Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRAFTSENTERET ASKIM Bli kjent dag ved Korsgård skole – onsdag 4.juni 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRAFTSENTERET ASKIM Bli kjent dag ved Korsgård skole – onsdag 4.juni 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 KRAFTSENTERET ASKIM Bli kjent dag ved Korsgård skole – onsdag 4.juni 2014

2 KRAFTSENTERET ASKIM Forventninger fra foresatte Foresatte har følgende forventninger til Korsgård skole:  Nært og godt samarbeid mellom skole/hjem.  God dialog mellom skole/hjem.  Gjensidig respekt mellom barn og voksne.  Legge vekt på trivsel og trygghet. Alle barna blir sett hver dag.  Mobbefritt miljø på skole/SFO.  Opplæringen er tilpasset hver enkelt elev, slik at alle opplever faglig og sosial utvikling.

3 KRAFTSENTERET ASKIM Forventninger til foreldre / foresatte  Du snakker positivt om skolen og skolearbeidet og viser barnet at du har en positiv holdning til skolen.  Du ser til at barnet kommer uthvilt til skolen.  Du ser til at barnet har spist frokost og har med seg god skolemat på skolen.  Du sørger for at barnet har med seg klær og utstyr etter værforholdene.  Ukeplan og annen informasjon blir lest og fulgt opp.  Du følger opp lekser og oppmuntrer barnet når det trengs.  Du deltar på foreldremøter, konferansetimer og andre tilstelninger som barnet ditt deltar på (f.eks trinnfester) og følger opp avtaler.  Du informerer kontaktlærer hvis det er noe som kan påvirke elevens skolehverdag. God kommunikasjon er viktig.  Bursdager

4 KRAFTSENTERET ASKIM Positivt læringsmiljø  Ordensregler  Plan mot mobbing  Opplæringsloven §9a  Synlig ledelse  Permisjonsregler

5 KRAFTSENTERET ASKIM Skolens satsingsområder •Grunnleggende ferdigheter •IKT •Klasseledelse – godt læringsmiljø •Fremmedspråk på mellomtrinnet •Resultatoppfølging •SFO •Vurdering for læring

6 KRAFTSENTERET ASKIM Tidlig innsats  Økt bemanning på 1.og 2.trinn.  Veiledet lesing og veiledet matematikk.  Tidlig kartlegging.  Tiltak på bakgrunn av kartlegginger.

7 KRAFTSENTERET ASKIM Tidlig innsats

8 KRAFTSENTERET ASKIM Lederorganisering •Rektor •Avdelingsleder SFO+1.-2.trinn •Avdelingsleder 3.-5.trinn •Avdelingsleder 6.-7.trinn. •Baseleder SFO.

9 KRAFTSENTERET ASKIM IKT •Skolen satser mye på IKT •Oppdatert maskinpark •Høy kompetanse på lærerne •Skolens læringsplattform – Classfronter •Skolen kommuniserer via fronter og hjemmesiden •Skriftlig vurdering i fronter

10 KRAFTSENTERET ASKIM SFO •Hva er SFO?  Skolefritidsordningen, SFO, i Askim er et fritidstilbud til alle barn på 1.- 4. trinn og for barn med særskilte behov fra 1. – 7.trinn.  Skolefritidsordningen skal i første rekke være et tilsyn-, omsorg - og aktivitetstilbud for skolebarn i Askim.  Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

11 KRAFTSENTERET ASKIM SFO  SFO er en arena som støtter opp om barnas personlige, sosiale og faglige utvikling.  Ordningen bygger på frivillighet og må ikke bli en forlengelse av skoledagen. Det betyr bl.a. at barna må gis tid og rom til avslapping, hvile, mat og frilek.  Tilbudet skal drives i nær forståelse med barnas hjem.

12 KRAFTSENTERET ASKIM Skolens samarbeidspartnere •Familiens hus -PP.tjenesten -Barnevernstjenesten -Helsestasjon -Fysio- og ergoterapi -Psykiatrisk team

13 KRAFTSENTERET ASKIM Skolens organer  Foreldrenes arbeidsutvalg – Valg av klassekontakter 4 – 6 stykker  Samarbeidsutvalg rep. for ansatte, foreldrerådet, elever og kommunen  Brukerråd foreldre, elever, tillitsvalgt for ansatte, rektor sekretær

14 KRAFTSENTERET ASKIM Skolestart - trafikk

15 KRAFTSENTERET ASKIM Diverse • SKYSS •- 2 km 1. trinn, 4 km 2.-7. trinn, kommunale vedtak • MELK Priser for skoleåret 2013/2014 -Lettmelk kr. 761,- -Ekstra lett kr. 761,- -Kakaosmakkr. 990,- •SKOLEFRUKT • WWW.skolefruktsys.no


Laste ned ppt "KRAFTSENTERET ASKIM Bli kjent dag ved Korsgård skole – onsdag 4.juni 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google