Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledet lesing Mørkved skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledet lesing Mørkved skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledet lesing Mørkved skole
VO - 30, våren 2011

2 Veiledet lesing er hjertet i et helhetlig program.
Det gir en lærer og en gruppe elever muligheten til å snakke, lese og tenke seg meningsfullt gjennom en tekst. VO - 30, våren 2011

3 Helhetlig program Mye stillelesning Høytlesning Parlesning
Felleslesning Veiledet lesning (før, under og etter lesingen) VO - 30, våren 2011

4 Målet: Er å utvikle elevenes ferdigheter i å bruke lesestrategier selvstendig slik at de klarer å møte og lese nye tekster og respondere på dem kritisk. VO - 30, våren 2011

5 Hva er veiledet lesing? En undervisningsmetode som gir elevene en tilpasset og strukturert leseopplæring Læreren støtter og veileder elevene i leseutviklingen ved å bruke ulike strategier for å tilegne seg en tekst. Elevene tilegner seg lesestrategier som de kan anvende også i annen tekst de leser. VO - 30, våren 2011

6 Forskjellen på veiledet lesing og vanlig lesing er at vi ”stopper” opp, stiller spørsmål og reflekterer. VO - 30, våren 2011

7 Fordelene med veiledet lesing:
Kan brukes i alle fag og på alle klassetrinn! Ivaretar Kunnskapsløftes krav om lesing i alle fag. Er målrettet og strukturert. Gir mulighet til gode underveisvurderinger. VO - 30, våren 2011

8 En veiledet lesingsøkt på mellomtrinnet kan se slik ut:
Det settes opp et klart læringsmål. Tekstarbeid der det blir lagt vekt på læringsmålet. Teksten leses selvstendig. (Alle elevene har lik tekst eller bok) Samtale i par. Samtale i gruppe. Oppsummering og refleksjon. Er målet oppnådd? VO - 30, våren 2011

9 Tilpasset opplæring Gjennom veiledet lesing får elevene tilpasset opplæring. Hver enkelt elev blir ”sett” og må være aktiv. VO - 30, våren 2011

10 Elevene på dette nivået skal ha automatisert den tekniske delen av lesingen.
Veiledet lesing her vil si at elevene skal styrkes i å lese og forstå innholdet i både skjønnlitterære og fagtekster. VO - 30, våren 2011

11 Veiledet lesing er en metode som kan brukes i alle fag.
VO - 30, våren 2011

12 Gruppeinndeling Gjennom kartlegging, vet læreren hvor eleven er i sin utvikling. Gruppene settes deretter sammen etter mestringsnivå. Gruppene er ikke faste, men forandres etter hvordan elevene utvikler seg faglig. VO - 30, våren 2011

13 Vi må se sammenhengen mellom elevenes lesing, læringsstrategier og metakognisjon
VO - 30, våren 2011

14 Gode lesestrategier: Eleven skaffer seg en oversikt over hva teksten handler om. Vet hvorfor han/hun leser. Prøver å forutsi hva som vil skje. Prøver å forstå vanskelige ord ut fra sammenhengen. Bruker markeringer, utheving, understrekning og lignende for å identifisere hovedpunktene, de viktige begrepene, sentrale ideene. Bruker sin forkunnskap. Revurderer gammel kunnskap mot ny. Lager mentale bilder av det han/hun leser. (Kamil Øzerk, 2008) VO - 30, våren 2011

15 Læringsstrategier: Læringsstrategier er fremgangsmåter elevene bruker til for å organisere sin egen læring. Det er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå læringsmål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner. Gode læringsstrategier fremmer elevenes motivasjon for læring og evne til å løse vanskelige oppgaver også i videre utdanning, arbeid og fritid. (Mari Steen Paulsen) VO - 30, våren 2011

16 De fire viktigste lesestrategiene:
Foregripe (hva tror du teksten handler om) Oppklare (finne ut hva vanskelige ord betyr) Stille spørsmål underveis (spørreord, ikke ja/nei) Oppsummering VO - 30, våren 2011


Laste ned ppt "Veiledet lesing Mørkved skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google