Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn som pårørende – sett fra et lederperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn som pårørende – sett fra et lederperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn som pårørende – sett fra et lederperspektiv
Regional dagskonferanse – Barn som pårørende 1 juni 2015 Scandic Hell, Stjørdal Avdelingsleder Ann- Inger Leirtrø DPS Stjørdal, Psykiatrisk Klinikk HNT

2 Hva vil jeg snakke om? Hvem er jeg? Litt om DPS Stjørdal
Hvorfor barn som pårørende engasjerer meg som leder? Ledelse Medarbeiderutvikling Hvordan har vi jobbet med dette hos oss? Oppsummering

3 DPS Stjørdal

4 Det distriktspsykiatriske senteret på Stjørdal
Blikket vendt mot Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu, Tydal og halve Malvik. Med de spesialiserte sykehusfunksjonene i Psykiatrisk Klinikk HNT og St.Olav Hospital i ryggen.

5 DPS-funksjoner for Værnesregionen
”Med blikket vendt mot kommunene, og de spesialiserte sykehusfunksjonene i ryggen” Akutt og krisetjenester Vurdering og utredning av henviste pasienter Differensiert behandling i form av: Poliklinisk undersøkelse og behandling til enkeltpasienter, par eller familier Ambulant behandling og rehabilitering til personer med alvorlige psykiske lidelser Strukturert dagbehandling Krise – og korttidsbehandling på døgnenhet Lengre tids døgnbehandling.

6 Strukturert Dagbehandling, utvidet poliklinisk aktivitet
Fysisk aktivitet: Stavgang, jogging, volleyball, svømming, turgruppe. Musikkgruppe: Bandet ”Placebo”, musikkopplevelser. Metakognitiv gruppe. Flerfamiliegruppe Barnas time Pårørendearbeid Pilatesgruppe Friluftsgruppe

7 DPS-funksjoner for Værnesregionen
”Med blikket vendt mot kommunene, og de spesialiserte sykehusfunksjonene i ryggen” Opplæring av pasienter og pårørende Veiledning til psykisk helsearbeid i kommunen Forskning og kvalitetsutvikling Utdanning av helsepersonell

8

9 Henvisning statistikk 2014
Kommune henvisninger innbyggere Stjørdal Meråker Frosta Malvik (”halve” Malvik) Selbu Tydal Til sammen 69 henvisninger fra kommuner utenom opptaksområdet

10 Vår kvalitetspolitikk
Minimalisere skader og bivirkninger Vi skal ikke utsette pasienter og ansatte for unødig risiko. Vi skal ha en god meldekultur for å oppnå kontinuerlig forbedring. Høy faglig standard Vi skal være faglig oppdatert og i forkant ved å ta i bruk anerkjente faglige retningslinjer. Vi skal følge lover og forskrifter. Vi skal drive kontinuerlig kompetanseheving og forskning. Høy brukertilfredshet Vi skal sørge for at pasienten får nødvendig informasjon, medvirker i egen behandling og føler seg respektert og ivaretatt. Våre samarbeidspartnere skal være fornøyd med de spesialisthelsetjenester og den service vi yter. God ressursutnyttelse Tjenestene skal gjennomføres uten unødige forsinkelser. Vi skal gi riktig behandling, til riktig tid, for riktig diagnose i tråd med kosteffektive prinsipper. Vi skal ha rett kompetanse på rett sted til rett tid. Tilgjengelighet og kontinuitet Vi skal ta ansvar for at samhandlingen med førstelinjetjenesten og andre samarbeidspartnere fungerer effektivt. Vi skal ha en åpenhetskultur. Vi skal ha lav terskel for innleggelser, og vi skal være tilgjengelige. Klinikkleder,

11 VI, PÅ SAMME LAG! Lydhør Faglig oppdatert Løsningsfokusert

12 ”Erfaring og fag er på samme lag ”
Mine erfaringer fra lukket akuttavdeling! Historiene som har satt seg fast! Berøringspunkt!

13 LEDELSE Min definisjon på ledelse: Nå mål ved hjelp av andre! Lederteam Lederteamets bevisste sammensetning.

14 MÅLSETTING

15 Fokusområder Pasientbehandling Fag- Forskning og kvalitetsutvikling.
Medarbeiderutvikling Samhandling Økonomi og ressursstyring

16 Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester
Den er et ledd i oppfølgingen av Sosial – og helsedirektoratets ”Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser 2006 – 2008” Pårørende – en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester |

17 Veilederens formål: Sikre at pårørende som deltar i omsorgen til mennesker med psykiske vansker får
nødvendig informasjon støtte og avlastning pårørendes kunnskap og erfaringer anerkjennes og benyttes i pasientbehandlingen I tillegg kan det nevnes 2 viktige momenter: |

18 Medarbeiderutvikling
Absolutt alle er en del av laget Alles bidrag er like viktig

19 Hvordan har vi jobbet med dette hos oss?

20 Virksomhetene oppfordres til å:
Opplæring for ansatte om pårørende arbeid Tilby pårørende kurs og opplæring Opprette koordinator med ansvar for at det gis tilbud til pårørende (helseforetakene) Benytte pårørendes erfaringer til å forbedre virksomhetene Inngå samarbeidsavtale mellom kommune og helseforetak som beskriver ansvarsfordelingen Ved opplæringstiltak oppfordres det til å ha med pårørende som forelesere. Kontakt for eksempel Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP) pårørende sentre m.m. Det gjelder opplæring for både ansatte og pårørende. Kurs kan være på pårørendeskole, egne kurs ved Lærings- og mestringssentrene m. m) Gjennomføre brukerundersøkelser som inkluderer pårørendes erfaringer Ha pårørendes stemme representert i Brukerråd |

21 Pårørendekoordinator, med fokus på barn
Hvorfor? Hvem? Rollens utvikling?

22 Hanne Bjørnå sine arbeidsoppgaver:
Barnas time Lederteam VOV team Kontroll/påminnelsesrolle Samhandling med kommunene. Barnevern Flyktningmottak Helsesøstre

23 Spille hverandre gode! Frihet under ansvar. Konstruktive tilbakemeldinger.

24 Samhandling er Holdningsarbeid
Snakke med våre samarbeidspartnere – ikke om Gjøre det til en selvfølge at vi skal ”dra ut” for å bistå/forebygge Gjøre det til en selvfølge at vi møter våre samarbeidspartnere med respekt, lytte og gi rom for dialog, og å skape gode ”møter” Etablere kompaniskap og fellesskap med kommunene Faste representanter skaper kontinuitet og fremmer dialogen og relasjonen.

25 Klinisk team Personalet fra seksjon døgn. 3,2 stilling totalt Samtaler Musikkgruppe Treningsgruppe Turgruppe Svømming Medikamentell behandling Ansvarsgrupper Botrening Flerfamilegruppe Pårørendekoordinator

26 Vurdering og veiledningsteam
Hvorfor? Henvisningsmengde LEON Fristbrudd Ventelister

27 Veiledning/vurderingsteam
Arbeidsoppgaver: Rettighetsvurdering Avklare/undersøke Gjøre korte utredninger Bemanne/besvare akutt tlf Veiledning Sokrates fagdager Oppdatere Registrere

28 Oppsummering

29

30

31

32

33

34 Takk for oppmerksomheten!
PSYKIATRISK KLINIKK …Et kvalitetsvalg Takk for oppmerksomheten!

35


Laste ned ppt "Barn som pårørende – sett fra et lederperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google