Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolebasert vurdering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolebasert vurdering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolebasert vurdering

2 Skolebasert vurdering
Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene. (Forskriften § 2-1)

3 Kunnskapsgrunnlaget/innsamling av data
Resultater nasjonale prøver, kartlegginger, elev-, foreldre- og lærerundersøkelser Egne trivselsundersøkelser Opplysninger fra elevsamtaler/utviklingssamtaler Standpunktkarakterer Eksamenskarakterer

4 Endringsprosesser nødvendig?
Læringsmiljøet? Vurderingspraksis? Behov for ny kompetanse? Annen ressursfordeling/struktur/organisering? Andre fokusområder?

5 Hvem skal involveres? Bred og representativ medvirkning! Hvem må med for at vi skal lykkes med hva? Alle lærerne skal være kjent med bestemmelsen om skolebasert vurdering - og læreplanverket på områder der de er tildelt ansvar Skriftlige konklusjoner!

6 Verktøy Skoleeieranalyse Organisasjonsanalyse Ståstedsanalyse SWOT Tilstandsrapporter Egenvurderingsskjema FNT

7 Kontrollspørsmål 1: Har skolen vurdert hvilket kunnskapsgrunnlag som skal gi informasjon om hvorvidt målene som er fastsatt i læreplanen, er nådd for alle elevgrupper?

8 Kontrollspørsmål 2: Bruker skolen kunnskapsgrunnlaget til å vurdere oppnåelse av målene i læreplan?

9 Kontrollspørsmål 3: Er kunnskapsgrunnlaget skolen benytter relevant for å vurdere måloppnåelse?

10 Kontrollspørsmål 4: Vurderer skolen organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen basert på konklusjonene om måloppnåelse?

11 Kontrollspørsmål 5: Hvis det er behov for endringer, er endringene iverksatt?

12 Kontrollspørsmål 6: Er det bred og representativ medvirkning i arbeidet med skolebasert vurdering?

13 Kontrollspørsmål 7: Har skolen rutine for når (tidspunkt/hyppighet) skolebasert vurdering skal gjennomføres?

14 Kontrollspørsmål 8: Har skolen en rutine for gjennomføringen av skolebasert vurdering i samsvar med spørsmål 1 til 7?

15 «Begeistring er den beste drivkraften» - Olav V

16 Evaluering av veiledningen

17 Samtale •Hvilke rutiner har dere for å gjennomføre skolebasert vurdering i deres kommune? •Har dere gode erfaringer som kan deles med andre?


Laste ned ppt "Skolebasert vurdering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google