Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pluralisme; Muligheter og utfordringer Praktiske og ideologiske konsekvenser Innledning til et spesialpedagogisk svar på normalitets-/avviksspørsmålet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pluralisme; Muligheter og utfordringer Praktiske og ideologiske konsekvenser Innledning til et spesialpedagogisk svar på normalitets-/avviksspørsmålet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pluralisme; Muligheter og utfordringer Praktiske og ideologiske konsekvenser Innledning til et spesialpedagogisk svar på normalitets-/avviksspørsmålet Forelesning F3C 04.09. 2006 Bjørn Damsgaard

2 Grunnlaget for arbeidet Litt om begrepet teori og om behovet for å arbeide teoretisk / analytisk Normalitetsforståelsene: medisinsk, juridisk, etisk, statistisk og den ”normale” forståelsen av normalitet Normalitet i det egalitære og demokratiske samfunn; noen dilemmaer Norm – Verdi – Sosial aksept mm

3 Pluralisme som idé Pluralisme i den praktiske pedagogikk Mangfold er livets prinsipp Mangfold og trygghet, forutsigbarhet og kontroll – lokale og globale utfordringer Hva er kultur ? Trenger vi en relativitetsteori for kultur- kvaliteter ? (Verdi og norm revisited) Mangfoldet i samfunnet er et faktum, og har vært det lenger enn ”du tror” Hvordan forholder norsk spesialpedagogikk seg til det ? Strukturelt, økonomisk, faglig, sosialt og i sam- arbeidet med ”brukere” og ulike faglige instanser

4 Er det norske samfunn et tolerant og vidsynt samfunn ? Utdanningspolitiske perspektiv og spesialpedagogiske realiteter Kvalifiseringsarbeidet forutsetter visse felles oppdragelsesmessige og kompetanseorienterte enigheter Språk, kunnskap, styrke og utholdenhet, tilknytning til sosiale fellesskap osv. osv er makt. Hva er f.eks fremmedspråklige barns språklige situasjon ? …bevegelseshemmedes situasjon, døves situasjon osv Pedagogers holdninger og fordommer i praksis ”Vanlige” voksne og barns holdninger og fordommer i praksis Hva betyr gjensidig respekt og hvordan og hvorfor oppstår kollektive misforståelser

5 Noen vanlige vaner som lett kan skape vansker Tankevaner om ulike kategorier bestemt ut fra diagnostisk arbeid: psykisk utviklingshemning, døvhet, blindhet, CP, ADHD, Autisme osv, raser og etniske grupperinger Tankevaner om gutter og jenter – hos gutter og jenter og i ulike kulturer Hvem skal bestemme hvilke normer og verdier som skal ligge til grunn for arbeidet ? Konfliktvegring og maskering vs konfliktarbeid Sosial markering og sosial betydning, språklig og kulturelle tilknytninger er ikke bare makt i forhold til etnisk variasjon, men også til mange mennesker med ymse ”merkelapper” Hva er respekt, solidaritet, kritikk, krenking, stolthet, ære, og hvor mye betyr disse ordene for oss som fagfolk (profesjonelle ?)

6 Noen svært pedagogiske problemstillinger Trygghet i minst ett språk er en forutsetning for effektiv læring (av det meste) Ref. forholdet mellom språk og tanke Differensiering og inkludering.... skal det også innebære systematisk ulike oppdragelsesmål, kvalifikasjonsmål og krav ? (Hva heter differensieringens farlige fetter ?) Hvordan drive holdningsskapende arbeid uten å bli forkynnende misjonær ? Tryggheten i yrket og pedagogers selvbilde som kompetente yrkesutøvere, pedagogisk og faglig. Engasjementet i barnehage og skole: Tilpassning---------------Dannelse ? Engasjementet i samfunnet ellers : Tilpassning-------------Dannelse ?

7 Viktige nøkler til et samfunnsmessig fellesrom Klarer vi å lage disse nøklene ? Vil vi ? Bearbeiding av språk, læremidler, litteratur - perspektivanalyser og historiske referanser Globale fellesinteresser som fred, miljøvern, barnevern, helse, fattigdomsbekjempelse osv Motarbeiding av gjengstrukturer der individer blir ”usynlige” - observasjon og organisering i arbeidet med vold, mobbing osv Fellesskapsarbeid i forbindelse med annet, gjerne praktisk arbeid Tilpassede utfordringer til opptredener og produksjon for fellesskapet Synliggjøring gjennom handlinger som viser verdigrunnlag (hjelpsomhet, gjestfrihet, hensynsfullhet...) + kommentarer om gjeldende regler og deres begrunnelser Presentasjoner og eksempler fra ulike menneskers interesser i arbeid, hobbyer, fitidsinteresser osv – samarbeid mellom pedagoger og andre Toleranse som mobiliseringsevne og basis for å nedlegge lokale klagekor


Laste ned ppt "Pluralisme; Muligheter og utfordringer Praktiske og ideologiske konsekvenser Innledning til et spesialpedagogisk svar på normalitets-/avviksspørsmålet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google