Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonal engelsk Verdens mest brukte språk. Verdens mest brukte språk. Gode engelskkunnskaper åpner nye muligheter, gjør livet lettere og gir selvtillitt!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonal engelsk Verdens mest brukte språk. Verdens mest brukte språk. Gode engelskkunnskaper åpner nye muligheter, gjør livet lettere og gir selvtillitt!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonal engelsk Verdens mest brukte språk. Verdens mest brukte språk. Gode engelskkunnskaper åpner nye muligheter, gjør livet lettere og gir selvtillitt! Brukes over hele verden og i alle kulturer. Gode engelskkunnskaper åpner nye muligheter, gjør livet lettere og gir selvtillitt! Brukes over hele verden og i alle kulturer. Viktig for å forstå hva som skjer i dagens verden Viktig for å forstå hva som skjer i dagens verden Høyere utdanning, forskning og arbeidsliv – også i Norge. Høyere utdanning, forskning og arbeidsliv – også i Norge. Litteratur og kultur gir opplevelser, gleder og personleg vekst. Litteratur og kultur gir opplevelser, gleder og personleg vekst. Bred tilnærming til kultur og samfunn i den engelskspråklige verda Bred tilnærming til kultur og samfunn i den engelskspråklige verda Kritisk analyse og refleksjon. Kritisk analyse og refleksjon. Spenner vidt, og gir tverrfagleg kompetanse i tillegg til språkkompetansen. Spenner vidt, og gir tverrfagleg kompetanse i tillegg til språkkompetansen. Engelsk er både et redskapsfag og et danningsfag. Engelsk er både et redskapsfag og et danningsfag. Alle trenger engelsk i dag. Alle trenger engelsk i dag.

2 Politikk, individ og samfunn Hva slags samfunn vil du leve i? Hva er et godt samfunn? Hva slags samfunn vil du leve i? Hva er et godt samfunn? Å leve i samfunn med andre  individuelle ønsker om frihet og egne valg. Å leve i samfunn med andre  individuelle ønsker om frihet og egne valg. Hva kan vi gjøre for at flest mulig skal få det best mulig? Hva kan vi gjøre for at flest mulig skal få det best mulig? Menneskerettigheter, demokrati Menneskerettigheter, demokrati Nord – Sør, fattig – rik, kjønnsroller Nord – Sør, fattig – rik, kjønnsroller Toleranse overfor forskjeller og respekt for Toleranse overfor forskjeller og respekt for andre kulturer og verdier andre kulturer og verdier Kunnskap og ferdigheter. Stimuler til å tenke Kunnskap og ferdigheter. Stimuler til å tenke og forstå og reflektere – over seg selv og andre. Utvikler selvstendige individ som lever sammen Utvikler selvstendige individ som lever sammen med andre i Norge og i verden. Engasjement Engasjement Samarbeid, kreativitet og kritisk tenking. Samarbeid, kreativitet og kritisk tenking. Varierte læringsarenaer og læringsstrategier. Varierte læringsarenaer og læringsstrategier.

3 Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur Norge er et flerkulturelt samfunn – og en del av verden. Norge er et flerkulturelt samfunn – og en del av verden. Kommunikasjon er grunnleggende i all kontakt mellom mennesker, både de vi kjenner og de som står fjernt fra oss Kommunikasjon er grunnleggende i all kontakt mellom mennesker, både de vi kjenner og de som står fjernt fra oss Flytting, reiser, kulturell påvirkning Flytting, reiser, kulturell påvirkning Arbeidslivet blir stadig mer globalisert, Arbeidslivet blir stadig mer globalisert, Forskning, utdanning og kulturlivet - økt samarbeid på tvers av landegrensene. Forskning, utdanning og kulturlivet - økt samarbeid på tvers av landegrensene. Vi har behov for kunnskap om andre kulturer og kompetanse i å kommunisere med mennesker med annen kulturbakgrunn Vi har behov for kunnskap om andre kulturer og kompetanse i å kommunisere med mennesker med annen kulturbakgrunn Smakebiter på andres kultur Smakebiter på andres kultur Et globalt informasjonssamfunn: språk/tekster, Et globalt informasjonssamfunn: språk/tekster, bilde og lyd – og alt på en gang Forståelse og respekt for medmennesker. Forståelse og respekt for medmennesker. Refleksjon over egen kultur og identitet. Refleksjon over egen kultur og identitet. Teoretisk og praktisk. Teoretisk og praktisk.

4 Markedsføring og ledelse Vi lever i et forbrukersamfunn preget av sterk konkurranse og et bredt tilbud av varer og tjenester Vi lever i et forbrukersamfunn preget av sterk konkurranse og et bredt tilbud av varer og tjenester Hva vil forbrukerne ha? Hva vil forbrukerne ha? Hvordan fungerer markedet nasjonalt og internasjonalt? Hvordan fungerer markedet nasjonalt og internasjonalt? Hvem og hva er det som påvirker forbrukerne? Hvem og hva er det som påvirker forbrukerne? Forståelse av egen og andres kultur. Forståelse av egen og andres kultur. Etikk – hva er rett og galt? Etikk – hva er rett og galt? Etisk handel – rettferdighet og miljø Forståelse for hvordan marked, organisasjoner Forståelse for hvordan marked, organisasjoner og ledelse spiller sammen. Markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Faget har nær tilknytning til næringslivet og offentlig sektor Faget har nær tilknytning til næringslivet og offentlig sektor Opplevelser og kritisk analyse, kunnskapssøking, undring, refleksjon og engasjement. Opplevelser og kritisk analyse, kunnskapssøking, undring, refleksjon og engasjement. Teoretisk og praktisk Teoretisk og praktisk

5 Økonomistyring Hvordan utnytte ressursene? Hvordan utnytte ressursene? Hvordan kan vi skape og drive bærekraftige virksomheter? Hvordan kan vi skape og drive bærekraftige virksomheter? Økonomistyring: budsjett, regnskap Økonomistyring: budsjett, regnskap Hvordan få en bedrift til å lønne seg? Hvordan få en bedrift til å lønne seg? Markedstilpasning Markedstilpasning Hvordan lede og utvikle en bedrift? Hvordan lede og utvikle en bedrift? Norges rolle i internasjonal økonomi. Norges rolle i internasjonal økonomi. Næringslivets utvikling i et historisk og Næringslivets utvikling i et historisk og internasjonalt perspektiv. Stimulere til nysgjerrighet, kreativitet og evne Stimulere til nysgjerrighet, kreativitet og evne til samarbeid, initiativ, refleksjon og analytisk og helhetlig tenkning. og helhetlig tenkning. Teoretisk og praktisk Teoretisk og praktisk Kontakt og samarbeid med arbeids- Kontakt og samarbeid med arbeids- og næringsliv.

6 Elevbedrift Elevene som har økonomistyring og Markedsføring driver elevbedrifter - lurt å ha begge fagene - lurt å ha begge fagene

7 Breddeidrett Allsidig idrett gjennom skoleåret. Du er innom mange ulike idretter. Toppidrett Konsentrasjon om en idrett (Fotball, håndball, volleyball, utholdenhetsidretter) Idrett er også omfattende programfag med kompetansekrav til kunnskap og ferdigheter.


Laste ned ppt "Internasjonal engelsk Verdens mest brukte språk. Verdens mest brukte språk. Gode engelskkunnskaper åpner nye muligheter, gjør livet lettere og gir selvtillitt!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google