Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesing, skriving og lese- skrivevansker i et minoritets- språklig perspektiv Liv Bøyesen rådgiver: Senter for flerkulturell opplæring Høgskolen i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesing, skriving og lese- skrivevansker i et minoritets- språklig perspektiv Liv Bøyesen rådgiver: Senter for flerkulturell opplæring Høgskolen i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesing, skriving og lese- skrivevansker i et minoritets- språklig perspektiv Liv Bøyesen rådgiver: Senter for flerkulturell opplæring Høgskolen i Oslo

2 Introduksjon n Om tema n Min bakgrunn

3 Dagens tema n Konteksten for (spesial)pedagogisk arbeid med tospråklige elever n Differensialdiagnostiske problemstillinger n Kartleggingsmateriell på albansk, somali, tyrkisk, urdu, vietnamesisk 2. og 3. klasse n Tiltak

4 Konteksten n Rettigheter ut fra Opplæringsloven § 5 og § 2.8 n Dagens praksis - elevene over- eller underrepresenterte innen spesialpedagogiske tiltak? Inkludering eller marginalisering? n Bruk og misbruk av prøver og testmateriell; holdning til arbeidet med språklige minoritetselever?

5 Opplæringsloven: §2.8 n Kommunen skal gi elevar i grunn-skolen med anna morsmål enn norsk og samisk nødvendig morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring og særskild norsk-opplæring til dei har tilstrekkelege kunnskapar i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. n Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. n Når opplæringa ikkje kan givast av eigna opplæringspersonale ved nokon skole i kommunen, skal kommunen så langt mogeleg leggje til rette for annan opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. –Endringer foreslått i Strategiplanen (Tiltak nr 3)

6 Differensialdiagnostiske problemstillinger n Lesing på første- eller andre- språket? n Tospråklig utvikling versus spesialpedagogiske behov? u Spesialpedagogiske kategorier - andrespråksutvikling F mellomspråksutvikling, ordforråd, erfaringsbakgrunn, koder F forskjellige ortografier, overføring av lese- og skrive-ferdigheter? F traumer, rasisme, lese- og skrivevansker?

7 Kartleggingsmateriell n Gruppeprøver på fem språk, to klassetrinn, begynnertrinnet n Tankene bak utformingen av prøvene n Gjennomgang av prøvene

8 En arbeidsmodell? n Konklusjoner fra hovedfags- oppgaven, kvinneforskning og vitenskapsetikk u tospråklige samarbeidspartnere - lærere, assistener og foreldre

9 Kartleggingsprøver n Norske kartleggingsprøver som mal - del av kvalitetssikring i skolen u forankring § 5 Opplæringsloven F jmfr også §2.8 n For å finne risikoelever tidlig n Del av samlet rutine for å følge opp elever på begge/flere språk

10 Kartlegging av leseferdighet ( jfr Strategiplanen av 17 des 03) n Albansk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk n 2. klasseprøvene n 3. klasseprøvene u krav til bruk F kompetanse - samarbeid - instruksjon F eventuell kartlegging på begge/flere språk F samarbeid og sammenholdt informasjon

11 Delprøver n 6 delprøver på andre trinn n 3-4 delprøver på tredje trinn u OBS, ordforrådet i prøvene - F dialekt/standard, regionale forskjeller u forskjellig inventar av språklyder på forskjellige språk u forskjellige ortografier F gjennomsiktige og ugjennomsiktige u forskjellige opplæringstradisjoner

12 Hvordan hjelpe? n Tiltak skal u være samordnete (samlete tiltak bedre enn frittstående, f eks generelle strategier for lese-ferdighet og biblioteksamarbeid) u ha parter som samarbeider u med ansvarsfordeling u ha kvalifiserte, eller gi kvalifisering til, lærere u inkludere foreldrene u være systematiske og diagnosterende

13 Lese- og skrivevansker n Eksempler på tiltak i ideheftet til kartleggingsmateriellet u Vietnamesisk jente u Tyrkisk gutt u Somalsk jente u Albansk gutt

14 Kompetanse n Lesing og skriving, utvikling og vansker n Kontrastiv fonologi, sammenligninger mellom første- og andrespråket n Spesialpedagogikk, hvordan stimulere, trene og legge til rette n Tosprålig opplæring, hvordan inkludere/konstruere opplegg for eleven i prosjekter som angår alle

15 Stort behov for skolerte spesialpedagoger n Feltet gir økt faglig innsikt, er grensesprengende og morsomt n Kompetanse og utforming av spesialpedagogrollen - avgjørende for tospråklige elever - særlig dem med lese- og skrivevansker

16 Anbefalt litteratur n Se egen liste til utdeling


Laste ned ppt "Lesing, skriving og lese- skrivevansker i et minoritets- språklig perspektiv Liv Bøyesen rådgiver: Senter for flerkulturell opplæring Høgskolen i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google