Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

6 Kulturmøter. Norge har vært et flerkulturelt samfunn lenge. Migrasjon eller flytting har foregått til alle tider og er dermed ikke noe nytt. Det flerkulturelle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "6 Kulturmøter. Norge har vært et flerkulturelt samfunn lenge. Migrasjon eller flytting har foregått til alle tider og er dermed ikke noe nytt. Det flerkulturelle."— Utskrift av presentasjonen:

1 6 Kulturmøter

2 Norge har vært et flerkulturelt samfunn lenge. Migrasjon eller flytting har foregått til alle tider og er dermed ikke noe nytt. Det flerkulturelle samfunnet

3 En innvandrer er en person som flytter fra sitt eget hjemland og til et annet land. Årsakene til innvandringen er økonomiske, politiske eller sosiale. Hva er en innvandrer?

4 Det er store forskjeller mellom de ulike innvandrergruppene. De har sin egen kultur parallelt med den norske. Hva er en innvandrer?

5 Utlendinger som flytter til Norge og bosetter seg her, skal integreres i det norske samfunnet. Integrering vil si å lære språket og de sosiale kodene, og å kjenne til og respektere de reglene som gjelder i samfunnet. Integrering

6 Fordommer er «forhåndsmeninger» vi har om folk vi egentlig ikke vet så mye om. En fordomsfull holdning er ofte negativ og lite nyansert. En fordom kan sammenliknes med en stereotypi (generalisering). Fordommer

7 Kulturrelativisme En ser andre kulturer fra disse kulturenes eget ståsted, og ønsker å være åpen overfor andre kulturer. Å sette seg inn i en annen situasjon og observere skikker og tradisjoner uten å forsøke å rangere kulturer etter kvalitet, moral eller utviklingsnivå. Kulturrelativisme

8 En etnosentrisk person ser på sin egen kultur som den beste og rangerer andre kulturer etter hvor like de er den. Eksempel: «Norge er det beste landet i hele verden». Fordommer og stereotypier er typiske i en etnosentrisk holdning. Etnosentrisme

9 Rasisme Et menneskesyn hvor visse etniske grupper eller kulturer er laverestående eller mindre verdt enn ens eget folkeslag eller ens egen kultur. En ekstrem form for etnosentrisme eller fremmedfrykt, ofte rettet mot hele folkegrupper samtidig. Rasisme

10 Med kunnskap. Med kjennskap. Si fra! Hvordan kan en motvirke rasisme?


Laste ned ppt "6 Kulturmøter. Norge har vært et flerkulturelt samfunn lenge. Migrasjon eller flytting har foregått til alle tider og er dermed ikke noe nytt. Det flerkulturelle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google