Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TOFU TimeOut For Utvikling Utdanningsforbundet i Østfold 14.10.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TOFU TimeOut For Utvikling Utdanningsforbundet i Østfold 14.10.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 TOFU TimeOut For Utvikling Utdanningsforbundet i Østfold 14.10.10

2 09.07.2014Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren2 Skedsmo kommune Skedsmo kommune er en bykommune i landlige omgivelser, med Lillestrøm som bysentrum. I tillegg består kommunen av tettstedene Strømmen, Skedsmokorset, Skjetten, Kjeller og Leirsund. Kommunen har pr. 1.7.2010. 48.180 innbyggere og ca. 24.000 arbeidsplasser Kommunen har et stort forskningsmiljø på Kjeller, hvor noen av landets eldste og fremste institutter på energi og miljøforskning ligger. Kommunen har 16 skoler, ca. 6000 elever.

3 09.07.2014Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren3 Bakgrunn for etablering av TOFU

4 09.07.2014Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren4 Praksis

5 09.07.2014Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren5 Forankringsprosesser Styringsgruppe Felles forståelse av problematferd som begrep Presentasjon i rektorkollegiet Presentert oss for alle skolene Etablert skriftlige rutiner for samarbeid med eksterne instanser. Møter med alle eksterne samarbeidspartnere. Trukket ledelsen inn i alle saker Utformet kontaktskjema Utformet evalueringsskjema Deltakelse i kommunens nettverksarbeid

6 09.07.2014Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren6 Saksgang Rektor henviser saker til oss. Tillatelse fra foreldre er innhentet av skolene Saken løftes i internt møte Leder fordeler saken til saksbehandlere Utdypende kontakt med skolen Observasjon Kontakt med hjem Kontakt med andre instanser. Oppsummering og utforming av tiltak. –Veiledning; skoleleder, lærer, assistent, foreldre –Elevarbeid; Undervisning, overtakelse av klasse, elevsamtaler, miljøterapi –Samarbeid med andre instanser –Utgangspunkt i prinsipper for klasseledelse, relasjon og materiell for helhetlig læringsmiljø –ART, lek,

7 09.07.2014Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren7 Hva er viktig Bakgrunn og hensikt –Hvorfor har vi oppstått og hva er det langsiktige målet Mandat Hvordan vi jobber Hvem vi jobber med Hvordan vi er satt sammen Erfaringer Samarbeid med andre Utfordringer

8 09.07.2014Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren8 Erfaringer så langt

9 Inne på alle skolene, inkludert privatskole. Noen skoler, flere saker Både individ- og systemsaker Alt knyttet til det skolene selv opplever som problematferd.

10 Tilbakemeldinger fra skolene Rask hjelp Hensiktsmessig bistand Samarbeid Brobygger hjem-skole Koordinerende rolle (andre instanser) Forventninger om å ta elever ut av skolen Ydmykhet

11 Utfordringer Tid. Forankring av prosessene. Avklaring av ansvar Forståelse av ansvar Holdninger til elever/foreldre Klar bestilling. Flere ønsker at eleven skal ut. Å komme i posisjon

12 09.07.2014Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren12 Hva møter vi? Manglende sosiale ferdigheter. Sinnekontroll Mobbing Tilbaketrekking Diagnoser Svake skoleferdigheter Lesing og skriving. Matematikk Konflikter hjemme eller hjem-skole Svake foreldreferdigheter Individfokuserte lærere og ekskluderingsmekanismer i skolen

13 09.07.2014Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren13

14 09.07.2014Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren14

15 Skedsmo kommune Undervisningssektoren Jonas Liesgate 18 Postboks 313, 2001 Lillestrøm www.skedsmo.kommune.no 09.07.2014Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren15


Laste ned ppt "TOFU TimeOut For Utvikling Utdanningsforbundet i Østfold 14.10.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google