekken skal styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen –  Og målet er kulturell kompetanse!  Kulturell kompetanse = å virkeliggjøre den estetiske dimensjonen

5 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Den estetiske dimensjonen og L97  ”Dep. vil framheve at de sansemessige, estetiske og opplevelsesmessige sider ved alle fag må løftes fram. Opplæringen må derfor sikte mot å gi elevene estetisk fostring og mulighet til å utfolde egne skapende krefter. Denne dimensjonen omfatter skapende virksomhet, refleksjon, opplevelse og uttrykk, og en bevisst holdning til kunst og estetikk” (St.meld. 29, 94-95: s.18.)  Det betyr at den estetiske dimensjonen omfatter: - estetisk opplevelse - estetisk erfaring/ praksis - estetisk vurdering/ kritikk

6 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Kulturell basiskompetanse Å kunne  delta i kunstneriske prosesser  bruke kunstfaglige kunnskaper og ferdigheter  analysere og vurdere kunstuttrykk  forstå kunstens rolle i samfunnet

7 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Kulturell kompetanse - 1  Å kunne delta i kunstneriske prosesser. Elevene kan: - skape og uttrykke kunstneriske ideer - lytte til og forstå andres kunstneriske ideer - utforske kunstneriske ideer gjennom eksperimentering og improvisasjon - utvikle kunstneriske ideer gjennom refleksjon over det kunstneriske uttrykket - presentere eller framføre sine kunstneriske uttrykk til andre

8 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Kulturell kompetanse - 2  Å kunne bruker kunstfaglige kunnskaper og ferdigheter. Elevene kan: - beherske et utvalg av kunstfaglige teknikker og ferdigheter - forstå og anvender kunstfaglige uttrykksmidler og konvensjoner - bruke tradisjonell og ny teknologi i det kunstneriske arbeidet

9 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Kulturell kompetanse - 3  Å kunne analysere og vurdere kunstuttrykk. Elevene kan: - analyserer og reflekterer over kunstneriske uttrykk og opplevelser - reflekterer over den skapende prosessen i eget arbeid - vurderer profesjonelle kunstneriske uttrykk

10 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Kulturell kompetanse - 4  Å forstå kunstens rolle i samfunnet. Elevene kan: - verdsette kunstfaglig arbeid og viser positive holdninger til egen kreativ virksomhet - bruke sin kjennskap til til norsk og internasjonal kunst – og kulturarv - forstår den historiske og kulturelle bakgrunnen for ulike kulturers kunstuttrykk - forstår forholdet mellom kunstproduksjon og ressurstilgang

11 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Estetiske fag, danning og erkjennelse  Læring er en elevaktiv kreativ prosess: Skapende arbeid kan åpne opp for estetisk erkjennelse når tanker og følelser integreres i selve den estetiske erfaringen og arbeidet veksler mellom innlevelse/ refleksjon eller nærhet og distanse

12 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Estetiske fag og engasjement  Læring forutsetter engasjement og motivasjon: Skapende arbeid utvikler engasjement og glede, når sanser, følelser og kropp naturlig integreres slik at arbeidet både utfordrer elevene og gir dem mestringsfølelse

13 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Estetiske fag og utholdenhet  Læring forutsetter utholdenhet: Skapende arbeid utvikler motivasjon og dermed utholdenhet når resultatet ikke er gitt på forhånd; problemløsning og det uforutsigbare er målet.

14 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Estetiske fag og det sosiale  Læring er en sosial prosess. Skapende arbeid utvikler elevenes sosiale kompetanse når arbeidet foregår i grupper og når det kunstneriske uttrykket er avhengig av alles samarbeid og samspill

15 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Estetiske fag og det å lære  Læring er å lære av å lære: Skapende arbeid lærer elevene å strukturere kreative prosesser når de selv deltar i strukturerte kreative prosesser

16 Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Kulturell basiskompetanse I dans, drama, kunst og håndverk, media og musikk må læreren kunne  Strukturere og delta i kunstneriske prosesser  bruke kunstfaglige kunnskaper og ferdigheter  analysere og vurdere kunstuttrykk  forstå kunstens rolle i samfunnet Hvilken kulturell kompetanse gir lærerutdanningen?


Laste ned ppt "Foredrag på konferansen Blå bevegelser, Oslo 2004 Kulturell basiskompetanse - - og utdanningen Førsteamanuensis Aud Berggraf Sæbø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google