Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av spokus i HiØ-perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av spokus i HiØ-perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av spokus i HiØ-perspektiv
Noen begreper Hva er HiØs oppdrag Modell-utvikling Teoretisk forankring Metoder og nivåer Hva bør en barnehage gjøre? Hva bør pedagogisk personale vite? Hva bør pedagogisk personale gjøre? Samarbeid med hjemmet

2 Hva er spokus? Spokus er en del av Språkløftet; nasjonal strategiplan for likeverdig opplæring Språket i fokus; Fredrikstad kommune 30 minoritetsspråklige barn, f. 2003 Prosjektperiode: Overgang barnehage – skole 8 barnehager + 5 skoler (+ 1 skole) Et utprøvingsprosjekt henimot en MODELL

3 Begrepsbruk Fremmedspråk og andrespråk
Morsmål, førstespråk, andrespråk Hva kaller vi barna? Minoritetsspråklig Tospråklig Flerspråklig

4 Hva er HiØs oppdrag Veiledning og kompetanseheving
Utvikling av MODELL i samarbeid med virksomhetene: Teoretisk forankring Fokusert valg av språkstimuleringstiltak Foreldresamarbeid Samarbeid mellom relevante aktører (barnehager, skoler…) Tilknytning til kompetansesenter

5 Modell for god språkstimulering
Barnehagene skal bli bedre til å observere barnas språkutvikling og legge til rette for god språkstimulering Overføringsverdi til andre barnehager Gi barna et godt utgangspunkt for skolestart Gode rutiner for overgang barnehage – skole Samarbeid med og involvering av foreldrene

6 Teoretisk forankring Sosiokulturelle læringsteorier: Vygotsky, Bruner, Jim Cummins, Pauline Gibbons Tospråklighet og mellomspråksutvikling Forholdet språkstimulering og språkobservasjon Performansanalyse: Å beskrive hva barnet faktisk har av ferdigheter og følge språkutviklingen

7 Overordna perspektiv Språkstimulering og språkkartlegging: To sider av samme sak Inkludering og språkutvikling – gjensidig avhengighet? Inkludering fremmer språkutvikling Språkutvikling fremmer inkludering

8 Metoder og nivåer Bruk av video
Ikke tester, men observasjon av barnet i naturlige samhandlingssituasjoner Språkdomener Kommunikative ferdigheter Fortellinger og rollelek Litterasitet Ordforråd Grammatikk

9 Virksomhetsnivå: Hva bør barnehagen gjøre?
Det pedagogiske personalet gjenspeiler mangfoldet i barnegruppa Bruk av morsmålsassistenter Kompetanseheving Holdninger til det flerkulturelle og flerspråklige ”Alt vi gjør er språk”

10 Basiskunnskap om tospråklighet
Et godt utvikla morsmål er forutsetning for god norskspråklig utvikling Foreldre må bruke det språket de behersker best sammen med barnet Venner i barnehagen og i nærmiljøet Den tause perioden Overflatespråk og dybdespråk Hvor lang tid tar det å lære seg et nytt språk? Det er slitsomt å kommunisere på et språk man ikke fullstendig behersker

11 Rammer for god språkstimulering
Alt vi gjør er språk Bevisstgjøring om språk og kommunikasjon Språk og kontekst Utnytte situasjonen der og da Bruk av mindre grupper Ekstra forberedelser Klare rammer skaper trygghet og forutsigbarhet Humør, trivsel og inkludering

12 Målretta språkstimulering
Rim, regler og ellinger Sanger og sangleker Musikk og rytmisk bruk av språket Rollelek Muntlig formidling og høytlesning av eventyr og fortellinger, bildebøker Bruk av mindre grupper (3+1) Rundt bordet-aktiviteter

13 Ut på tur! Naturen er er supert læringsrom (med forarbeid og etterarbeid) Og turer – naturligvis Bruk av bilder og konkreter i for- og etterarbeid Hvordan kommer man seg fram og tilbake Hva skal man gjøre Hva skal man se Hva skal man høre Hva skal man oppleve

14 Læring i rom Spesialrom Garderoben Kjøkkenet Vaskerommet
Gymnastikkrommet Svømmehallen

15 Foreldrene kommer og henter
Vis foreldrene hva barnehagen holder på med Vis fram leker Vis fram (kopier av) eventyr og fortellinger Vis fram bilder av dagens aktiviteter Vis fram bildebøkene Involver! Engasjer! Motiver!

16 Observasjon og språkkartlegging
Hvorfor (ikke) kartlegge Observasjon, dokumentasjon og kartlegging Bruk av video Bruk lydopptak Nedtegnelser av barnas fortellinger Performansanalyse

17 Video som verktøy Video = jeg ser I situasjonen kan man lett overse
Å se opptak kan være bevisstgjørende Av og til er det bare små justeringer som skal til, men som kan være viktige nok

18 Språkkartlegging Overordna perspektiv: Barna som medbestemmende subjekter Få barna til å våge å ta plass, få oppmerksomhet Kartlegging og observasjon som integrert del av det ordinære arbeidet Å få dybdesyn på barnas språk Tematisere språkarbeidet i personalet

19 Samarbeid med hjemmet Felles mål: god språkutvikling, på morsmål og norsk Det flerkulturelle er en ressurs Hvor viktig det er for utviklingen i norsk at barnet får god språkstimulering på morsmålet Hvordan kan foreldre som ikke er så gode i norsk, støtte barnas norskspråklige utvikling? Mal og skjema for samtale med foreldrene

20 Foreldresamtaler (forts)
Bruk av tolk? Barnets tospråklighet Gi støtte og råd Samtaler på morsmålet som er viktig for god andrespråksutvikling


Laste ned ppt "Presentasjon av spokus i HiØ-perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google