Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5 Kultur.  Kultur er det som medlemmene i en sosial gruppe må vite og kunne for å fungere godt i gruppa.  Kultur kommer til uttrykk gjennom språk, klær,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5 Kultur.  Kultur er det som medlemmene i en sosial gruppe må vite og kunne for å fungere godt i gruppa.  Kultur kommer til uttrykk gjennom språk, klær,"— Utskrift av presentasjonen:

1 5 Kultur

2  Kultur er det som medlemmene i en sosial gruppe må vite og kunne for å fungere godt i gruppa.  Kultur kommer til uttrykk gjennom språk, klær, religiøse ritualer osv. Hva er kultur?

3 En mer presis definisjon: Kultur er kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker, ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være medlemmer av et samfunn. Hva er kultur?

4  Kulturen er skikkene, verdiene og væremåtene som blir overført fra generasjon til generasjon.  Kulturen er menneskeskapt og tillært. Hva er kultur?

5 Finnes det en norsk kultur?

6  Eller lever flere kulturer lever side om side, mens noen kulturelle trekk dominerer?  Vi kan si at vi har en norsk hovedkultur og mange delkulturer. Finnes det en norsk kultur?

7  Det fins flere forskjellige etniske grupper eller minoritetskulturer i Norge.  I Norge lever mange minoriteter fra andre land. Vi bruker ordet minoriteter om grupper som er i mindretall. Finnes det en norsk kultur?

8 Det norske samfunnet har endret seg fra å være et ganske homogent eller ensartet samfunn til å bli et heterogent eller mangfoldig samfunn med større variasjon og større ulikheter i levemåte. Finnes det en norsk kultur?

9  Religion forklarer hvordan verden og menneskene ble til.  Religion gir et verdensbilde og forklarer menneskenes funksjon i verden. Religion – en viktig del av kulturen

10  Religion gir et grunnlag for verdier og normer i samfunnet.  Religion har ritualer ved viktige begivenheter i livet, som fødsel, overgang fra barn til voksen, giftermål og død. Religion – en viktig del av kulturen

11  Etnisiteten sier noe om hvilken gruppe av mennesker vi tilhører – en gruppe som har samme språk og kultur.  Etnisiteten er også en del av identitetsbildet vårt. Etnisitet

12 Samisk kultur

13  Den samiske folkegruppa omfatter i dag omkring 50 000 personer, bosatt i Norge, Sverige, Finland og Russland. Samisk kultur

14  Samene i Norge har politisk status som urfolk og har derfor visse særrettigheter som har til formål å ta vare på samiske næringer og tradisjoner. Samisk kultur

15  Urfolk er folk som helt eller delvis har bevart sin tradisjonelle kultur, og som levde i et bestemt landområde før storsamfunnet overtok det, eller før den staten de nå er en del av, ble etablert. Samisk kultur

16 Samisk kultur:  Grunnleggende forskjellig fra norsk kultur.  Eget språk.  Naturnære leveveier som reindrift og fiske.  Opprinnelig et livssyn basert på en naturreligion. Samisk kultur

17  Fra midten av 1800-tallet og fram 1960- årene ble den samiske befolkningen i Norge utsatt for en systematisk og kulturundertrykkende fornorskingspolitikk.  Det er mange urfolk i verden i dag som ikke har de samme rettighetene som samefolket har i Norge. Samisk kultur


Laste ned ppt "5 Kultur.  Kultur er det som medlemmene i en sosial gruppe må vite og kunne for å fungere godt i gruppa.  Kultur kommer til uttrykk gjennom språk, klær,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google