Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Står politiet i Vestoppland bedre rustet etter 22.7? Beredskapsmøte i Gjøvikregionen, Sillongen, 16. november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Står politiet i Vestoppland bedre rustet etter 22.7? Beredskapsmøte i Gjøvikregionen, Sillongen, 16. november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Står politiet i Vestoppland bedre rustet etter 22.7? Beredskapsmøte i Gjøvikregionen, Sillongen, 16. november 2012

2 Gjørv-rapporten – sentrale punkter Forbedringspotensialer påpekt Ressursene som ikke fant hverandre Holdninger, kultur, gjennomføringsevne, operativ kommandostruktur Øvelser og ressurser Strukturer – politiet en komplisert organisasjon Nødvendig med et løft for politiet? Ressursmangel? Nasjonale kapasiteter vs. lokale kapasiteter

3 Min påstand: Gap mellom eksiterende rammer og massive forventninger i samfunnet Ikke bare kulturutfordringer – også materiell, kompetanse og personell Beredskap – en forlengelse av den daglige tjenesten. Politidistriktenes evne til umiddelbar innsats avgjørende. Innsatsen den første timen Et hvert bistandskonsept betyr fare for tidsspille

4 Oppfølging på nasjonalt nivå Beredskapsevne Helhetstenking: Balanse i forhold til politiets øvrige primæroppgaver, som f. eks etterforsking Rolleavklaringer: Justisdepartementet vs. Politidirektoratet (politisk ledelse vs. fagledelse) Politidirektoratet vs. politidistriktene (styringsdialogen – kunnskapsbasert ledelse og lokale mål) Læring Politidirektoratets endringsprogram

5 Oppfølging på lokalt nivå Holdninger og fagfokus – alle nivåer Beredskapstiltak – i egen organisasjon og overfor samarbeidspartnere –Øvelser –Rutiner –Samarbeid –Kompetanse –Utrykningstid - evne til respons –God samfunnsdialog Analyse av behov for fremtiden på kort og lang sikt Egen ou-prosess mer aktuell enn noen gang

6 OU-prosess i distriktet Seks arbeidsgrupper: 1.Politiberedskap 2.Felles tjenestekontor 3.Forvaltning 4.Sivilrett 5.Etterretning, etterforsking og påtale 6.Økonomi Utfordring: Hvordan øke operativ kapasitet (primæroppgavene) Utfordring; politiloven §16? Utfordring; Organisering av namsoppgaver. Utfordring; Opprettelse av nye driftsenheter? Forvaltning, Felles krim.enhet? Utfordring; Hvordan få robuste fagmiljøer? Flytte på stillinger, rendyrke oppgaver? Utfordring; Unngå kostnader ved endringer i bygningsmassen? Mv.

7 Eksempel på behov for personell – Driftsenhet GLT (Ordensseksjonen Gjøvik pst) Nå-situasjon:  Totalt faste 24 stillinger  Helgetjeneste hver 3. helg  Bruk av integrert tjeneste ved Etterforskingsseksjonen (E-sek)  2-1 patruljer i GLT Forutsetning 1:  Helgetjeneste hver 3. helg  Bruk av integrert tjeneste med E-sek  3 patruljer i GLT Behov: 12 nye stillinger med operativt personell Forutsetning 2:  Integrerte lister med E-sek  Dekke opp hull i listene – f.eks ved fravær  4 patruljer i GLT Behov: 24 nye stillinger med operativt personell

8 Er vi bedre rustet i dag?: Nei, ikke med hensyn til økt kapasitet. Mangel på mannskaper og handlingsrom til å kunne anskaffe egnet utstyr Nei, med hensyn til organisering av distriktet Ja, med hensyn til planverk Ja, med hensyn til kontroll av utstyr Ja, med hensyn til faglig fokus, holdninger og øvelser - men ikke ferdig Mannskapene i Vestoppland politidistrikt er motiverte!

9 Takk for oppmerksomheten J. Martin Welhaven politimester ”If you are going through crises, go through them” Winston Churchill "Give us the tools, and we will finish the job“ Winston Churchill


Laste ned ppt "Står politiet i Vestoppland bedre rustet etter 22.7? Beredskapsmøte i Gjøvikregionen, Sillongen, 16. november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google