Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring i et historisk perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring i et historisk perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring i et historisk perspektiv
Berit Bratholm;

2 Ulike nivåer Historisk perspektiv; nedenfra-og opp, ovenfra- og ned
Intensjon-realitet/formulering-realisering Lov, forskrift,læreplan, årsplan, semesterplan, ukeplan Samfunnsnivå Kommune Skolenivå Klassenivå

3 OPPLÆRINGSLOVEN LOV 1998-07-17 nr 61
§ 1-2. Formålet med opplæringa Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn. Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

4 Hva er tilpasset opplæring? (Bjørnsrud og Nilsen 2008)
Definisjon: 1. Formål: i skolelovens formålsparagraf 2. Prinsipp: som lærer arbeider etter; overordnet prinsipp (L97),gjennomgående prinsipp (St.meld. Nr ) 3. Virkemiddel for et viktig mål: for elevers læring

5 Fortsetter TPO; flere kjennetegn:
1. Lærerens valg av muligheter for å tilrettelegge den enkelte elevs læring og fellesskapets læring 2. Fokus på variasjon av lærestoff, arbeidsmåter og organisering. 3. Krever en lærerrolle som ser mulighetene for læring og utvikling i elevenes ulike forutsetninger, gruppesammensetning og læringsmiljø 4. Komplisert og utfordrende å oppfylle i skolens hverdag

6 Hva kan vi si om eleven? Hvilke forhold har betydning for læring?
Kompleksiteten ved læring når ”noe” går galt. Hva kan gå galt?

7 HELLE Fokus 5 forhold: Kognitiv utvikling i ulike aldre (tabell)
Forholdet til normer og regler Om kriser (eks. død, skilsmisse) Om forholdet til venner –språkets betydning (Lyng) Om forholdet til seg selv- utvikling av selvbildet (modell)

8 Sentrale begreper Læringsstrategi:
Elevens oppmerksomhet mot læringsprosesser Fremgangsmåte –sette seg mål Oppmerksomhet- hva kan man klare å gjennomføre? Vurdere systematisk egne resultater på en systematisk måte

9 4 former for læringsstrategier
Hukommelse- pugg, memorering Utdyping- skape forhold til tidligere kunnskap Organisering - struktur, mening,eierforhold Forståelsesovervåking og kontroll- en form for metakognisjon, motivasjonskontroll; personlig mål og selvregulering

10 Modell for strategisk læring (Weinstein,Bråten, og Andreassen)

11 Skolens oppgave Fagets egenart og arbeidsmåte, norsk og matematikk, hva betyr det? Profesjonelt skjønn i fagdidaktisk tilrettelegging av læringsoppgavene- hva betyr det? Elev- handlende aktør, konsekvens i praksis? Pedagogisk påvirkning; skape en positiv forandringsprosess – elever setter seg mål innenfor rekkevidde

12 Dilemmaer 30 elever- 30 læringsstrategier Elev-elev-lærer
Hva er god fagdidaktisk tilrettelegging? Utfordringer; struktur i fagstoff, arbeidsstoff og læremidler versus frihet

13 Kilder: Elstad,Eivind og Are Turmo (2006): Hva er læringsstrategier? Artikkel i: Elstad,E og A. Turmo. Læringsstrategier. Universitetsforlaget Weinstein,C.E.,Bråten,I og R. Andreassen (2006): Læringsstrategier og selvregulert læring: teoretisk beskrivelse, kartlegging og undervisning. I: Elstad,E og A. Turmo. Læringsstrategier. Universitetsforlaget Kunnskapsdepartementet (2006):Stortingsmelding nr. 16 ( ). ...ingen stod igjen...Tidlig innsats for livslang læring Bjørnsrud,H og S. Nilsen (red.) 2008): Tilpasset opplæring- intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal. Egne synspunkter


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring i et historisk perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google