Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaverSamfunnsfag i F-utdanninga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaverSamfunnsfag i F-utdanninga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaverSamfunnsfag i F-utdanninga

2 Ane Bergersen - HSF2 Samfunnsfag – det viktigste faget? SSSSterkere fokus på det samfunnsfaglige gjennom hele forskriften IIII samfunnsfag blir det viktig å se på hele rammeplanen (generell del, fagområder, innhold og oppgaver) SSSS aaaa mmmm ffff uuuu nnnn nnnn ssss ffff aaaa gggg eeee tttt ssss r r r r oooo llll llll eeee i i i i f f f f øøøø rrrr ssss kkkk oooo llll eeee llll ææææ rrrr eeee rrrr uuuu tttt dddd aaaa nnnn nnnn iiii nnnn gggg –F–F–F–Faglig kunnskap –P–P–P–Pedagogisk arbeid for barn –S–S–S–Samhandling og refleksjon NNNNoe nytt?

3 3 Helt nytt og gammelt nytt  Barns medvirkning –Faglig kunnskap –Pedagogisk arbeid med barn  Sterkere fokus på formell læring og innhold –Endring i synet på barnehagen som organisasjon? –Nærmiljø og samfunn – et eget fagområde  Sterkere fokus på fagdidaktikk?  Planlegging, dokumentasjon og vurdering –Lærende organisasjon  Samarbeid med andre institusjoner –Vektlegging i samfunnsfaget

4 Ane Bergersen - HSF4 …gammelt nytt  Inkluderende fellesskap –Likestilling –Etnisk bakgrunn –Funksjonsnivå  Fysisk miljø –Rom for alle –Ulike behov

5 Ane Bergersen - HSF5 Barnehagens verdigrunnlag  Omsorg, oppdragelse og læring skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling

6 Ane Bergersen - HSF6 Kjernetema innenfor fagområde  Demokrati  Menneskerettigheter  Alle betyr noe for fellesskapet  Likestilling  Kultur og antirasisme  Ressurser i lokalmiljø  Media

7 Ane Bergersen - HSF7 Spørsmål til diskusjon  Hvordan få til tverrfaglig/flerfaglig samarbeid som hjelper studentene til å se helhet?  Hvordan fordele generelle tema mellom samfunnsfag og pedagogikk?  Hvordan bør vektingen i samfunnsfag være mellom faglig kunnskap, pedagogisk arbeid med barn og samhandling og refleksjon?  Temaheftene, hvem har ansvar? (Likestilling, barns medbestemmelse, samisk kultur, IKT og kulturelt mangfold)


Laste ned ppt "Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaverSamfunnsfag i F-utdanninga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google