Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.lillehammer.kommune.no Hva er et bærekraftig lokalsamfunn?  Sosial  Økonomi  Miljø § 1. Lovens formål. Formålet med denne lov er å legge forholdene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.lillehammer.kommune.no Hva er et bærekraftig lokalsamfunn?  Sosial  Økonomi  Miljø § 1. Lovens formål. Formålet med denne lov er å legge forholdene."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.lillehammer.kommune.no Hva er et bærekraftig lokalsamfunn?  Sosial  Økonomi  Miljø § 1. Lovens formål. Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

2 www.lillehammer.kommune.no Brundtlandrapporten: sikre langsiktig økologisk bærekraft, dekke det grunnleggende behovet for alle verdens innbyggere, jobbe for rettferdighet mellom de som lever i dag og bidra til rettferdighet for fremtidige generasjoner. HVA ER AVGJØRENDE FOR GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING?

3 www.lillehammer.kommune.no Schindler og Thomas Unge mennesker bør sikres en framtid som omfatter et godt miljø, forbedret levestandard, utdanning og arbeid. Utdanningssøkende bør undervises i miljø og bærekraftig utvikling. Agenda 21 Hva er kjennetegnet på bærekraftig utvikling for barn og unge?

4 www.lillehammer.kommune.no 4 Hva gir livskvalitet for barn og unge?  Trygghet. (i familien, med venner, på skolen m. m)  Familieøkonomi – fattig/ ikke fattig

5 www.lillehammer.kommune.no Situasjonen på Lillehammer  Grunnskole: Resultater på eller litt over gjennomsnittet. Elevene trives  VGS. Nasjonalt: 25% ikke fullført etter 5 år.

6 www.lillehammer.kommune.no Ungdomsundersøkelsen 2012 KORUS ØST  98% ikke røykere  Relativt få bruker rusmidler

7 www.lillehammer.kommune.no Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?

8 www.lillehammer.kommune.no Depressivt stemningsleie og ensomhet: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette?

9 www.lillehammer.kommune.no

10 Forventninger til framtiden: Andel som svarer ja på ulike påstander om situasjoner eller handlinger i framtiden

11 www.lillehammer.kommune.no

12 NOEN UTFORDRINGER  Utdanning  Frafall videregående opplæring  Utdanning for framtiden= kunnskap -kreativitet- problemløsning -demokratiforståelse  Psykisk helse  Inkludering  Tilrettelegge for organisert og uorganisert kultur og fritidsaktiviteter.

13 www.lillehammer.kommune.no Tidlig innsats  Gode lavterskeltilbud.  På skolen  For familien  På fritiden


Laste ned ppt "Www.lillehammer.kommune.no Hva er et bærekraftig lokalsamfunn?  Sosial  Økonomi  Miljø § 1. Lovens formål. Formålet med denne lov er å legge forholdene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google