Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den felleskulturelle skolen Knut-Rune Olsen. Rasisme Magne Raundalen: Med ”modernisert rasisme” mener vi strømninger av negative holdninger i befolkningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den felleskulturelle skolen Knut-Rune Olsen. Rasisme Magne Raundalen: Med ”modernisert rasisme” mener vi strømninger av negative holdninger i befolkningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den felleskulturelle skolen Knut-Rune Olsen

2 Rasisme Magne Raundalen: Med ”modernisert rasisme” mener vi strømninger av negative holdninger i befolkningen til andre etniske grupper, spesielt til fargede utlendinger og muslimer - holdninger som fører til negative handlinger av ulik alvorlighetsgrad. Den moderniserte rasismen bruker et tilsynelatende logisk-politisk resonnement. Følelsesmessig er den forankret i generell fremmedfrykt.”

3 Hverdagsrasismen Hverdagsrasismen er ofte vanskelig å gripe tak i, men den skaper både aggresjon og fortvilelse. Skolen må ha en klar antirasistisk holdning. Dette gjelder alle ansatte fra lærere til SFO og kontor- og rengjøringspersonalet. Den antirasistiske holdningen bør avspeiles i skolens ordensreglement.

4 Tospråklig opplæring Morsmålopplæring Tospråklig fagopplæring Særskilt norskopplæring

5 Språk og læring Se Schultz, Hauge, Støre s. 50) Hvorfor er morsmålsunderv. viktig? Tospråklig fagopplæring Optimalt mht. læring: morsmål og majoritetsspråk likestilles og brukes om hverandre i undervisningen (eks. samisk/norsk) Dårligst resultat: Fokus på strukturelle trekk ved morsmålet- lite på kontekst og innhold. Viktig at undervisningen i morsmål og maj.språk tematisk sett er samordnet. Enkelte snakker tilsynelatende perfekt norsk- men ordforrådet og begrepsforståelsen er sterkt begrenset.

6 Begrepene vi bruker … Mange skoler er flerkulturelle- men er de også felleskulturelle? Gjenspeiler skolen og klasserommene at vi står overfor en flerkulturell skole? Inkluderes minoritetselevenes språk og kultur på en naturlig måte i undervisningen? Undervises det både på første og andrespråket? Gir tospråklighet status?


Laste ned ppt "Den felleskulturelle skolen Knut-Rune Olsen. Rasisme Magne Raundalen: Med ”modernisert rasisme” mener vi strømninger av negative holdninger i befolkningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google