Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Undervisning F1B 13.04.07 Liv Torunn Eik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Undervisning F1B 13.04.07 Liv Torunn Eik."— Utskrift av presentasjonen:

1 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Undervisning F1B 13.04.07 Liv Torunn Eik

2 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Handler om mer enn å ta bilder, samle på barns utsagn, tegninger, lage utstillinger osv. Dokumentasjon er ledd i en læringsprosess for å utvikle innholdet i barnehagen videre.

3 Hva sier Rammeplanen? Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes (side 47). Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis (side 49).

4 Rammeplanen (fortsettelse) Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen (side 49).

5 Rammeplanen (fortsettelse) Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjonen av barns lek, læring og arbeid. Både barn og foreldre kan reagere dersom for mye av det barn sier og gjør blir gjort til gjenstand for skriftlig observasjon og vurdering (side 49).

6 Rammeplanen (fortsettelse) Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre/foresatte (side 49). Foreldrene har rett til å se dokumentasjon om egne barn (side 50).

7 Pedagogisk dokumentasjon En arbeidsform og prosess for å gjøre praksis synlig Dette åpner for nye forståelser, tolkninger, valg. Muliggjør endring av praksis og utvikling av barnehagen

8 Pedagogisk dokumentasjon

9 TODELT, BÅDE INNHOLD OG PROSESS. (Dahlberg m.fl. 2003, s. 222): INNHOLD: Innsamlet materiale som gjengir hva barna sier og gjør – med andre ord barnas arbeid - og hvordan pedagogene forholder seg til barna og deres arbeid.

10 INNHOLD FORSETTELSE Kan være håndsskrevne notater om hva som blir sagt og gjort, lyd- eller videoopptak, fotografier, datamaskingrafikk eller kunst barna har laget. Konkretiserer og synliggjør (eller gjør hørbart) det pedagogiske arbeidet.

11 PROSESS: Innebærer bruken av dette materialet som et middel til å reflektere over det pedagogiske arbeidet på en bestemt, metodisk og demokratisk måte. Skal utføres av pedagogen alene eller sammen med barna selv, andre ansatte, foreldre, og/eller politikere.

12 REFLEKSJON Selvrefleksjon Kollektiv refleksjon Kritisk refleksjon

13 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON som verktøy i en ny form for planlegging: En planleggingsspiral som strekker seg fra Observasjon Dokumentasjon Tolkning Nye tanker og tolkninger – nye prosjekt/praksis Observasjon Dokumentasjon osv. Rinaldi (1996) i Temahefte om barns medvirkning side 64.

14 BARNS MEDVIRKNING Det må gis rom for barns medvirkning i planlegging og vurdering på ulike steder i planleggingsspiralen.

15 BRINGE DOKUMENTASJONEN TILBAKE TIL BARNA Pedagogisk dokumentasjon kan også bidra til å synliggjøre både enkeltbarnet og barnegruppen, og er derfor et viktig redskap i arbeidet med barns medvirkning. En av de viktigste oppgavene i forbindelse med pedagogisk dokumentasjon er å gi den tilbake til barna. Temahefte om barns medvirkning, side 61.

16 Å BRINGE DOKUMENTASJONEN TILBAKE TIL BARNA KAN BIDRA TIL AT: Barna gjenkaller felles opplevelser De samtaler og forklarer hverandre De ser igjen hva de selv og de andre barna gjorde og kan få nye idèer og inspirasjon Barna får distanse og mulighet for refleksjon rundt eget arbeid og læringsprosess Kan føre til nye spørsmål, engasjement og ny utforskning Temahefte om barns medvirkning, side 62

17 KRITISK BLIKK PÅ PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Krever tid og ressurser Kan ta tiden bort fra samspill med barna Etiske utfordringer: offentlig kontra konfidensielt Hvordan opplever barna dette? Subjektivitet Hva blir dokumentert? Fører pedagogisk dokumentasjon til refleksjon og utvikling?

18 Aktuell litteratur: Dahlberg,G., Moss, P. og Pence, A. (2002): Fra kvalitet til meningsskaping. Oslo: Kommuneforlaget. Kunnskapsdepartementet (2006): Temahefte om barns medvirkning Taguchi, H. L.(2000): Varför pedagogisk dokumentasjon? Stockholm, HLS Förlag Åberg, A. og Taguchi, H.L.(2006): Lyttende pedagogikk – etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

19


Laste ned ppt "PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Undervisning F1B 13.04.07 Liv Torunn Eik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google