Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske modeller - hva er det? Jeg har fått i oppdrag og gi en innføring i : Gå Ut Senteret, 15.November 2001 – Bjørge Arvid Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske modeller - hva er det? Jeg har fått i oppdrag og gi en innføring i : Gå Ut Senteret, 15.November 2001 – Bjørge Arvid Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Etiske modeller - hva er det? Jeg har fått i oppdrag og gi en innføring i : Gå Ut Senteret, 15.November 2001 – Bjørge Arvid Johansen

3 Først må vi ha en definisjon av ETIKK og MORAL Etikk kommer av det greske ethos = ”sed, skikk, vane” Moral kommer av latin mos = ”sed, skikk, vane” Det er fullt mulig å bruke ordene om hverandre! Men:

4 Vi bruker begrepene i vårt språk slik: •Etikk er den teoretiske refleksjonen om hva som er rett og galt. (lære) •Moralbegrepet bruker vi om selve handlingen. (liv) Vi tenker etisk og handler moralsk.

5 Hvordan begrunner vi våre etiske valg?

6 Religiøs begrunnelse I alle samfunn har myter og religiøse forestillinger tjent til å forklare etikken og moralens opprinnelse. 2.Mosebok om at Gud gav lovens to tavler til Moses. I babylonsk religion overleverte guden Shamash en lovkodeks til Hammurabi. Hos Platon finnes en beretning om at guden Zeus ga menneskene moral og rett.

7 Rasjonal begrunnelse Mennesket kan gjennom fornuften slutte overordnede etiske prinsipper til konkrete standpunkt i etiske situasjoner. Sentral representant er filosofen Immanuel Kant som hevder at fornuften har både en teoretisk og praktisk side. Moderne variant er diskursetikken.

8 Empirisk begrunnelse Tar utgangspunkt i de menneskelige erfaringer •Dageligdagse erfaringer •Statestikk

9 Nå skal vi ta for oss 4 måter å tilnærme oss et ETISK PROBLEM

10 PLIKTETIKK Oppmerksomheten rettes mot handlingen selv. Er det rett å stjele medisin for å redde liv? Er det rett å lyve for å beskytte en flyktning? Er det rett å kaste stein på en bil for å stoppe den? Plikten til å handle etter et bestemt påbud eller norm. En handling er bare moralsk god hvis den fullt ut følger normen - fokus på å stjele! - fokus på å lyve! - fokus på å kaste steinen!

11 SINNELAGSETIKK Fokuserer på sinnelaget, dvs. Motivet og holdninger bak selve handlingen Er det rett å stjele medisin for å redde liv? Er det rett å lyve for å skjule en flyktning? Er det rett å kaste stein på en bil for å stoppe den? - fokus på å redde liv! - fokus på å skjule en flyktning! - fokus på¨å stoppe bilen!

12 FORMÅLSETIKKEN Fokuset her er formålet som søkes oppnådd igjennom handlingen. Det er handlingens resultater som står i fokus! Det må måles opp mot våre verdier, og vi trenger en verditeori! Eks. På verdier er: Rettferdighet, menneskeverd, fred og frihet. Fellesskap og ansvar s 101

13 KONSEKVENSETIKK Legger all vekten på konsekvensene av valget. Forholdet mellom formålsetikk og konsekvensetikk kan belyses utfra følgende eksempel: Konsekvensetisk var den både rett og gal! Da atombomben ble sluppet over Hiroshima, var formålet å få slutt på krigen. Fred var et positivt formål. Konsekvensene for de japanske innbyggerne var imidlertid fryktelige. Formåletisk var handlingen rett. Rett: Krigen sluttet Gal: Hundretusner av mennesker mister livet.


Laste ned ppt "Etiske modeller - hva er det? Jeg har fått i oppdrag og gi en innføring i : Gå Ut Senteret, 15.November 2001 – Bjørge Arvid Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google