Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet 5b definer begrepet globalisering og vurdere forskjellige konsekvenser av globalisering 5c gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU 4i Diskutere begrepet økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem 5d finne eksempler på forskjellige typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre 5e gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden 5f diskutere kjennetegn og årsaker til terrorisme 2f beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfolk

2 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Trenger vi en verdensregjering eller et verdenspoliti? (228) Organiseringen av verdenssamfunnet skiller seg fra organiseringen av enkeltstatene på disse områdene: Det internasjonale samfunnet mangler felles grunnverdier og regler som for eksempel menneskets grunnleggende rettigheter, straffemetoder og kvinners stilling i samfunnet (229)

3 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Det internasjonale samfunnet mangler et lovgivende organ. FN er det nærmeste vi kommer, men mangler avgjørende myndighet over medlemslandene (229) Selv om statene har inngått avtaler som inngår i folkeretten, er ikke disse nødvendigvis gjeldene for statene (229) «Internasjonale avtaler og traktater mellom stater.»

4 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Den internasjonale domstolen i Haag kan dømme etter folkeretten. Men bare ca. 50 stater har godkjent domstolens myndighet (229) Det finnes ikke noe verdenspoliti med enerett til å bruke fysisk makt i internasjonale konflikter (229)

5 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Makt er evnen til å nå de målene en setter seg ved å påvirke forhold i samfunnet (229) Militære maktmidler (230) Økonomiske maktmidler (230) - Handelsboikott Å ikke kjøpe varer fra et land. - Blokade (embargo) Å nekte og selge varer til et land.

6 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Ideologisk makt Ideer og verdier i et land kan ha sterk innflytelse på statsledere og folk i andre stater (230) På hvilken måte kan land som Russland, USA og Kina påvirke andre stater til å støtte deres syn på hvordan et land best kan styres?

7 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Aktører Det er ikke bare statene som er deltakere eller aktører i det internasjonale samfunnet. Det finnes også et mylder av internasjonale organisasjoner og multinasjonale selskaper. I tillegg spiller også massemedia en rolle som internasjonal aktør Ved hjelp av sosiale media har også små grupper av enkeltindivider blitt viktige aktører

8 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Statene kan deles inn i tre grupper med utgangspunkt i hvor stor makt de har i det internasjonale samfunnet Supermakter (232) - I dag er det bare USA som regnes som supermakt. Stormakter (232) - Industriland som Japan og Tyskland fremstår som stormakter, på samme måte som de største u-landene som Kina, India og Brasil. Småstater (232) - Småstater har begrenset makt i verden.

9 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Organisasjoner kan deles i: Mellomstatlige organisasjoner hvor stater er medlemmer (232) «Internasjonale organisasjoner der stater er medlemmer.» - Verdensomspennende som FN, WTO - Regionale som NATO, EU Ikke statlige organisasjoner (233) «Internasjonale organisasjoner som har enkeltpersoner som medlemmer.» Greenpeace og Amnesty International Multinasjonale selskaper (233) «Selskaper som har bedrifter i flere land.» Coca Cola og Norsk hydro

10 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Globalisering (235) «Verden bindes sammen i tette økonomiske, kulturelle og politiske bånd.» Økonomisk (235) Kulturell (235) Politisk (235)

11 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Konsekvenser av globaliseringen kan være: De nasjonale kulturene svekkes (237) Økt kulturell kontakt styrker demokratiutviklinga (237) Vareproduksjonen blir billigere og u-landene øker sin del av industriproduksjonen i verden (237)

12 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Arbeidsplasser forsvinner i i-landene (238) Forurensingen øker (238) De fattigste landene faller utenfor den positive utviklingen (238)

13 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet http://nyagenda.cappelendamm.no/c84027/tekstoppgave/vis.html?tid=1000733&strukt_tid=84027

14 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Forslag til oppgaver på nett Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst Flyktninger i Europa (Læreplanmål 5a + 5b + 5d) Flyktninger i Europa (Læreplanmål 5a + 5b + 5d) Terrorisme og imperiebygging (Læreplanmål 5a + 5b + 5f) Terrorisme og imperiebygging (Læreplanmål 5a + 5b + 5f) Muhammed-karikaturene (Læreplanmål 2g + 4a + 5b + 5f) Muhammed-karikaturene (Læreplanmål 2g + 4a + 5b + 5f)

15 Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Utforskeren 1c bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler og vurdere formålet og relevansen til kildene. Drøft, ved hjelp av forskjellige kilder, om globalisering er en fordel eller ulempe for norsk kultur og næringsliv.


Laste ned ppt "Kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google