Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrering vs. assimilering vs. marginalisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrering vs. assimilering vs. marginalisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrering vs. assimilering vs. marginalisering
grad av Gjensidighet Marginalisering Assimilering

2 Like rettigheter og muligheter for samfunnsdeltakelse
Grad av Integrering 100 Grad av Gjensidighet

3 Integrering vs. Diskriminering
Negativ Diskriminering

4 Diskriminering på Arbeidsmarkedet (Funn fra UDIs rapport om art og omfang av RAD i Norge 1999-2000)
Arbeidsgivere i det offentlige diskriminerer mest Arter seg i ledighet eller jobb som ikke står i forhold til kvalifikasjoner Innvandrere og flyktninger fra ikke-vestlige land mest utsatt Skepsis og fremmedfrykt kan være forklaringen

5 Diskriminering i offentlige instanser
(UDIs rapport om RAD i Norge ) Hvilke offentlige etater som kommunene mener diskriminerer (Faste svaralternativ). N = 18 kommuner Nevnt Ikke nevnt Trygdekontor 8 10 A-etat 6 12 Helsevesenet Innv.kontor 5 13 Sosialkontor 4 14

6 Diskriminering i offentlige instanser (UDIs rapport om RAD i Norge 1999-2000)
Oppførsel fra skrankepersonell Manglende eller dårlig bruk av tolk Dårlig tilrettelegging av informasjon Mangelfull veiledning Info bare på norsk Byråkratisk språk ”Norske maler”

7 ”Opplevd” diskriminering på arbeidsplassen (Funn fra UDIs rapport om RAD i Norge 2001-2002)
Det skjer etnisk diskriminering på arbeidsplassen Innvandrere mangler avansementmuligheter og blir forbigått Deres kompetanse blir undervurdert eller nedvurdert Ekskludering, utestegning og manglende samhandling

8 ”Opplevd” diskriminering i Off. grunnskole
(Funn fra UDIs rapport om RAD i Norge ) Det faglige innholdet er ikke tilpasset dagens flerkulturelle elevmasse Fagene er eurosentriske ”Historie og geografi sier ekstremt lite om land utenfor Norge og Europa.” Lærere mangler faktakunnskaper om andre nasjoner, kulturer og religioner

9 Minoritetsperspektiv i offentlig tjenesteyting
Lik behandling Ulikt tilbud og resultat Likestilling Produktivitet på arbeidsplass Brukertilpasset tjeneste Effektivitet

10 Minoritetsperspektiv i offentlig tjenesteyting handler om
Likeverdig offentlig tjenestetilbud Like muligheter Like plikter Like rettigheter


Laste ned ppt "Integrering vs. assimilering vs. marginalisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google