Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DE SYV FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DE SYV FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 DE SYV FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN
-Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. - Flere fagområder vil være representert samtidig.

2 . KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: "Kommunikasjon er ikke bare ord."
-Tidlig og god språkstimulering - kommunikasjon verbalt /non verbalt - Variert og rik erfaringer for å forstå begreper - Samtaler om opplevelser, tanker og følelser -Tekst skriftlig – muntlig -Dikt, rim, regler og sanger

3 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: "Barna skal følges - ikke fylles!"
- Grunnleggende motoriske ferdigheter. - Barn er kroppslig aktive, utrykker seg gjennom kroppen. -lærer seg selv og verden å kjenne gjennom kroppslige aktiviteter. -Godt kosthold og veksling gjennom aktiviteter og hvile har betydning for å utvikle en sunn kropp -Variert fysisk aktivitet både ute og inne har betydning for motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. -Aktiv bruk av nærmiljøet og naturen gir mange muligheter

4 -Skape noe felles, bidrar til samhørighet
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: "Barn skaper sin kultur ut fra egne opplevelser." - Opplevelser med kunst og kultur – for selv å kunne uttrykke seg estetisk. -Skape noe felles, bidrar til samhørighet -Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Uttrykksformer: billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og dising.

5 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: "Naturen er en kilde til undring"
Naturen gir rom for mangfold av opplevelser Naturen er en kilde til opplevelser og gir inspirasjon . Kjennskap til planter, dyr, landskap, årstider og vær Forståelse av samspillet i naturen

6 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: "Filosofi betyr kjærlighet til visdom."
Forme måter å oppfatte verden og mennesker på – preger våre verdier og holdninger. Legger grunnlag for etiske normer Kulturarv Multireligiøst og flerkulturelt samfunn Reflektere og respektere mangfoldet i vårt samfunn Ta hensyn til barnas forutsetninger.

7 Barns medvirkning – innsikt og erfaring med et demokratisk samfunn.
NÆRMILJØ OG SAMFUNN: "Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet." Barns medvirkning – innsikt og erfaring med et demokratisk samfunn. Møte verden utenfor familien med tillitt og nysgjerrighet. Styrke kunnskap om nærmiljø: lokalsamfunnet, naturen, kunst, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Medvirkning i utforsking av nærmiljøet Medienes betydning for barns hverdag.

8 Interesse for tall og telling – rom og form
ANTALL, ROM OG FORM: ”Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse." Interesse for tall og telling – rom og form Utvikling av barns matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. Barnehagen har ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.


Laste ned ppt "DE SYV FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google