Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske modeller - hva er det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske modeller - hva er det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske modeller - hva er det?
Jeg har fått i oppdrag og gi en innføring i : Etiske modeller - hva er det? Gå Ut Senteret, 15.November 2001 – Bjørge Arvid Johansen

2 Først må vi ha en definisjon av ETIKK og MORAL
Etikk kommer av det greske ethos = ”sed, skikk, vane” Moral kommer av latin mos = ”sed, skikk, vane” Det er fullt mulig å bruke ordene om hverandre! Men:

3 Vi bruker begrepene i vårt språk slik:
Etikk er den teoretiske refleksjonen om hva som er rett og galt. (lære) Moralbegrepet bruker vi om selve handlingen. (liv) Vi tenker etisk og handler moralsk.

4 Hvordan begrunner vi våre etiske valg?

5 Religiøs begrunnelse I alle samfunn har myter og religiøse forestillinger tjent til å forklare etikken og moralens opprinnelse. 2.Mosebok om at Gud gav lovens to tavler til Moses. I babylonsk religion overleverte guden Shamash en lovkodeks til Hammurabi. Hos Platon finnes en beretning om at guden Zeus ga menneskene moral og rett.

6 Rasjonal begrunnelse Mennesket kan gjennom fornuften slutte overordnede etiske prinsipper til konkrete standpunkt i etiske situasjoner. Sentral representant er filosofen Immanuel Kant som hevder at fornuften har både en teoretisk og praktisk side. Moderne variant er diskursetikken.

7 Empirisk begrunnelse Tar utgangspunkt i de menneskelige erfaringer
Dageligdagse erfaringer Statestikk

8 Nå skal vi ta for oss 4 måter å tilnærme oss et ETISK PROBLEM

9 PLIKTETIKK Plikten til å handle etter et bestemt påbud eller norm. En handling er bare moralsk god hvis den fullt ut følger normen Oppmerksomheten rettes mot handlingen selv. Er det rett å stjele medisin for å redde liv? - fokus på å stjele! Er det rett å lyve for å beskytte en flyktning? - fokus på å lyve! Er det rett å kaste stein på en bil for å stoppe den? - fokus på å kaste steinen!

10 SINNELAGSETIKK Fokuserer på sinnelaget, dvs. Motivet og holdninger bak selve handlingen Er det rett å stjele medisin for å redde liv? - fokus på å redde liv! Er det rett å lyve for å skjule en flyktning? - fokus på å skjule en flyktning! Er det rett å kaste stein på en bil for å stoppe den? - fokus på¨å stoppe bilen!

11 Fellesskap og ansvar s 101 FORMÅLSETIKKEN Fokuset her er formålet som søkes oppnådd igjennom handlingen. Det er handlingens resultater som står i fokus! Det må måles opp mot våre verdier, og vi trenger en verditeori! Eks. På verdier er: Rettferdighet, menneskeverd, fred og frihet.

12 KONSEKVENSETIKK Legger all vekten på konsekvensene av valget.
Forholdet mellom formålsetikk og konsekvensetikk kan belyses utfra følgende eksempel: Da atombomben ble sluppet over Hiroshima, var formålet å få slutt på krigen. Fred var et positivt formål. Konsekvensene for de japanske innbyggerne var imidlertid fryktelige. Formåletisk var handlingen rett. Konsekvensetisk var den både rett og gal! Rett: Krigen sluttet Gal: Hundretusner av mennesker mister livet.


Laste ned ppt "Etiske modeller - hva er det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google