Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrering vs. assimilering vs. marginalisering I ntegrering grad av G jensidighet M arginalisering A ssimilering 0.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrering vs. assimilering vs. marginalisering I ntegrering grad av G jensidighet M arginalisering A ssimilering 0."— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrering vs. assimilering vs. marginalisering I ntegrering grad av G jensidighet M arginalisering A ssimilering 0

2 Like rettigheter og muligheter for samfunnsdeltakelse Grad av Integrering 100 0 100 Grad av Gjensidighet

3 Integrering vs. Diskriminering Integrering Negativ Diskriminering

4 Diskriminering på Arbeidsmarkedet (Funn fra UDIs rapport om art og omfang av RAD i Norge 1999-2000) •Arbeidsgivere i det offentlige diskriminerer mest •Arter seg i ledighet eller jobb som ikke står i forhold til kvalifikasjoner •Innvandrere og flyktninger fra ikke- vestlige land mest utsatt •Skepsis og fremmedfrykt kan være forklaringen

5 Diskriminering i offentlige instanser (UDIs rapport om RAD i Norge 1999-2000) Hvilke offentlige etater som kommunene mener diskriminerer (Faste svaralternativ). N = 18 kommuner NevntIkke nevnt Trygdekontor810 A-etat612 Helsevesenet612 Innv.kontor513 Sosialkontor414

6 Diskriminering i offentlige instanser (UDIs rapport om RAD i Norge 1999-2000) •Oppførsel fra skrankepersonell •Manglende eller dårlig bruk av tolk •Dårlig tilrettelegging av informasjon •Mangelfull veiledning •Info bare på norsk •Byråkratisk språk •”Norske maler”

7 ”Opplevd” diskriminering på arbeidsplassen (Funn fra UDIs rapport om RAD i Norge 2001-2002) •Det skjer etnisk diskriminering på arbeidsplassen •Innvandrere mangler avansementmuligheter og blir forbigått •Deres kompetanse blir undervurdert eller nedvurdert •Ekskludering, utestegning og manglende samhandling

8 •Det faglige innholdet er ikke tilpasset dagens flerkulturelle elevmasse •Fagene er eurosentriske –”Historie og geografi sier ekstremt lite om land utenfor Norge og Europa.” •Lærere mangler faktakunnskaper om andre nasjoner, kulturer og religioner ”Opplevd” diskriminering i Off. grunnskole (Funn fra UDIs rapport om RAD i Norge 2001-2002)

9 Minoritetsperspektiv i offentlig tjenesteyting Lik behandling Ulikt tilbud og resultat Likestilling Produktivitet på arbeidsplass Brukertilpasset tjenesteEffektivitet

10 Minoritetsperspektiv i offentlig tjenesteyting handler om •Likeverdig offentlig tjenestetilbud •Like muligheter •Like plikter •Like rettigheter


Laste ned ppt "Integrering vs. assimilering vs. marginalisering I ntegrering grad av G jensidighet M arginalisering A ssimilering 0."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google