Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inger Stensaker, NHH Lederne 19.april, 2012 Endringskapasitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inger Stensaker, NHH Lederne 19.april, 2012 Endringskapasitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inger Stensaker, NHH Lederne 19.april, 2012 Endringskapasitet

2 Høy endringstakt & multiple endringer TID Nye endringer blir introdusert før gamle er avsluttet Flere endringer pågår samtidig,

3 Endring fra ansattes perspektiv 3 Endrings- prosjekter Økt endringstakt Mange parallelle endringer Får aldri avsluttet endringer før nye kommer

4 Endringskapasitet En organisasjons evne til å gjennomføre multiple endringer til minimum kostnad på lang sikt Gjennomføre endring Fokus på daglig drift

5 Kostnader ved omstilling 5 Fall i produktivitet Tap av effektivitet Direkte utlegg og investeringer Tap av motivasjon som følge av manglende informasjon, psykologisk tap, fraværende ledelse og endringstretthet DUP’er (Direkte Uproduktive Profittsøkende Aktiviteter) Incentivordninger Sluttpakker Etterlønn Førtidspensjonering Tap av nøkkelpersonell Tap av markedsfokus

6 Endringskapasitet på 3 nivåer Hvordan ansatte responderer/reagerer på endring Hvordan ledelsen mobiliserer til og gjennomfører endring Endrings- kapasitet Etablerte strukturer & rutiner i organisasjonen

7 7 Endringene blir gjennomført Endringene blir IKKE gjennomført Hvordan reagerer ansatte på hyppige endringer? Aktive reaksjoner Passive reaksjoner Proaktiv Motstand Lojalitet Bohica Stensaker & Meyer 2011

8 To ulike typer lojale reaksjoner 8 Mestring & muligheter Ambivalens & resignasjon Hva er årsaken til dette? Hva kan ledelsen gjøre?

9 9 Frigjøre ressurser Omallokere ressurser Prioritere & sanere Selektiv inkludering Midlertidig øke ressurser Tillate overkapasitet Vikarer/konsulenter/overtid Etablere prosjekter Utvikle endringsressurser Kople fremtid med historikk Endringsagenter & iverksettere Strukturer & rutiner for endring Tre måter ledelsen kan utvikle endrings- kapasitet på

10 Konklusjon I: Hva kjennetegner organisasjoner som har endringskapasitet •Ledere og ansatte har mer samstemte perspektiver og forventninger til endringer •Ansatte har blitt vant med endring og ser kontinuerlig endring som naturlig •Ledere har god kompetanse på endringsledelse •Organisasjonen har positive erfaringer med tidligere endringer •Det eksisterer rutiner og strukturer for omstilling •En organisasjon som har kapasitet kan gjennomføre store endringer med et lavere produktivitets og effektivitetstap

11 Konklusjon II: hva betyr dette for dere som ledere? •I virksomheter med høy endringstakt kreves nye perspektiver på endringsledelse –Ledelsen må se endringene i sammenheng og tydeligere vise koplingene mellom ulike endringsprosjekter –Ansatte venner seg til endring, men enkelte blir mer passive •Nye utfordringer gjør seg gjeldende –Fra mobilisering, forankring og visjon... –Til å ivareta tillit til prosessen og utvikle kompetanse og kapasitet blant individende bla ved å skjerme ansatte •Organisasjoner kan systematisk bygge opp endringskapasitet •Hos individiene; både ledelsen & ansatte •I organisasjonen; rutiner & prosedyrer som kan gjenbrukes


Laste ned ppt "Inger Stensaker, NHH Lederne 19.april, 2012 Endringskapasitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google