Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medarbeiderundersøkelsen 2015. Arbeidsgiverstrategien I undersøkelsen fokuserer Sandnes kommune på tema som er viktige i arbeidsgiverstrategien Mål: o.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medarbeiderundersøkelsen 2015. Arbeidsgiverstrategien I undersøkelsen fokuserer Sandnes kommune på tema som er viktige i arbeidsgiverstrategien Mål: o."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medarbeiderundersøkelsen 2015

2 Arbeidsgiverstrategien I undersøkelsen fokuserer Sandnes kommune på tema som er viktige i arbeidsgiverstrategien Mål: o Vi skal være en foretrukket arbeidsgiver med kompetente ledere o Vi skal legge vekt på både å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere o Vi skal være en foregangskommune innen likeverd og mangfold o Vi skal tilby konkurransedyktige betingelser o Vi skal ha arbeidsplasser som oppleves som trygge, meningsfylte og helsefremmende.

3 Utvikling i svarprosent

4 Fordeling av svarprosent Tjenesteområde201220142015 Kultur og byutvikling76 %90 %87 % Levekår61 %68 %73 % Oppvekst barn og unge77 %85 %81 % Oppvekst skole78 %88 %87 % Organisasjon95 %97 %100 % Teknisk50 %61 %64 % Økonomi87 %94 %84 % Total 70 %78 %79 %

5 Oppfølging fra undersøkelsen 2014 Fokus på etikk Arbeide med å redusere uønsket deltid Medarbeidersamtale

6 Resultater for alle indekser, Sandnes kommune

7 Totaltilfredshet etter tjenesteområde

8 Omdømme

9 Kollegiale forhold

10 Ledelse

11 Ledelse etter tjenesteområde

12 Har du hatt tilbud om medarbeidersamtale de siste 12 månedene?

13 Arbeidets organisering

14 Arbeidets organisering etter tjenesteområde

15 Utvidet stillingsprosent De som har mindre enn 100 prosent stilling fikk spørsmål om de kunne tenke seg større stillingsprosent i nærmeste fremtid?

16 Faglig og personlig utvikling

17 Fysisk og ergonomisk tilrettelegging

18 Oppfølging av sykefravær

19 Trivsel

20 Trivsel etter tjenesteområde

21 Løsningsorientert kultur

22 Jeg kjenner til kommunens etiske retningslinjer

23 Etikk

24 Trakasseringsspørsmålet

25 Trakassering etter tjenesteområde 2014%2015% Kultur og byutvikling11 7% 15 9% Levekår128 9% 105 7% Oppvekst barn og unge56 8% 33 5% Oppvekst skole64 5% 62 5% Organisasjon3 4% 1 1% Teknisk22 10% 18 7% Total2847 %2346 %

26 Har du meldt fra til leder, HMS/BHT eller tillitsvalgt/verneombud?

27 Fokus fremover for Sandnes kommune Ta vare på det gode arbeidsmiljøet Innovasjon Fortsette arbeidet med –Etikk og varslingsrutiner –Deltid –Medarbeidersamtalen


Laste ned ppt "Medarbeiderundersøkelsen 2015. Arbeidsgiverstrategien I undersøkelsen fokuserer Sandnes kommune på tema som er viktige i arbeidsgiverstrategien Mål: o."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google