Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mangfoldige minner og Mangfoldsåret Foto Hachi Ackman Alle foto fra : IKM arkiv. Alle foto fra IKMs arkiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mangfoldige minner og Mangfoldsåret Foto Hachi Ackman Alle foto fra : IKM arkiv. Alle foto fra IKMs arkiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mangfoldige minner og Mangfoldsåret Foto Hachi Ackman Alle foto fra : IKM arkiv. Alle foto fra IKMs arkiv

2 Bente Møller, 9. oktober 2007 St.meld. nr. 17 (2005-2006): 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold Unesco konvensjoner om vern og fremme kulturelt mangfold og immatriell kulturarv FNs Human Development Report 2004 Mångkulturåret 2006 i Sverige Bakgrunn for mangfoldsåret 2008:

3 Bente Møller, 9. oktober 2007 Hva er Mangfoldsåret? •Et år som skal fremme tilgjengelighet og likeverd i kulturlivet for alle som bor i Norge. •Begynnelsen på en demokratiseringsprosess av kulturlivet i Norge.

4 Bente Møller, 9. oktober 2007 Hva er kulturelt mangfold? I Fra UNESCOs konvensjon om kulturelt mangfold 2005 : •”Kulturelt mangfold” viser til de mange forskjelllige måtene grupper og samfunns kulturer kommer til uttrykk på •Disse uttrykksformene overleveres internt i grupper og samfunn og mellom disse

5 Bente Møller, 9. oktober 2007 Hva er kulturelt mangfold ?II •Kulturelt mangfold viser seg ikke bare i de forskjellige måtene menneskehetens kulturarv kommer til uttrykk på, men også i forskjellige former for kunstnerisk skaperkraft, produksjon, formidling, utbredelse og bruk av kulturuttrykk. UNESCOS konvensjon om kulturelt mangfold

6 Bente Møller, 9. oktober 2007 Kulturelt mangfold for hvem? •Ingen skal kunne utelukkes fra kulturlivet på grunn klasse, kjønn, seksuell legning, funksjonsdyktighet, religiøs eller kulturell bakgrunn. •Vektlagt i St.meld.17: Samspillet mellom ulike miljøer i majoritetsbefolkningen, samene som urbefolkning, nasjonale minoriteter; jøder, kvener, skogfinner, tatere, romanifolket, rom, sigøynere og innvandrere og etterkommere etter innvandrere.

7 Bente Møller, 9. oktober 2007 Jorge Ochoa Ochoa Rezae Rezaee

8 Bente Møller, 9. oktober 2007 Det norske er i endring Mangfold er framtida… •Det kosmopolitiske samfunn •Det multikulturelle samfunn •Det flerkulturelle samfunn

9 Bente Møller, 9. oktober 2007 Mål: Et inkluderende, fleksibelt ”vi” •Oppdatering av norskhet til ”mangfoldsnorsk”, ”glokal norsk”, •”ny norsk” eller rett og slett ”norsk”; •multiple identiteter.

10 Bente Møller, 9. oktober 2007 Kompleksitet krever komplekse tilnærminger •Dobbelt strategi: Vi vil se mennesker som individer og ikke låse dem fast til en identitet, men samtidig gjøre oppmerksom på at visse grupper diskrimineres. •Beboerne i dagens Norge er alle på forskjellig vis ”mangfoldsnorske”.

11 Bente Møller, 9. oktober 2007 Tenk globalt, handle lokalt Tenk glokalt, det globale i det lokale

12 Bente Møller, 9. oktober 2007

13

14 Langsiktig mål •S ørge for å øke innbyggernes kunnskap om og respekt for kulturelt mangfold som en nødvendig og positiv dimensjon ved det norske samfunnet.

15 Bente Møller, 9. oktober 2007 Hvordan kan Mangfoldsåret få varig virkning? •Forankring •Mangfoldsperspektivet forankres i alt offentlig strategiarbeid i kultursektoren og i samfunnet for øvrig. •Alle offentlig finansierte kulturinstitusjoner, må innarbeide et mangfoldsperspektiv i organisasjon, virksomhet og publikumsarbeid.

16 Bente Møller, 9. oktober 2007 Hva skal skje? •Viktigst av alt: arbeid for strukturelle langsiktige endringer på alle nivåer i kulturlivet. •Aktørenes planer gjennomføres lokalt og regionalt •Konferanser, seminar, utstillinger, forestillinger, konserter, arrangementer med fokus på kulturelt mangfold •Per i dag 900 registrerte aktiviteter •Sikring av politisk og praktisk oppfølging av mangfoldsårets intensjoner. http://www.kultureltmangfold.no

17 Bente Møller, 9. oktober 2007

18 .

19 Økonomi •Arbeidet med kulturelt mangfold skal foregå innenfor de budsjettrammer statlig finansierte institusjoner har. •Kulturrådet vil i år legge spesielt vekt på mangfoldsperspektivet i innenfor sine ordinære søkerkriterier. •Samarbeidsprosjekter og prosjekter med langsiktig virkning, vil bli prioritert.

20 Bente Møller, 9. oktober 2007 Humor

21 Bente Møller, 9. oktober 2007 •Alle forslag til planer må registreres på Mangfoldssekretariatets hjemmeside •www.kultureltmangfold.no

22 Bente Møller, 9. oktober 2007 Kontakt oss mangfold@kkd.dep.no www.kultureltmangfold.no Bente Møller, koordinator bente.moller@kkd.dep.no Tlf: 2198 2192 Mobil: 9518 9291 Majoran Vivekananthan, rådgiver mvi@kkd.dep.no Tlf: 2198 2191 Mobil: 9515 8758 Ellen Stokland, rådgiver Ellen.stokland@kkd.dep.no Tlf: 2198 2193 Mobil: 9286 7207


Laste ned ppt "Mangfoldige minner og Mangfoldsåret Foto Hachi Ackman Alle foto fra : IKM arkiv. Alle foto fra IKMs arkiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google