Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk i pedagogisk arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk i pedagogisk arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk i pedagogisk arbeid
Refleksjon over handling

2 Etikk handler om teori og moral i praksis.

3 Litteratur Larsen, A.S.: Barns rett til medvirkning- en etisk og demokratisk verdi----. Artikkel i heftet. Tholin,R.K.: Yrkesetikk for førskolelærere. Kap. 1,2,4. Fagbokforlaget. Bjerkstrand m.fl.: Førskolelæreren i den nye barnehagen. s 94 – kap.5. Røys,H.: Pedagogikk i barnehagen. Kap2

4 Yrkesetisk ansvar Møte barnas tro, spørsmål og undring
Skape forståelse og toleranse for ulike kulturer og ulike måter å leve på Pluralismens utfordringer Hjelpe barn til å finne konstruktive løsninger i konfliktsituasjoner

5 Gjennom refleksjon Utvikle seg som aktører
Bevisstgjøre seg yrkesrollen

6 Etikk rundt Barnehagens innhold: Profesjonell omsorg
Lek og læring skal stimuleres gjennom nysgjerrighet, lærelyst. Hva slags valg gjør man da?

7 Livslang læring, hva inneholder begrepet?
Hvordan balansere omsorg og læring?

8 Hvordan skal vi forholde oss til stadig nye innspill fra kunnskapsdepartementet?
Hvem vet ”best”? Førskolelærere eller statsråder?

9 Kunnskaper er ikke statiske
Er utdanninga i trå med føringer og innhold i loven og rammeplanen? Er det samsvar mellom utdanning og yrket?

10 Men hva er Grunnleggende kjennskap på sentrale og aktuelle områder?
Hvem har myndighet til å definere det?

11 Førskolelærere må selv definere og
formulere sitt fag/ yrket. Gjennom oppdaterte kunnskaper, refleksjon, drøftinger.

12 Må selv plukke ut og definere sentrale begreper i styringsdokumenter.
Som omsorg, oppdragelse, likeverd, toleranse, likestilling, mangfold, kvalitet, medvirkning

13 Se barnets rett til medvirkning
Hvilken betydning har medvirkning for de voksnes yrkesutøvelse?

14 yrkesrollen Utvikles i fht: ideologisk tekning kunnskap og erfaring
politiske føringer

15 Refleksjon og bevissthet

16 demokratibegrepet Utvikles gjennom: Aktiv deltakelse og engasjement
Skape mening i fellesskapet med andre

17 Å gi mening til noe: Å forta verdibaserte Moralske Politiske I VALG AV
- måten vi forstår barn på - hva tidlig barndom er

18 Gjennom kritisk tekning å utfordre egen forståelse og ”tatt for gitt holdninger”.

19 Være kritisk overfor - etiske drøftinger - væremåter, - refleksjoner rettet mot relasjoner, - og seg selv som voksenperson

20 Hvordan vil du forholde deg til et barn som har et annet livssyn enn deg selv i jula? :
Jehovas vitne Barn som har andre religioner Hvilke etiske komplikasjoner innebærer dette?

21 Å reflektere kan gjøre vondt. Snu og vende på tankene, for å endre oppfatninger og tanker. Det handler om forandring av seg selv. (studenter ved H.i.Ø 2007)

22 Å løfte samtalen OPP, ta inn et mangfold av perspektiver, evner å skape ny erkjennelse og forståelse.

23 Yrkesidentitet Yrkesmandat Profesjonelle yrkesutøvere Pedagoger

24 Evner personalet å sett ord på alternative valg
se hva som er viktig i samspill med andre oppfatte barns verbale og kroppslige uttrykk virke med og å se bak og tolke barns intensjoner

25 Du jobber sammen med en assistent som har holdninger til barn som må avlæres?
Hvordan vil du gå fram?


Laste ned ppt "Etikk i pedagogisk arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google