Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig eksamen i Historie og filosofi Del 2 – fagsamtalen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig eksamen i Historie og filosofi Del 2 – fagsamtalen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig eksamen i Historie og filosofi Del 2 – fagsamtalen
Samtalen som muntlig sjanger og eksamenssjanger: Elevens kompetanse slik den kommer fram gjennom samtalen Anne Kristin Dahl, UiO

2 Ett utgangspunkt Språk er tenkningens teknologi
Kunnskapen blir til mens vi skriver eller snakker den fram Mao – mening skapes gjennom formuleringer I eksamenssamtalen skal mening skapes og formidles

3 Muntlig som grunnleggende ferdighet Ulike sjangere
Kunnskap og ferdighet er noe en tilegner seg - kompetanse er noe en viser at en har Skal en vise kompetanse, gjør en det ved handlinger Til eksamen viser eleven det gjennom ulike former for språk: skriftlig, muntlig, sammensatte handlinger

4 Å kunne uttrykke seg muntlig i historie og filosofi (grf)
Innebærer å Presentere formulere egne synspunkter presist og nyansert. Det betyr å forme fortellinger, delta i den filosofiske samtalen og diskutere framstillinger av faglige emner. Sentralt i den filosofiske samtalen er å argumentere logisk og relevant, gjøre rede for begreper og begrepsnyanser og begrunne egne synspunkter i møtet med andres oppfatninger og perspektiver HVILKE MUNTLIGE SJANGRER DREIER DETTE SEG OM?

5 Muntlige hovedsjangere: 4
- og mange undersjangere Opplesing Fortelling Monolog Dialog

6 Dialog, samtale - eksamenssamtalen
Tale sammen Tale og lytte og tale I opplæringa: Den gode historielæreren er bevisst språkets betydning for læring og planlegger alltid både snakke- og lytterroller til undervisningsøkter Hva slags samtale? Eller samtaler? Sokratisk – fagsamtale? Til eksamen skal eleven vise samtale-, lytte- og situasjonskompetanse Spesielle utfordringer ved gruppeeksamen

7 Elevens forberedelser
Vi vet at eleven legger (for) mye arbeid i presentasjonen eleven gruer seg til den, bruker mye energi eleven ikke forbereder seg til samtalen faglærer og sensor ser på samtalen som den viktigste delen av eksamen foredraget skal vise dybde – fagsamtalen skal vise dybde i noe – og bredde samtalen måler helt andre sider av kompetansen at elevene ikke forbereder seg til samtalen med både medelev (-er) – og faglærer og sensor

8 Faglæreres og sensors forberedelser til samtalen
Samtaler om mål og velger vurderingskriterier Avtaler roller Finne gode utgangspunkt for gode spørsmål i elevens tema/problemstilling Hvem fører samtalen? Samtalene? Jf sjanger/undersjanger Hvem noterer – hva? Stille oppklaringsspørsmål – hvem, når?

9 Stille gode spørsmål Fritt etter Dag Fjeldstad, ILS, UiO
Oppklaringsspørsmål Spørsmål om antakelser Kan du komme med et eksempel? Kan du gå litt nærmere inn på …. Kan du si det på en annen måte? Kan du utdype…? Forstår jeg deg riktig hvis …. Hva mener du med …? Er dette alltid tilfelle? Hvorfor tror noen at det er slik? Hva bygger du denne tanken på? Resonnementet ditt ser ut til å avhenge av at Kan du tenke at noe annet kunne ha skjedd? Hva forutsetter dette? Spørsmål om grunner og slutninger Spørsmål om grunner og perspektiver Hvorfor tror du det er sant? Hva støtter du dette synet på? Hva fikk deg til å se denne løsningen? Er det grunn til å tro at det kan være annerledes? Hvordan kan vi finne ut om det er sant, stemmer Hvis det var slik, hvordan venter du at det … Hvilken virkning har det, hvilke konsekvenser ser du? Fins det alternativ? Hva legger du i det? Når du sier …, betyr det da at…

10 A Samtalens hva (Innhold)
Samtalen/fagsamtalen – etter presentasjonen Forslag til vurderingskriterier (se skjema/kopi) A Samtalens hva (Innhold) 1 Du viser evne til å utdype elementer ved presentasjonen din  2 Du gjør rede for andre sider ved saksfeltet/temaet/problemstillinga og vurderer relevansen.  3 Du viser evne til å sette presentasjonen ditt inn i et bredere faglig perspektiv  4 Du benytter deg av faguttrykk og bruker dem på en hensiktsmessig og korrekt måte  5 Du trekker inn relevante teksteksempler. 6 Du viser fagkunnskaper (bredt kunnskapsbegrep) 7 Du viser refleksjon og evne til sjølstendighet  8 Du trekker inn kilder/belegg for å underbygge det du sier og begrunner valgene dine  Anne Kristin Dahl. UiO

11 B Samtalens hvordan (Form, samtalekompetanse)
Samtalen/fagsamtalen etter presentasjonen Forslag til vurderingskriterier (forts.) B Samtalens hvordan (Form, samtalekompetanse) 1 Du viser engasjement og deltar aktivt i samtalen. (Gruppeeksamen stiller andre og utvida krav)   2 Du strukturerer innleggene dine, poengterer det vesentlige og fullfører egne resonnement 3 Du samtaler uavhengig av ev. notater brukt under presentasjonen 4 Du forklarer synspunktene og begrunner påstandene dine 5 Språkføringen din er presis, relevant, variert, sammenhengende og saklig   C Hva har du lært av dette arbeidet? D Samla vurdering Anne Kristin Dahl, UiO


Laste ned ppt "Muntlig eksamen i Historie og filosofi Del 2 – fagsamtalen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google