Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 1. Bakgrunn Målet er å utvikle kommunene og sikre innbyggerne i regionen et så godt og effektivt tjenestetilbud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 1. Bakgrunn Målet er å utvikle kommunene og sikre innbyggerne i regionen et så godt og effektivt tjenestetilbud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 1. Bakgrunn Målet er å utvikle kommunene og sikre innbyggerne i regionen et så godt og effektivt tjenestetilbud som mulig.

2 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 1. Bakgrunn Det geografiske området de syv kommunene utgjør, omtales som ”Kristiansandsregionen”. Dette for: –å lettere skille mellom samarbeidsorganet, som enhet, og den geografiske regionen –forenkle profileringsarbeidet

3 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 1. Bakgrunn Interkommunalt samarbeid Styrke felles bo- og arbeidsmarked Felles mål og planer Kommunalt og regionalt samspill Implementering av planen

4 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 1. Bakgrunn Prosess –Utarbeidelsen av den strategiske næringsplanen er basert på tidligere planer, ulike utredninger og prosesser. Næringslivet i alle kommunene har fra starten av arbeidet kommet med verdifulle innspill.

5 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 1. Bakgrunn Knutepunkt Sørlandet må, etter vedtak av plan utlede konkrete handlingsplaner knyttet til hvert strategiske satsningsområde

6 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 1. Bakgrunn Planens struktur –Knutepunkt Sørlandets visjon med næringsarbeidet danner utgangspunkt for planens overordnede mål. –Gjennom strategiske satsinger avklares de områder det i oppfølgingen av planen skal utarbeides tiltak innenfor.

7 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 2. Visjon – Verdier Visjon: –Kristiansandsregionen tilbyr spennende arbeidsplasser og grunnlag for langsiktig verdiskaping gjennom kreativitet, kunnskapsdeling og innovasjon.

8 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 2. Visjon – Verdier Verdier –Toleranse –Åpenhet –Bærekraft

9 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 3. Hovedmål: Målet for planen er: –”Kommunene i Kristiansandsregionen preges av høy vekst og verdiskaping”.

10 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 4. Regionens utgangspunkt 65% sysselsatt i privat sektor Handel og service sysselsetter flest og øker mest 10000 bedrifter i regionen Omsetning - små øker mest Stor eksport og import, av store og små bedrifter

11 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 4. Regionens utgangspunkt Institusjonelle forutsetninger –Kristiansand Næringsforening –Sydspissen –EVA-senteret –Knutepunkt Sørlandet –Andre

12 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 4. Regionens utgangspunkt Strukturelle forutsetninger –Felles bo og arbeidsmarked –Storbyen Kristiansand –Kommunenes avgjørende ressurser –Forventet befolkningsvekst

13 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 4. Regionens utgangspunkt Regionens utfordringer –Sterk konkurranse –Sårbare for internasjonale konjunkturer –Behov for samordning –Likestilling og levekår

14 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 4. Regionens utgangspunkt Regionens muligheter –Næringsutvikling –Befolkningsvekst –Klima og geografi –Kompetanse og nettverk

15 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 4. Regionens utgangspunkt Flere næringer har naturgitte forutsetninger for å lykkes i regionen. Klima og geografi gjør f.eks. at turisme, opplevelsesindustri og eksportrettede virksomheter har gode forutsetninger i regionen.

16 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 4. Regionens utgangspunkt Det er utviklet gode strukturelle forutsetninger innen bransjer som har bygd kompetanse og nettverk over lang tid. De viktigste av disse er: –1. Innholdsproduksjon og innholdsformidling basert på IKT –2. Styringssystemer for offshore, shipping og industri –3. Kultur, opplevelser og reiseliv

17 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 4. Regionens utgangspunkt Listen er ikke uttømmende og andre bransjer har også gode forutsetninger i regionen. Dette gjelder blant annet følgende næringer: –1. Grossistvirksomhet –2. Prosessindustrien –3. Tradisjonelt håndverksbedrifter

18 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 5. Delmål for planen Delmålene henger sammen og tiltak knyttet til et delmål, vil støtte opp om også andre.

19 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 5. Delmål for planen Delmål 1: –Bedriftene i Kristiansandsregionen kan rekruttere nødvendig kompetanse.

20 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 5. Delmål for planen Delmål 2: –Kristiansandsregionen ansees som en attraktiv plass å arbeide og lokalisere virksomheter.

21 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 5. Delmål for planen Delmål 3: –Bedrifter i Kristiansandsregionen utnytter støtte fra nasjonale og internasjonale kilder bedre enn bedrifter i andre regioner.

22 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 5. Delmål for planen Delmål 4: –Det er et internasjonalt toppmiljø for nyskaping og vekst, både innen nye og eksisterende bedrifter.

23 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 5. Delmål for planen Delmål 5: –Kristiansandsregionen utnytter de muligheter som et mer åpent internasjonalt marked innebærer.

24 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 6. Strategiske satsingsområder og kommunenes roller Satsingsområder og tiltak Kommunene som tjenesteprodusent Kommunene som myndighetsutøver Strategiske områder knyttet til kommunenes rolle som eiere Kommunene som samfunnsaktør

25 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 7. Suksesskriterier Tripple Helix Klar og befestet strategi Klar rollefordeling Interkommunalt samarbeid Mangfold Møtesteder Korporativt styresett

26 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 7. Suksesskriterier Ordførers rolle Bevisst egne styrker EU og statlige tiltak Offensiv arealpolitikk Image fokus

27 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 7. Suksesskriterier Sentrale faktorer for å nå de mål som er skissert i planen Interne: –Organisering –Økonomiske virkemidler –Sterkt politisk lederskap

28 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 7. Suksesskriterier Sentrale faktorer for å nå de mål som er skissert i planen Eksterne: –Dialog og samkjøring av tiltak –Identifisering og handlefrihet –FoU utvikles i tråd med satsingsområdene –Sterkt bedriftsengasjement

29 Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 7. Suksesskriterier Visjon: –Kristiansandsregionen tilbyr spennende arbeidsplasser og grunnlag for langsiktig verdiskaping gjennom kreativitet, kunnskapsdeling og innovasjon. Målet for planen er: –”Kommunene i Kristiansandsregionen preges av høy vekst og verdiskaping”.


Laste ned ppt "Strategisk Næringsplan Knutepunkt Sørlandet 1. Bakgrunn Målet er å utvikle kommunene og sikre innbyggerne i regionen et så godt og effektivt tjenestetilbud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google