Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging av sykefravær – hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær Den norske legeforening Narvik den 11. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging av sykefravær – hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær Den norske legeforening Narvik den 11. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av sykefravær – hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær Den norske legeforening Narvik den 11. september 2013

2 30.06.2014Geir RiiseSide 2 Disposisjon •Arbeidsplassen – ledelse og kolleger •Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt •Arbeidsgiver må ”by” på seg selv •Grunnprinsipper i HMS-arbeidet •Diagnosen avgjør ikke •”Alt smitter” •Noen erfaringer fra virksomhet •Anbefalinger/tiltak – 6 i tallet •Bruker IA-avtalen •Praktiserer ikke ”svarte-per” spillet •10 råd for trappevasken

3 30.06.2014Geir RiiseSide 3 Arbeidsplassen slår ”an tonen”

4 30.06.2014Geir RiiseSide 4 Begeistret og det å ha arbeidsglede

5 30.06.2014Geir RiiseSide 5

6 30.06.2014Geir RiiseSide 6 Arbeidsmiljøet kan ikke kopieres – godt arbeidsmiljø bidrar til suksess •Alt henger sammen med alt (GHB) •Virksomheter med de beste økonomiske resultatene har over tid de beste arbeidsmiljø resultatene •Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær •God ledelse er å forstå sammenhengen mellom arbeidsglede og motivasjon •Arbeidsmiljø bør alltid være første punkt på alle ledermøter og møter med personell

7 30.06.2014Geir RiiseSide 7 Arbeidsmiljøet i norsk arbeidsliv er generelt stort sett godt: Kjennetegnet ved: •Høy deltagelse i arbeidslivet •At mange arbeidstakere opplever å ha en meningsfylt arbeidshverdag •Sterk tilknytning til arbeid; identifikasjon Men: •over 20 prosent av arbeidstakerne opplever i perioder store helsebelastninger på jobb.

8 30.06.2014Geir RiiseSide 8 Fremmer medarbeideransvar og motiverer Grunnprinsipper for alt HMS-arbeid •Tydelig ledelse og organisering •Utsetter ikke (tiden) - prioriterer •Medarbeidere blir sett •Medarbeidere blir hørt •Medarbeidere får medvirke •Praktiserer åpenhetsom metode •Fokus på det du vil ha mer av

9 30.06.2014Geir RiiseSide 9 ”Av følgende hva vil være viktigst for å få ned sykefraværet i Norge?” God legehjelp4 % God tilrettelegging på arbeidsplassen 22 % Godt miljø på arbeidsplassen 37 % Holdningsendring blant ansatte 17 % Ikke sikker9 % Antall spurte1001

10 30.06.2014Geir RiiseSide 10 Hvilke faktorer påvirker sykefravær og uførhet (hentet bl.a. fra Sandmanutvalget) •Ledelse •Arbeidsmiljø •Kjønn •Utdanning •Konjunkturer •Helsetilstanden i befolkningen •Økonomiske insentiver •Politisk dagsorden

11 30.06.2014Geir RiiseSide 11 K.Olafsson 2008 Kunnskap Holdninger Adferd

12 Motivasjon, vilje og lyst ARBEIDSGIVER +-+- ARBEIDSTAKER +--+ Resultat +-?? 12

13 30.06.2014Geir RiiseSide 13 Erkjennelse: Arbeid gir helse •Indikasjon sykmelding – obs. bivirkning •Graderte sykmeldinger •Tilknytning til arbeidsplassen •Mestring ”smitter”

14 30.06.2014Geir RiiseSide 14 Tiltak 1: Ledelse og systematikk •Har system for å innhente synspunkter på arbeidsmiljø og kvalitet -Er medarbeidere stolte over tilhørighet? -Registrerer medarbeidertilfredshet? -Gjennomfører medarbeidersamtaler? -Henter inn systematisk forbedringsforslag? -Stiller krav – ber om forslag til løsninger? -Brukes bedriftshelsetjenesten?

15 30.06.2014Geir RiiseSide 15 Ledere må ha god kunnskap om virksomheten som de leder Fra sykehus – vet vi: Ledere med medisinsk kompetanse •Scorer høyest på indikatorer for god ledelse •Har høy legitimitet som ledere •Forstår kjernevirksomheten •Ser faglige utfordringer •Har bedre kommunikasjon med de ansatte McKinsey/London School of Economics and political science

16 30.06.2014Geir RiiseSide 16 Viktig med god ledelse – ledere undervurderer ofte sin egen betydning

17 30.06.2014Geir RiiseSide 17 Tiltak 2: Gjentar og følger opp det som er viktigst for arbeidsplassen nå •Korttidsminne• •Episodiskminne• •Prosedyriskminne• •Semantiskminne

18 30.06.2014Geir RiiseSide 18 Tiltak 3: Leter alltid etter det som gir energi – ikke bare problemene og lærer •Hva gir stolthet •Hva gir arbeidsglede •Hva gir energi •Hva gjør jeg som medarbeider •Hva gjør jeg som leder

19 30.06.2014Geir RiiseSide 19 Mennesket er mer enn en diagnose

20 30.06.2014Geir RiiseSide 20 Tiltak 4: Tar vare på trivsel og funksjonsevne. Hva motiverer? •Vi er hverandres arbeidsmiljø •Språk er viktig

21 30.06.2014Geir RiiseSide 21 Hver dag skal jeg knipe en kollega i å lykkes Bestemors lov:

22 30.06.2014Geir RiiseSide 22 Helse er overskudd til å mestre hverdagen.

23 30.06.2014Geir RiiseSide 23

24 30.06.2014Geir RiiseSide 24 Tiltak 5: Kultur for åpenhet og læring av feil •Kvalitetsforbedringer bygge på organisatorisk læring •En kultur for læring av feil, uheldige hendelser og nestenuhell •Trygghet, faglighet, åpenhet som kjerneverdier •Arbeidsmiljøet må oppleves som trygt for at alle ansatte skal praktisere en åpenhet om forhold som flere bør få kjennskap til og lære av •Gode dialog- og kontaktarenaer mellom arbeidsgiver og ansatte (tillitsvalgte) er avgjørende (kvalitetsgrupper)

25 30.06.2014Geir RiiseSide 25 •Deltagelse og medansvar læres, er ikke medfødt •Vi lærer av hverandre Alt smitter………

26 30.06.2014Geir RiiseSide 26 Tiltak 6. Ved omstillinger – vurder alltid konsekvensene for arbeidsmiljøet i forkant •vurder risiko og sannsynlighet •antall ansatte pr leder/lederspenn •tilstrekkelig lederstøtte •nærmeste leder og ansatte må kjenne hverandre •god og lik informasjon •medvirkning fra ansatte •konsekvensen av at ansatte er spredt på ulike geografisk enheter uten stedlig ledelse

27 30.06.2014Geir RiiseSide 27 Erfaringer om hva som motiverer for å komme tilbake i arbeid 1.Lederoppfølging er viktig og oppfattes positivt 2.Det gode samarbeidet mellom kolleger 3.Det gode sosiale miljø 4.Tett oppfølging i sykefraværsforløpet (også) 5.At kunnskap og erfaring er verdsatt og etterspurt 6.Tydelig medbestemmelse på egen arbeidssituasjon

28 30.06.2014Geir RiiseSide 28 10 råd for trappevasken om nærvær 1.ALL TRAPPEVASK STARTER ØVERST OG FORTSETTER PÅ ALLE TRINN. TYDELIGE MÅL SOM FØLGES OPP •Ledelsen er engasjert i HMS-arbeid (også styret) – etterspør aktivitet fra alle enheter. Alltid første punkt 2.Alle har et ansvar til å bidra – mange svar ligger mellom øra på oss 3.Kvalitet og arbeidsmiljø vektlegges på linje med produksjon og økonomi 4.Involvering av mellomledere, tillitsvalgte og ansatte gir bedre styringsgrunnlag 5.Tydelige og klare mål for arbeidsmiljøarbeidet. •Ved omstilling tas arbeidsmiljøutfordringer i forkant (rapporter på trivsel, på antall forbedringsforslag, på uønskede hendelser, kvalitetsavvik, på omdømme, pasientsikkerhet, på omdefinering til funksjonsevne m.m.)

29 30.06.2014Geir RiiseSide 29 forts. 10 på topp. 6.Vi lærer hele tiden av de beste innen egen bransje (benchmarking) 7.Arbeidsmiljøarbeidet er synlig og integrert for alle ansatte. Hvert år sin fanesak. 8.Satser på forebyggende arbeid og har en god bedriftshelsetjeneste 9.Kultur for åpenhet for å si fra og læring av fei • Alle bidrar med sine forslag •Stolthet over tilhørighet (på en skala) •Løser saker før de blir vanskelige (tidsfaktoren) 10.Vi gir alltid god lederstøtte og opplæring i hvordan vi vil ha det

30 30.06.2014Geir RiiseSide 30


Laste ned ppt "Forebygging av sykefravær – hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær Den norske legeforening Narvik den 11. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google