Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FLERKULTURELL OG NYRETRANSPLANTERT - sykepleierens kulturelle kompetanse Riitta Hakola sykepleier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FLERKULTURELL OG NYRETRANSPLANTERT - sykepleierens kulturelle kompetanse Riitta Hakola sykepleier."— Utskrift av presentasjonen:

1 FLERKULTURELL OG NYRETRANSPLANTERT - sykepleierens kulturelle kompetanse
Riitta Hakola sykepleier Transplantasjonskirurgen, RH

2 Målet med god kulturell kompetanse:
Gi de flerkulturelle pasientene bedre tilpasset pleietilbud Redusere engstelse, usikkerhet, stereotypier og fordommer både hos pasienten og sykepleieren

3 Kulturell kompetanse:
” Helsearbeid der det utvises varhet overfor den variasjonsbredde man kan finne av menneskelige erfaringer og reaksjoner ut fra personlighet, utdannelse, sosial og økonomisk situasjon, etnisitet og kulturbakgrunn. Det bygger på forståelse for hvordan forskjeller på disse og andre områder kan påvirke menneskers reaksjoner og den pleie og behandling som gis.” (Ingrid Hanssen)

4 Tre komponenter i kulturell kompetanse:
Kommunikativ Kognitiv: kunnskap og erfaring Affektiv: holdninger og følelser -Øyvind Dahl-

5 Hemmende faktorer: Manglende evne til empati med flerkulturelle pasienter Manglende kunnskap om ulike kulturers helseoppfatning Stereotypier og fordommer Manglende kommunikasjonsevner hos sykepleier

6 Fremmende faktorer: Utvikling av kommunikasjonsferdigheter
Reflektering av verdier og holdninger Organisatorisk støtte Det norske lovverket

7 Evne til empati: Evne til å se individet: lytte, forstå og leve seg inn i pasientens verden Viktig for etablering av tillitsforholdet

8 Kunnskap om ulike kulturers helseoppfatning:
Individualisme – kollektivisme Helserelaterte syn, verdier, sykdomsforekomst, forebygging av sykdom, behandlingsmetoder Evne til å samle relevant data

9 Stereotypier og fordommer:
Hemmer kommunikasjon Vanskeliggjør vår evne til å se individuelle behov Vanskeliggjør etableringen av tillitsforhold Etnosentrisk tankemåte

10 Kommunikasjonsevner:
Språkproblemer Ulik forståelse av verbal og nonverbal kommunikasjon

11 Utvikling av kommunikasjonsferdigheter:
Å lytte til den andre Å observere og fortolke den andres verbale og nonverbale signaler Å skape gode og likeverdige situasjoner Å møte den andres behov og ønsker på en god måte Å stimulere den andres ressurser og muligheter Å strukturere en samtale eller samhandlingssituasjon

12 Kommunikasjonsferdigheter:
Å formidle informasjon på en klar og forståelig måte Å skape alternative perspektiver og åpne for nye handlingsvalg Å forholde seg åpent til vanskelige følelser og eksistensielle spørsmål Å samarbeide om å finne frem til gode løsninger (Eide, T., Eide, H.)

13 Reflektering av verdier og holdninger:
Bli kjent med sin egen kultur Respekt for andres verdier Åpenhet, nysgjerrighet, evne til undring

14 Organisatorisk støtte:
Ledelsens holdning til kunnskapsutvikling blant de ansatte

15 Lovverket: Pasientrettighetsloven
De etiske retningslinjene for sykepleierne

16 ”Nøkkelen til mellommenneskelig forståelse ligger i evnen og viljen til å komme hverandre i møte, til å lære hverandre å kjenne og godta at vi har forskjellige premisser for tale og handling.” -Øyvind Dahl 2001-

17 Takk for meg!


Laste ned ppt "FLERKULTURELL OG NYRETRANSPLANTERT - sykepleierens kulturelle kompetanse Riitta Hakola sykepleier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google