Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MANGFOLD OG LIKEVERD Språk og sosialisering. Hvordan sosialisere barn av andre kulturer og språk ved hjelp av samtaler og andre metoder i barnehagen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MANGFOLD OG LIKEVERD Språk og sosialisering. Hvordan sosialisere barn av andre kulturer og språk ved hjelp av samtaler og andre metoder i barnehagen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 MANGFOLD OG LIKEVERD Språk og sosialisering

2 Hvordan sosialisere barn av andre kulturer og språk ved hjelp av samtaler og andre metoder i barnehagen? Språk og sosialisering Med fokus på fagstoff om tema språk og sosialisering, vil vi presentere hvordan Knapløkka barnehage arbeider med sosialisering av barn med andre kulturer i barnehagen.

3 FAGMÅLENE FOR SEMESTERET  Reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder kulturelt mangfold, og kunne arbeide pedagogisk med barn i samarbeid med foreldre/foresatte som har ulik kulturell og sosial bakgrunn.  Lære å se betydningen av tilrettelegging for kulturelt mangfold i barnehagen.  Lære å reflektere over spørsmål og dilemmaer knyttet til makt, kultur, mangfold og likeverd i barnehagen.  Tilegne oss kunnskaper om familie og barndom i dagens samfunn både i et historisk og flerkulturelt perspektiv.  Lære å møte foreldre/foresatte og barn med ulik bakgrunn med respekt.  Tilegne oss et reflektert forhold til begreper som kjønnsforskjeller, likestilling og sosial ulikhet.  Utvikle evne til å gjøre etiske refleksjoner i forhold til vår egen yrkesrolle i møte med barn og foreldre. PedagogikkSamfunnsfag

4 Kunnskapen om dialogenes viktige betydning for barn og unges læring har i liten grad vært implementert i lærerutdanningene, og følgelig heller ikke i barnehagen og skolen (Gjems, Liv : 2009. s.147) Problemstilling Hvordan sosialisere barn av andre kulturer og språk ved hjelp av samtaler og andre metoder i barnehagen?

5 Sosialisering  Sosialisering handler om en prosess der et nytt medlem av et sosialt system blir en selverkjennende og funksjonsdyktig person innenfor dette sosiale systemet. Gjennom prosessen overføres og tilegnes verdier og normer, kunnskaper og ferdigheter, som internaliseres i større eller mindre grad (Larsen og Slåtten s.17).

6 Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opp­ levelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. (R06: s.34) Rammeplanen

7 Knapløkka barnehage Knapløkka barnehage  Gjentakelser  Hverdagssamtaler  Ordbøker for barn  Kroppsspråk http://www.x-plosiv.no/images/250px/forside%20ordbok.jpg

8 George Herbert Mead ”Jeg speiler meg i andres reaksjoner på meg” (Evenshaug og Hallen : 2000. i Larsen og Slåtten : 2006. s.26). Speilingsteorien George Herbert Mead http://www.nndb.com/people/003/000113661/george-herbert-mead-1-sized.jpg

9 Knapløkka barnehage Knapløkka barnehage  Gjentakelser  Hverdagssamtaler  Ordbøker for barn  Kroppsspråk  Norskopplæring for voksne http://www.x-plosiv.no/images/250px/forside%20ordbok.jpg

10 Barnehageloven Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

11 ”Gi barna røtter og vinger”

12 Litteraturliste  Gjems, Liv. (2009) Å samtale seg til kunnskap : Sosiokulturelle teorier om barns læring om språk og gjennom språk. Bergen : Fagbokforlaget.  Kunnskapsdepartementet. (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.  Kunnskapsdepartementet (2005) Lov om barnehager. Oslo : Kunnskapsdepartementet.  Larsen, Ann Kristin og Slåtten, Mette Vaagan. (2006) En bok om oppvekst. Bergen : fagbokforlaget.


Laste ned ppt "MANGFOLD OG LIKEVERD Språk og sosialisering. Hvordan sosialisere barn av andre kulturer og språk ved hjelp av samtaler og andre metoder i barnehagen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google