Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 9. Norsk økonomi Del 4 Arbeids – og næringsliv Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 3a finne informasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 9. Norsk økonomi Del 4 Arbeids – og næringsliv Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 3a finne informasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 9. Norsk økonomi Del 4 Arbeids – og næringsliv Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 3a finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag 4g gjøre greie for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge 4h diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor 3b reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø 3c gjøre greie for årsaker til arbeidsløshet og drøfte måter den kan reduseres på 3d diskutere etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet 3e gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår 3f vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift og trekke ut hovedlinjene i et resultat- og balanseregnskap 3g Drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked 4i Diskutere begrepet økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem

2 Kapittel 9. Norsk økonomi Er det oppgaver i samfunnet som ikke kan privatiseres? (166) Planøkonomi (166) «Økonomisk system som tar sikte på å regulere det økonomiske liv i et samfunn ut fra en offentlig plan. Ren planøkonomi fantes i visse sosialistiske land, men for eksempel både Kina og Cuba har åpnet for mer markedsøkonomi.» Markedsøkonomi (166) «Økonomisk system der prisen på en vare eller tjeneste bestemmes av loven om tilbud og etterspørsel uten innblanding av offentlig myndighet, motsatt av planøkonomi. Ingen land i verden praktiserer markedsøkonomi i ren form.» Blandingsøkonomi (166) «Økonomisk system som innebærer en blanding av private og statseide virksomheter. Den private virksomheten skjer innenfor rammebetingelser som det offentlige setter. De fleste land har blandingsøkonomi.»

3 Kapittel 9. Norsk økonomi Næringsstrukturen i Norge Primærnæring (168) - Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Sekundærnæring (169) - Industri, snekker, baker (Yrker som ofte krever fagbrev eller svennebrev) Tertiærnæring (171) - Helse, samferdsel, undervisning, media

4 Kapittel 9. Norsk økonomi Hvilken sammenheng er det mellom levestandard, levekår og livskvalitet? (171) Levestandard (BNP) (171) «Nivå i økonomiske og materielle forhold for et individ eller en samfunnsgruppe; forbruksnivå.» Levekår (171) «Samlebegrep om velstand og velferd i Norge ut fra faktorer som inntekt, sysselsetting, arbeidsmiljø, oppvekst, utdanning, politisk innflytelse, helse, sosial forankring.» Livskvalitet (171) «Nivå i trivsel og livsinnhold, ofte forskjellig fra levestandard.»

5 Kapittel 9. Norsk økonomi Hva forbinder du med ordet velstand? (174) Velferdsstat (174) «Der det er et politisk mål å oppnå en viss grad av sosial og økonomisk utjevning. Det skjer ved at staten påtar seg ansvaret for at alle, uansett evne og innsats, skal sikres visse grunnleggende sosiale, økonomiske og kulturelle goder.» -Alderstrygden (1957) (176) -Folketrygden (1967 ) (176) -Husbanken (176)

6 Kapittel 9. Norsk økonomi http://nyagenda.cappelendamm.no/c84024/tekstoppgave/vis.html?tid=100072 3&strukt_tid=84024

7 Kapittel 9. Norsk økonomi Forslag til oppgaver på nett Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst Nye krav skal redde velferdsstaten (Læreplanmål 3c + 4g + 4h) Nye krav skal redde velferdsstaten (Læreplanmål 3c + 4g + 4h) Kampen mot fattigdom i Norge (Læreplanmål 3c + 4g + 4h) Kampen mot fattigdom i Norge (Læreplanmål 3c + 4g + 4h) ”Herskap og tjenere” (Læreplanmål 3c + 3e + 4g + 4h) ”Herskap og tjenere” (Læreplanmål 3c + 3e + 4g + 4h)

8 Kapittel 9. Norsk økonomi Utforskeren 1c bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler og vurdere formålet og relevansen til kildene 1d bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling Norge oppfattes av de fleste som et rikt og godt land å bo i. På side 174 i Ny agenda brukes begrepene subjektiv og relativ om fattigdom. Bruk ulike kilder og drøft i hvor stor grad vi kan si at vi har fattigdom i Norge.


Laste ned ppt "Kapittel 9. Norsk økonomi Del 4 Arbeids – og næringsliv Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 3a finne informasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google