Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10.12.2007 Arnbjørg Engenes YRKESETIKK - A1 Pensum Hareide, Berger J. (1997) En dyd av nødvendighet. Innføring i yrkesetikk for lærere. Sandefjord: Læremiddel-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10.12.2007 Arnbjørg Engenes YRKESETIKK - A1 Pensum Hareide, Berger J. (1997) En dyd av nødvendighet. Innføring i yrkesetikk for lærere. Sandefjord: Læremiddel-"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 10.12.2007 Arnbjørg Engenes YRKESETIKK - A1

3 Pensum Hareide, Berger J. (1997) En dyd av nødvendighet. Innføring i yrkesetikk for lærere. Sandefjord: Læremiddel- forlaget. Imsen, Gunn (2006): Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 15.

4 Forholdet pedagogikk - etikk Historisk sett: personavhengig religionens rolle Profesjonsutvikling Paradigmeskifte 1970-tallet De siste 10 årene: fra privatisert ansvar til fagforeningspillar!

5 Forholdet etikk - yrkesetikk Synlig i forholdet til elever, valg/prioritering av lærestoff/innhold, utforming av lærings- miljø, samarbeid (kollegaer, skoleledelse, foreldre), skoleutvikling. Område- og tidsbestemt, geografisk best. Yrkesetisk bevissthet Yrkesetisk kompetanse Handlingsberedskap (Refleksjon)

6 MAKT Hva er makt? Konstant bevissthet med hensyn til asymmetri Lærerens makt til å definere, differensiere og klassifisere Elever er sårbare Alle elever har krav på respekt Elevers medvirkning

7 Yrkesetikk Menneskesyn Læringssyn Holdning til eget arbeid Holdninger til å lede barn og unge Holdninger til foreldre Samarbeidspartnere

8 Menneskesyn Menneskeverdet er ukrenkelig. Alle mennesker er likeverdige og unike. Alle mennesker har utviklingsmuligheter.

9 Læringssyn Opplæringen er allmenndannende med vekt på allsidighet og aktiv kunnskapstilegnelse. Barn og unge tar ansvar for egen læring. Kunnskap skapes og gjenskapes gjennom erfaringer og i et samspill mellom pedagogen og barnet/ungdommen og barna/ungdommene imellom.

10 Holdning til eget arbeid Personlig ansvar for vurderinger og handlinger i yrkesutøvelsen. Bidra til at samfunnet får tillit til og respekt for arbeidet i skolen ********************************** Integritet Bevissthet om egen kompetanse

11 Holdning til å lede barn og unge Lojaliteten er primært til barn/unge. Barn og unge er sentrale aktører i lærings- og utviklingsprosessen. Barn og unge er likeverdige selv om de ikke er jevnbyrdige i samspillet.

12 Holdning til foreldre/foresatte Samarbeidets primære hensikt er å fremme utviklingen til barn og unge. Foresatte har hovedansvaret Tillit og respekt Samarbeidsforholdet er pedagogens ansvar Foresattes rett til innsyn og innflytelse

13 Samarbeidspartnere Tillit til andre yrkesgruppers kompetanse Respekt for andre yrkesgruppers kompetanse Medvirke aktivt til samarbeid

14 ETISKE MODELLER Hvorfor trenger vi modeller? Jfr Hellesnes 1995 Kan etiske modeller hjelpe oss til å ta riktige valg? - Svar: nei! Kan bare bidra til bevisstgjøring. Etiske dilemmaer handler aldri om rett vs galt!

15 Arbeid med case: GEIR WINJES SJEKKPUNKTER! PROSESSEN: Valgsituasjon  Valgmuligheter  Valg/handling  Begrunnelse Alle ledd i prosessen kan analyseres. Ta hensyn til bl.a.: Hvilke etiske problemer/dilemmaer ligger latent i situasjonen? Hvilke lover, regler, forskrifter, normer etc er aktuelle? Hvilke etiske aktører? Se problemet fra alles side. Hvilke verdier/verdisystemer/livssyn er aktuelle? Hvilke etiske modeller er relevante? Hvordan begrunne valget – for hvem? Se nærmere på: a) læreren som forbilde b) maktutøvelse c) væremåte

16 Hareides forebyggingsmodell 1. Bevisstgjøring av egne verdier 2. Erkjennelse også av destruktive krefter 3. Hvilke normer skal vi legge til grunn? ( Hareide 1997)

17 GODT-modellen G: grunnlag O: omstendigheter D: deontologiske perspektiver (plikt) T: teleologiske perspektiver (konsekvenser ) (Lingås 1999)

18 Aadlands refleksjonsmodell 1. Forforståelse: Situasjon, involverte, åpne/skjulte verdier og normer, rangering av verdier og normer 2. Analyse: Bakgrunnskunnskap og etiske teorier 3. Handlingsalternativer: Mulige alternativer m/rangering 4. Handling: Gjennomføring og evaluering (Aadland 1998)

19 Andre modeller PARK-modellen: Bergem 2000 KLOK-modellen: Vetlesen og Henriksen 2000

20 Tips til videre lesning Aadland, Einar (1998): Etikk for helse- og sosialarbeidarar. Oslo: Det Norske Samlaget. Bergem, Trygve (2000): Læreren i etikkens motlys. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Hellesnes, Jon (1995): Estetikk, epistemologi og etikk i postmodernisme. Oslo: Universitetsforlaget. Lingås, Lars Gunnar (1999): Etikk i pedagogisk arbeid. Oslo: Kommuneforlaget. Rydjord Tholin, Kristin (2003): Etisk omsorg i barnehagen og skolen. Oslo: Abstrakt forlag.


Laste ned ppt "10.12.2007 Arnbjørg Engenes YRKESETIKK - A1 Pensum Hareide, Berger J. (1997) En dyd av nødvendighet. Innføring i yrkesetikk for lærere. Sandefjord: Læremiddel-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google