Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inn i læringens landskap.... Elever skal lære på skolen, men elever må også lære å lære.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inn i læringens landskap.... Elever skal lære på skolen, men elever må også lære å lære."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inn i læringens landskap...

2 Elever skal lære på skolen, men elever må også lære å lære

3 Eksperter på læring kjennetegnes først og fremst ved.. • stor egeninnsats, og • et sterk ønske om å tilegne seg nye kunnskaper noen vil kalle disse for selvregulerte.

4 Hva kjennetegner “selvregulerte “ elever? • De går løs på oppgavene med en høy forventning om mestring, og... • de har god peiling på hvordan de skal gå frem for å løse dem

5 De er dessuten.. • arbeidssomme og snarrådige når de forføger sine mål, • de gir ikke opp lett, men er utholdende.

6 Og... • De skjønner at læring er en aktiv prosess som de kan styre selv, • og de er i stand til å avgjøre om de forstår eller ikke forstår lærestoffet

7 Dessuten... • vil de på strategisk vis søke hjelp hos læreren når de trenger det,... • de har et repertoar av aktuelle fremgangsmåter tilgjengelig, • og dessuten både vilje og evne til å bruke dem

8 Selvregulert læring er en aktiv prosess der elevene : Setter seg mål for læringen Vurderer læringsoppgavene Planlegger læringsaktiviteten Observerer sine egne læringsaktiviteter Vurderer læringsresultatet Trekker slutninger om egen kompetanse

9 Dersom selvregulert læring skal utvikles hos elevene... • må det en systematisk og langvarig innsats til, • fra både elever og lærere

10 Spørsmål du ( eller eleven selv) kan stille når eleven skal arbeide med selvregulert læring: Før arbeidet starter: • hvordan forstår du læringsmålene du skal nå? • hvilke mål ønsker du selv å oppnå? • har du forstått hva oppgaven går ut på? • i hvilken rekkefølge vil du ta oppgavene? • hvor mye tid vil du bruke på hver oppgave? • hvilke fremgangsmåte / strategi vil du bruke? • Vil du jobbe alene eller sammen med...?

11 Mens eleven jobber med arbeidsplanen. • fungerer framgangsmåtene du har valgt bra? • er det noe du trenger å endre på? • hvordan legger du an tidsmessig?

12 Når arbeidet er ferdig: • hva synes du om måten du har arbeidet på? • hvordan vurderer du resultatet / læringsutbyttet? • hva tenker om deg selv som lærende? • hvordan ser du på det videre arbeidet med faget? ?

13 13 Raundalens lykkehjul Barns fremtid avhenger av hvor og i hvilken grad de får disse bekreftelsene: •Jeg ER noe •Jeg KAN noe •Jeg BETYR noe for noen •Jeg har MAKT

14 Den skal tidlig krøkes..


Laste ned ppt "Inn i læringens landskap.... Elever skal lære på skolen, men elever må også lære å lære."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google