Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Personal Seniorsatsing ”Vi strekker oss litt lengere” Hvorfor og hvordan satser vi på seniorene i Alta kommune? - Siden vi er midt i prosessen blir dette.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Personal Seniorsatsing ”Vi strekker oss litt lengere” Hvorfor og hvordan satser vi på seniorene i Alta kommune? - Siden vi er midt i prosessen blir dette."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Personal Seniorsatsing ”Vi strekker oss litt lengere” Hvorfor og hvordan satser vi på seniorene i Alta kommune? - Siden vi er midt i prosessen blir dette et prosessinnlegg. Lena E. Nielsen Personalsjef, kollega og medmenneske

2 2 Personal Satsingen sett i relasjon til: Arbeidsgiverpolitisk dokument 06-09 Kapittel 1Mål med arbeidsgiverpolitikken 2Mellommenneskelige verdier 3Ledelse i Alta kommune 4Rekrutteringspolitikk og kompetanseutvikling 5Lønnspolitikk 6HMS, inkludering og medarbeiderskap 7En sterk Vi følelse

3 3 Personal 1Mål Arbeidsgiverpolitisk dokument Mål 1 Bedre omdømme Mål 2 Økt trivsel Mål 3 Redusert sykefravær Mål 4 Satse på seniorene – økt gjennomsnittlig pensjonsalder I Alta kommunes IA strategi 06-09 og i arbeidsgiverpolitisk arbeid er hovedsatsingsområdet å få utarbeidet og iverksatt en livsfasepolitikk, herunder en seniorpolitikk. Ett av målene i dette arbeidet er å øke gjennomsnittlig avgangsalder med 1 år pr år i 4 år (fra ca 57 år til 61 år i snitt). Dette begrunnet i at vi ser nåværende og fremtidige seniorer som en ressurs. Målsettingen vil da være en drivkraft til å finne gode nok tiltak for å få våre seniorer til å stå i arbeid i årene fremover. Mål 5 Likestilling Mål 6 Økt identitet

4 4 Personal Livsfasepolitikk Vi deler inn livsfasene i 4: Etableringsfasen Omsorgsfasen Etter omsorgsfasen Før pensjon (senior) Presiseringer:  Alle fasene har definerte/prioriterte tiltak (3 tiltak).  Ingen livsfaser med unntak av den siste kan deles inn ift alder.  Tiltakene er unike for denne livsfasen og prioriteres kun de som er i denne fasen.  Alle fasene er like viktige for arbeidsgiver og vi har definerte mål for satsingen.  Kun et tiltak kan nyttes med opprettholdelse av lønn.

5 5 Personal Etableringsfasen  I denne fasen av livet har våre ansatte fokus på jobb og fritid. Behovet for å stake ut en karriere, samt hjelp/bistand til etablering er viktige fokus. Særlig kvinner i svangerskap skal fokuseres på.  Målet med tiltak i denne fasen er at ansatte skal oppleve at arbeidsgiver har forståelse for livssituasjonen og hindre stressbelastende situasjoner/sykefravær (henge i stroppen).  I IA arbeid er dette et forebyggende fokus. Tiltak: 1.Hjelp til karriereplanlegging fra personalkontoret. 2.Fridager for etablering (utvide velferdspermisjonsordningen). 3.Fokus på tiltak for kvinner i svangerskap/arbeid.

6 6 Personal Omsorgsfasen  I denne fasen av livet har våre ansatte fokus på jobb, familie og barn. Behovet for å få dagene til å strekke til og behov for å skape trygghet hos egne barn er viktigste fokus.  Målet med tiltak i denne fasen er at ansatte skal oppleve at arbeidsgiver har forståelse for livssituasjonen og hindre stressbelastende situasjoner/sykefravær (henge i stroppen).  I IA arbeid er dette et forebyggende fokus. Tiltak: 1. Krav om økt fritid i form av permisjon i stedet for lønnsøkning for denne gruppen kan imøtekommes. 2. Redusert arbeidstid i skoleferie. Ansatte med skolebarn under 10 år kan søke om 0,5 timer ekstra pr dag i 8 uker i skoleferien (ikke forbeholdt turnusansatte). Forutsetning om at vikar ikke må settes inn. 3. Ansatte med 6 åringer får permisjon med lønn i 15 minutter pr dag forutsatt at man følger barnet sitt til skolen uten bil.

7 7 Personal Etter omsorgsfasen  I denne fasen av livet har våre ansatte store/voksne barn og eventuelt barnebarn og gamle foreldre. Behovet for videreutvikling på jobb/fag er økende i denne fasen.  Målet med tiltak i denne fasen er at ansatte skal oppleve at arbeidsgiver har forståelse for livssituasjonen og hindre stressbelastende situasjoner/sykefravær (henge i stroppen).  I IA arbeid er dette et forebyggende fokus. Tiltak: 1. Hjelp til videreutdanning med muligheter for permisjon med lønn, stipendbistand, og/eller permisjon uten lønn. 2. Omsorg for foreldre. 3. Permisjon i forbindelse med reiser til barnebarn.

8 8 Personal Før pensjon (senior)  Disse tiltakene skal bidra til å sikre måloppnåelse for at eldre arbeidstakere skal stå lengere i arbeidslivet. FASE 1 FOKUS PÅ MEDARBEIDERE FRA FYLTE 62 ÅR Oppstart 1.1.07. Grunnlagsmateriale fra Aon Grieg. ”Lytter” til organisasjonen. FASE 2 FOKUS PÅ MEDARBEIDERE SOM FYLLER 60 OG 61 ÅR Håper gjennomført i 2007. Seniorseminar i regi av KFVF Seniorsamtale. 5 dager ekstra ferie ved fyllte 61 år i 100% stilling FASE 3FOKUS PÅ MEDARBEIDERE SOM ER 55+ Forebyggende tiltak. Stor gruppe.

9 9 Personal Et levende medarbeiderskap -forebyggende tiltak  Verdistyring i delegert modell; åpenhet, trygghet, respekt på arbeidsplassene.  Innføring av årlige HKI målinger med fokus på rapportering av tiltak i etterkant.  LØFT modellen i bruk – utdanne flere LØFT konsulenter.  Mestring og ledelse: Fokus på mestring på individnivå (utviklingstrapp – kompetansenivå ift utfordringer i arbeidet). Opplæringsbehov av våre ledere.  Informasjon – alle våre medarbeidere skal få tilbud om IKT opplæring for bruk av intranett/internett som informasjonskanal.

10 10 Personal Konsekvensvurdering/konkretisering Seniorpolitiske tiltak – hva koster det?


Laste ned ppt "1 Personal Seniorsatsing ”Vi strekker oss litt lengere” Hvorfor og hvordan satser vi på seniorene i Alta kommune? - Siden vi er midt i prosessen blir dette."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google