Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evje skole Veiledet matematikk. Evje skole L-06 ” Matematikkfaget i skolen medverkar til å utvikle den matematiske kompetansen som samfunnet og den einskilde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evje skole Veiledet matematikk. Evje skole L-06 ” Matematikkfaget i skolen medverkar til å utvikle den matematiske kompetansen som samfunnet og den einskilde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evje skole Veiledet matematikk

2 Evje skole L-06 ” Matematikkfaget i skolen medverkar til å utvikle den matematiske kompetansen som samfunnet og den einskilde treng. For å oppnå dette må elevane få høve til å arbeide både praktisk og teoretisk. Opplæringa vekslar mellom utforskande, leikande, kreative og problemløysande aktivitetar og ferdigheitstrening.” ”Problemløysing høyrer med til den matematiske kompetansen. Det er å analysere og omforme eit problem til matematisk form, løyse det og vurdere kor gyldig det er. Dette har òg språklege aspekt, som det å resonnere og kommunisere idear.”

3 Evje skole Undervisningen bør være: –Både praktisk og teoretisk –Utforskende, lekende og kreativ Undervisningen bør inneholde: –Problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening –språklige aspekt - resonnere og kommunisere ideer

4 Evje skole Lærerens rolle -få innsikt i elevenes matematiske forståelse gjennom bl.a. observasjon, oppgaver, prøver, lekser, målark, lyttekrok og samtaler -bruke denne innsikten til å oppdage eventuelle misoppfatninger, veilede og støtte eleven videre

5 Evje skole Direkte støtte «Noko av det slåande i resultata er kor lite direkte støtte kvar enkelt elev får av læraren. Omfanget er i snitt 4 prosent av tida i klasserommet.» (Peder Haug, Elevaktiviteten i Bedre skole nr. 2/2010)

6 Evje skole Veiledet matematikk Stasjoner: praktisk oppgave, data, problemløsningsoppgave og veiledning fra lærer Veiledning fra lærer: innsikt i elevenes matematiske forståelse, avdekke mangelfull begrepsforståelse, oppklare misoppfatninger, veilede og støtte elevene i deres videre læring

7 Evje skole Organisering Lærerstasjon Praktiske oppgaver Data Problemløsning

8 Evje skole Organisering Lærerstasjon Skriftlige oppgaver Praktiske oppgaver Data Problemløsning

9 Evje skole

10

11

12

13

14

15

16 Veiledning hos lærer Hvordan bestemte elevene sorteringskategorier? Hvilke ulike kategorier kom de frem til? (farge, størrelse, form, antall) Havnet noe utenfor kategoriene? Var det ting som passet i flere kategorier?

17 Evje skole

18

19

20

21

22

23

24 Veilede elevene Hvor mange sirkler er det? Hvor mange hvite og orange sirkler? Kan du finne 5 på tallinja? Hvordan tenker du? Når du står på 5, kan du finne 10 på tallinja? Når du står på 10, kan du finne 9 på tallinja? Hvilket tall kommer før/etter 5? Hva er en mindre enn/større enn 4?

25 Evje skole Praktiske tips

26 Evje skole

27

28

29

30

31

32

33


Laste ned ppt "Evje skole Veiledet matematikk. Evje skole L-06 ” Matematikkfaget i skolen medverkar til å utvikle den matematiske kompetansen som samfunnet og den einskilde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google