Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er etikk Etikk er læren om moral og kan forståes som vår evne til å gi gode begrunnelser for valgene vi gjør. Dette blir spesielt viktig når vi skal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er etikk Etikk er læren om moral og kan forståes som vår evne til å gi gode begrunnelser for valgene vi gjør. Dette blir spesielt viktig når vi skal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er etikk Etikk er læren om moral og kan forståes som vår evne til å gi gode begrunnelser for valgene vi gjør. Dette blir spesielt viktig når vi skal ta en vanskelig beslutning 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune1

2 Etikk Litt forenklet: «Jeg valgte å gjøre det slik – og - slik, fordi…» Det er refleksjonen forut som påvirker kvaliteten i begrunnelsen 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune2

3 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune3 Etisk refleksjon symbolikk

4 Etisk refleksjon dynamikk 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune4

5 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune5 Etikk Hvem er ansvarlig – har noe med det? Felles oppmerksomhet - nasjonalt og lokalt

6 Etikkarbeid KS gir retningen i prosessveileder : Etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i kommunen s. 10 – målrettet kulturbygging – et lederansvar En velfungerende kommune synliggjør etiske dilemmaer og inkluderer folkevalgte, medarbeidere og ledere i arbeidet med å håndtere disse utfordringene. Den setter av tid til verdiarbeid og etisk refleksjon 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune6

7 Hvem er ansvarlig? Den øverste ledelsen setter etikkarbeid på dagsorden og går ut med tydelige signaler/opplæring Den øverste ledelsen går foran med et godt eksempel, deltar på skoleringen og innfører etisk refleksjon som et verktøy – omfatter også politikkeropplæring Den øverste ledelsen gjennomgår sentrale styringsdokumenter for å kontrollere at etikk som tema er ivaretatt og satt inn i de rette sammenhenger Den øverste ledelsen følger opp, viser interesse og etterspør prosessene omkring etikkarbeid i enhetene. Det opprettes et etisk råd – små kommuner bør tenke interkommunalt 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune7

8 Etikkarbeid På arbeidsplassen: Etikkarbeid må være forankret i hverdagen Forankring på arbeidsplassen handler om signaler fra ledelsen og praktisk tilrettelegging 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune8

9 Etikk - ferskvare «Man må ikke bli hovmodig og tro at man har alt på stell siden man jobber aktivt med etikk – etikk må jobbes med kontinuerlig og det er viktig å stadig være kritisk til egen praksis» 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune9

10 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune10 Hva er MORAL Moral er oppfatninger om det gode og det riktige det tillatelige og det forkastelige Moral er våre individuelle oppfatninger av hva som er rett og galt avhengig av i hvilket samfunn en lever

11 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune11 Hva er Etikk? Etikk er moralens teori og innebærer en systematisk analyse av hva som er rett og galt. Etikken bidrar med metoder og hjelp i arbeidet med å bygge tillit og god organisasjonskultur i kommunesektoren. (Kari Hesselberg, KS)

12 KS- prosessveileder For å utvikle etisk bevissthet må vi legge til rette for trening og refleksjon. Erkjennelse starter etter at noe har skjedd. Ved å tenke gjennom hva som har skjedd og vurdere mulige handlingsalternativer, forsterkes bevisstheten før neste situasjon oppstår. 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune12

13 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune13 Etikk Hvor føler du deg mest hjemme? Er du en person som styres først og fremst av: Plikt (normer, regler, yrkesetiske retningslinjer, En handling er moralsk god når den gjøres av plikt

14 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune14 Hva er etikk? Verdietikkens grunnprinsipp er : Frihet til å velge

15 Frihet til å velge? 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune15

16 Frihet til velge ? 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune16

17 ETIKK Mitt liv, alt jeg er, er visket ut av dette ene ordet pasient 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune17

18 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune18 Hva er Etikk? Verdi - etikken Legger vekt på de verdiene som legges til grunne for valg og handlinger For enkeltmenneske: Ærlighet Sannferdighet Holde sitt løfte Respektere andres overbevisning

19 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune19 Hva er Etikk? Samfunnsmessige verdier: Rettsikkerhet/ respekt for privatliv Retten til å bestemme over eget liv Respekten for andres liv og helse Respekten for demokratiet At ingen skal diskrimineres på grunn av ytre kjennetegn

20 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune20 Hva er etikk? Verdietikkens grunnprinsipp er : Frihet til å velge

21 Verdietikk - verdibasert ledelse Verdier er ideologier, preferanser, mentale kart eller standarder som styrer holdninger og atferd. Verdier kan være både negative og positive Verdier er mer omfattende enn holdninger og er mer grunnleggende og stabile i et menneskes personlighet. Verdier har en bestemmende rolle over holdninger og atferd – det er aldri slik at holdninger bestemmer over verdier 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune21

22 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune22 Etikk Sinnelagsetikk Vi følger vår samvittighet og viser godvilje eller et godt sinnelag Konsekvensetikk Handlingen er riktig dersom den fører til gode resultater - det er konsekvensene som bestemmer handlingen

23 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune23 Etikk et nymotens påfunn ? Første retningslinjer i sumeriske og babylonske oldtidskulturer: Skatteinnkrevere Leger Barnepleiere Fra gresk: etos – det som er vanlig – FOLKESKIKK!

24 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune24 Hva er etiske dilemmaer? Etisk problem: du må prioritere mellom for så vidt akseptable alternativer – dette er hverdagen din Etisk dilemma: du må velge mellom pest og kolera Det finnes ikke bare en forklaring… Hvorfor blir ting som de blir????

25 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune25 Etisk refleksjon hvorfor ?

26 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune26 Hvorfor trenger vi etisk refleksjon ? Fordi vi har behov for å finne en løsning, som ikke bare virker her og nå - har langsiktig effekt Vi må kunne innta ulike perspektiv Vi er nødt til å kunne se ”bak” hendelsen

27 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune27 Vi trenger etisk refleksjon fordi…. Økonomi Arbeidsgiver Fag/ organisasjonskultur Etikk

28 Etikkarbeid 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune28

29 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune29 Vi trenger etisk refleksjon fordi…. Det er jeg/ vi/ dere som har makten !

30 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune30 Vi trenger etisk refleksjon fordi….  Jobben din er ikke slik du hadde forventet  Du opplever at du/vi ikke prioriterer rett  Du/dere klarer ikke å holde løftene du/dere gir  Du/dere er uenig i hvordan utfordrende situasjoner/personer skal håndteres

31 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune31 Å reflektere i fellesskap betyr å oppdage en ny verden!

32 14.11.2016informasjon fra Haugesund kommune32 Å reflektere i fellesskap betyr å akseptere at vi ikke alltid forstår det vi ser


Laste ned ppt "Hva er etikk Etikk er læren om moral og kan forståes som vår evne til å gi gode begrunnelser for valgene vi gjør. Dette blir spesielt viktig når vi skal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google