Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolens oppgave og funksjon i samfunnet Imsen: Lærerens verden kap 5 EKH 16.10.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolens oppgave og funksjon i samfunnet Imsen: Lærerens verden kap 5 EKH 16.10.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolens oppgave og funksjon i samfunnet Imsen: Lærerens verden kap 5 EKH 16.10.07

2 Skolens oppgave og funksjon i samfunnet Den reproduktive funksjonen Den produktive funksjonen Den identitetsskapende funksjonen Intensjon og realitet Formuleringsarena og realiseringsarena

3 Skolens oppgave i lys av formålsparagrafen De samme hovedintensjonene De kristne og humanistiske grunnverdiene Utvikle evner og anlegg Gi god allmennkunnskap Kulturarven Gagnlige og selvstendige mennesker

4 Generell del LK 06 Det meningssøkende mennekse Det skapende menneske Det arbeidende menneske Det allmenndannende menneske Det samarbeidende menneske Det miljøbevisste menneske Det integrerte menneske

5 Formålsparagrafene i våre naboland Sverige Danmark Finland Likheter og forskjeller

6 Idealet om enhetsskolen Enhetsskolens fire dimensjoner Ressursdimensjonen Den sosiale dimensjonen Den kulturelle dimensjonen Ulikhetsdimensjonen

7 Hvem sin kultur skal skolen formidle? Sosiokulturelle forskjeller Geografiske forskjeller Kjønnsrelaterte forskjeller Etniske forskjeller Samisk kultur Kulturarv Kultur og identitet

8 Hvilke verdier skal skolen formidle? Verdier i endring Individualisme, liberalisme og kollektivisme Menneskesyn Likestilling og likeverd mellom kjønn

9 Etnisk mangfold i skolen Økt innvandring Etnisk mangfold Assimilering, integrering eller segregering? Flerkulturell vs. felleskulturell pedagogikk?

10 Idealet om tilpasset opplæring Rett og plikt til opplæring Positiv forskjellbehandling Respekt og omsorg Aksept for forskjellighet FN`s barnekonvensjon Fellesskap og tilpasning

11 Skolen –et ektefødt barn av modernismen Humankapitalteorien Skjult læreplan Avskolingsbevegelsen Skolen som motkultur? Ligger løsningene i fortiden? Bør mangfoldet få råde?


Laste ned ppt "Skolens oppgave og funksjon i samfunnet Imsen: Lærerens verden kap 5 EKH 16.10.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google