Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BARNS TRIVSEL - VOKSNES ANSVAR Forebyggende arbeid mot mobbing begynner i barnehagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BARNS TRIVSEL - VOKSNES ANSVAR Forebyggende arbeid mot mobbing begynner i barnehagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 BARNS TRIVSEL - VOKSNES ANSVAR Forebyggende arbeid mot mobbing begynner i barnehagen

2 RAMMEPLANEN at barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av mobbing at personalet skal arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing at barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker mobbing

3 HVA ER MOBBING? Med mobbing mener vi: gjentatt negativ atferd fra en eller flere rettet mot en Mobbing er systematisk plaging, erting og utestenging.

4 MOBBING I BARNEHAGEN? Har du i løpet av det siste året opplevd mobbing mellom barn i barnehagen? 1 6 2 1

5 BARNAS STEMME De fleste trives og har det bra i barnehagen. 54,4 % av barna har blitt ertet så de ble lei seg.

6 BARNS TRIVSEL - VOKSNES ANSVAR Kunnskapsgrunnlag Forslag Refleksjon Veiledernes innhold: 1. Innholdet i og intensjonen med veilederen 2. Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø 3. Relasjonene og samspillet barna imellom 4. Vennskap 5. Sosial kompetanse 6. Arbeid med kommunikasjon og språk 7. Barns samspill i lek 8. Samarbeid mellom barnehage og hjem 9. Personalets samarbeid for et godt barnehagemiljø

7 ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Enkeltbarnet Felleskapet -Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende empati.

8 RELASJONER Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barna.

9 SOSIAL KOMPETANSE selvfølelse empati prososial atferd selvhevdelse selvkontroll

10 VENNSKAP

11 LEK Grunnleggende livs- og læringsform Kilde til glede og utfoldelse Viktig å lykkes og bli inkludert i lek

12 KOLLEGAER KAN SPILLE HVERANDRE GODE

13 SAMARBEID MED FORELDRENE


Laste ned ppt "BARNS TRIVSEL - VOKSNES ANSVAR Forebyggende arbeid mot mobbing begynner i barnehagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google