Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LÆRERPROFESJONENS ETISKE PLATTFORM PSU 7.APRIL 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LÆRERPROFESJONENS ETISKE PLATTFORM PSU 7.APRIL 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 LÆRERPROFESJONENS ETISKE PLATTFORM PSU 7.APRIL 2014

2 Utdanningsforbundet Drammens2 Intensjonen bak ”Lærerprofesjonens etiske plattform” «Etisk bevissthet og høy faglighet er avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning i barnehager og skoler. Lærerprofesjonens rom for skjønnsutøvelse er det som gjør god utdanning mulig. Men skjønnsutøvelse gir også rom for uheldig praksis, krenkelser og urett, mot barnehagebarn og elever».

3 forts. Formålet med plattformen var å skape et felles grunnlag for en videreutvikling av profesjonens etiske bevissthet, og et felles utgangspunkt for hvordan vi håndterer de utfordringene som naturlig følger av det samfunnsmandatet som norsk barnehage og skole er gitt. Utdanningsforbundet Drammens3

4 Veien fram til vedtatt plattform 2009: Utdanningsforbundet vedtok at organisasjonen skulle skape et konkret uttrykk for lærerprofesjonens etikk, ved å forankre og synliggjøre verdier, rettigheter og plikter som førskolelærer, lærer og leder gjennom å utarbeide yrkesetiske retningslinjer Mål for arbeidet skulle være å skape et samlet uttrykk, uavhengig av fagforeningstilhørighet Omfattende og inkluderende prosesser Utdanningsforbundet Drammens4

5 forts. Referansegruppe bestående av 20 medlemmer, som alle arbeidet i utdanningsløpet fra barnehage til lærerutdanning og i støttesystemet, et førsteutkast ble utarbeidet Utkastet ble også sendt 14 forskere, som fra ulike ståsteder hadde spesifikk kunnskap og kompetanse om profesjonsetikk. (lærerutdannere, moralfilosofer og pedagogikkprofessorer) Revidert utkast sendt ut på høring Utdanningsforbundet Drammens5

6 Høringsrunden Utdanningsforbundets fylkeslag, samt eksterne aktører som besto av øvrige lærerorganisasjoner, studentorg., alle landets lærerutdanninger, utdanningsmyndigheter(Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, KS og Private Barnehagers landsforbund), div.foreldreutvalg, Barneombudet og Elevorganisasjonen = 77 stk. Innspill oppsummert og lagt til grunn for plattformen SL skrev under og vedtok plattformen samtidig med UDF Utdanningsforbundet Drammens6

7 Plattform som verktøy Lærerprofesjonens etiske plattform er et verktøy for å hjelpe profesjonen som kollektiv med å sikre god praksis i alle rom for skjønnsutøvelse som aldri vil kunne lov- og planfestes til minste detalj. Utdanningsforbundet Drammens7

8 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier Respekt og likeverd Menneskeverd og menneskerettigheter Profesjonell integritet Personvern Utdanningsforbundet Drammens8

9 Lærerprofesjonens etiske plattform Utdanningsforbundet Drammens9

10 Gruppeoppgave – gruppe 1 Respekt og likeverd Hvordan møte kolleger/foreldre/elever/barn der ryktet kommer foran? Hvordan møter du foreldre/elever/barn - norske/ikke norske? Religion Hvordan møte behov hos den enkelte kollega/forelder/elev/barn? Utdanningsforbundet Drammens10

11 Gruppearbeid – gruppe 2 Menneskeverd og menneskerettigheter Julegudstjeneste, inkludere alle, være igjen på skolen/i barnehagen KRLE – hva med K’en? Id – respekt for religiøse høytider, ta fri uten å si fra Mobiltelefon fratas - legges på kontoret Utdanningsforbundet Drammens11

12 Gruppeoppgave – gruppe 3 Profesjonell integritet Hvordan forholder vi oss til det vi blir pålagt/lojalitet til Norges beste barnehage/skole? Hvordan oppfattes du av andre? Er du slik du tror? Se deg selv fra utsiden; kroppsspråk, svarer andre, reflektere over din væremåte. Utdanningsforbundet Drammens12

13 Gruppeoppgave – gruppe 4 Personvern Bruk av facebook: Hvem er man venn med?, omtale av alle/øverste leder, hva skal statusoppdateringer omhandle?(fri, helg – gleder seg til å komme hjem fra…), privatperson/offentlig person. Utdanningsforbundet Drammens13

14 Lærerprofesjonens etiske ansvar Lærerprofesjonens etiske ansvar følger av de grunnleggende verdiene i plattformen. Etikk er kontekstavhengig, og ansvaret vi forvalter vil derfor arte seg forskjellig fra situasjon til situasjon. Ansvaret blir konkretisert i den praktiske yrkesutøvelsen. I plattformen er dette tydeliggjort gjennom tre ulike perspektiver: Utdanningsforbundet Drammens14

15 Tre ulike perspektiver Den enkeltes profesjonsutøvers ansvar i direkte møte med barnehagebarn/elever og deres foreldre som del av kollegiet på sin arbeidsplass som del av lærerprofesjonen som samfunnsaktør Utdanningsforbundet Drammens15

16 Lærerprofesjonens etiske ansvar Disse tre perspektivene kan bære i seg innebygde motsetninger eller interessekonflikter. Det er ikke gitt hvilke verdier som skal veie tyngst i en konflikt. Den må håndteres på best mulig måte, men lærerprofesjonens lojalitet skal ligge hos barnehagebarn og elever for å fremme deres beste. Se også www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundet Drammens16


Laste ned ppt "LÆRERPROFESJONENS ETISKE PLATTFORM PSU 7.APRIL 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google