Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A-team Positivt læringsmiljø for alle elever i Oppegård Kommune Et samarbeidsprosjekt mellom Alternativ Opplæring (AO) og PPT, august 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A-team Positivt læringsmiljø for alle elever i Oppegård Kommune Et samarbeidsprosjekt mellom Alternativ Opplæring (AO) og PPT, august 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 A-team Positivt læringsmiljø for alle elever i Oppegård Kommune Et samarbeidsprosjekt mellom Alternativ Opplæring (AO) og PPT, august 2014.

2 A-team A-team i Oppegård Kommune er et prosjekt med bakgrunn i tildelte midler Utdanningsdirektoratet (2014). Teamet består av både PPT og AO (Alternativ Opplæring/Ingieråsen Skole) Målet med dette samarbeidet er å gi teamet bred spesialpedagogisk kompetanse, og rik erfaring fra klasseledelse og relasjonsfremmende arbeid i skolen.

3 A-team A-team er et tilbud til alle skolene i Oppegård Kommune. Skolen sender henvendelsesskjema. Et hovedmål for A-team er å støtte pedagoger, assistenter og skoleledere i å skape et positivt læringsmiljø på skolen………….for alle!!

4 A-team Et annet mål er at samarbeidet mellom A-team, og de ulike trinn på skolene, får «ringvirkninger» på flere trinn på skolen. Å tilrettelegge for et godt læringsmiljø øker muligheten for å utvikle kunnskap, utvikle gode holdninger og ferdigheter hos alle (også hos voksne).

5 A-team A-team kan med god veiledning, og ukentlige møter med «bestiller», øke muligheter for individuelle hensyn, og god tilpassa opplæring på tvers av fag («våre elever» ikke «mine elever»). Å reflektere over hverandres praksis er lærerikt!

6 A-team Prosjektmidlene Oppegård Kommune mottok av Utdanningsdirektoratet, og etableringen av A-team, har bidratt til å utvikle bedre læringsmiljø der teamet har fått henvendelse om utfordringer. Vår erfaring er at dersom lærerne og ledelsen ved skolen har som sin agenda at det er elevene det er noe galt med, og at en del elever egentlig burde vært et annet sted, er det vanskelig å lykkes.

7 A-team A-team arbeidet i Oppegård Kommune har erfart at ved å fokusere på pedagogers «følelse av velvære» og fokus på «lagidrett» åpner det seg store muligheter for et godt læringsmiljø for elevene. Det er en spennende konklusjon, det gjør arbeidet så spennende.

8 A-team Ukentlige møter à 45 min. med gjennomgang av fokusområdene gir en systematisk, og ryddig, felles nærhet til utfordringene. Fokusområder:

9 A-team Læringsmiljø/ Forklaringer på problematferd
Individuelle forhold Relasjoner til medelever og voksne Skole- hjem samarbeid Innholdet i skolen, mestringsnivå elevrollen, mobbing, utestenging fritid


Laste ned ppt "A-team Positivt læringsmiljø for alle elever i Oppegård Kommune Et samarbeidsprosjekt mellom Alternativ Opplæring (AO) og PPT, august 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google