Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jostedalen – naturleg aktiv Marifjøra 15. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jostedalen – naturleg aktiv Marifjøra 15. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jostedalen – naturleg aktiv Marifjøra 15. september 2010

2 Jostedalsbreen nasjonalpark Breheimen nasjonalpark Jotunheimen nasjonalpark

3 Reiselivsnæring i verna område Aktivitetar basert på naturen, nær eller innafor verneområde. -Gradvis oppbygging -Små verksemder -Spisskompetanse Samarbeid om marknadsføring og booking. Samarbeid med vernestyresmaktene

4 Jostedalen – naturleg aktiv Jostedalen er assosiert med “aktivitetar i naturen” Aktivitetane er attraktive og profesjonelle Aktivitetane er lett tilgjengelege Booking er lett – kun ein stad å forhalde seg til Alt på ein stad – miljøskapande Breheimsenteret fungerer som møtestad Jostedalen må vere det beste dømet på kommersiell og miljømessig berekraftig utnytting av verna område.

5 Aktivitetsverksemder i Jostedalen Breheimsenteret Raudskarvfjellet turriding Brevegen AS Leirdalen bre og juv

6 Overnatting i Jostedalen -Jostedal hotell -Nigardsbreen Gjesteheim -To campingplassar, Nigardsbreen Camping og Jostedal Camping -Enkelte utleigeeiningar

7 Jostedalen Breførarlag -størst på bre i Noreg -over 10.000 på Nigardsbren -breidt spekter av turar -toppsesong mai-oktober -20 - 30 guidar -Jostedalsbreen på langs -fjellturar frå Fondsbu -brekurs, klatrekurs -instruktørkurs Utdannar instruktørar

8 -Andy Cullens, breførar og kajakkinstruktør frå New Zealand -starta i 2003 med 1 tilsett -til 3 tilsette I 2006, 8 i 2010 -frå 2 til 30 deltakarar -kajakk på to brevatn -brevandring på to ulike brear -dagsturar og to-dagars tilbod -rafting i Jostedalselva

9 -Andy Cullens, breførar og kajakkinstruktør frå New Zealand -starta i 2003 med 1 tilsett -til 3 tilsette I 2006, 8 i 2010 -frå 2 til 30 deltakarar -kajakk på to brevatn -brevandring på to ulike brear -dagsturar og to-dagars tilbod -rafting i Jostedalselva

10 Raudskarvfjellet turriding -8-10 hestar -barnevennleg -stell av hest -i nasjonalparken

11 juvvandring, fjell og bre, fiske -liten skala -breitt tilbod -roleg, bortgøymt

12 -tre guidar som eig og driv -kun vinter Fjellturar, toppturar Isklatring Instruksjon Opplæring Skredkurs Nigardsbreen vinter, isholer

13 Hovudkvarter i Jostedalen Aktivitetar over alt, også utland All guiding i Hurrungane Godt utdanna guidar Brei erfaring

14 Breheimsenteret - autorisert nasjonalparksenter for Jostedalsbreen nasjonalpark frå 1997 - - blir autorisert for Breheimen nasjonalpark - - natur- og kulturhistorie, kunnskap - lunsjrestaurant - -turistinfo - -souvenirbutikk - -booking til aktivitetar - aktør i kulturlivet (brepub, arrangement) - booking for dei fleste aktivitetane. Målsetjing som bookingsentral: Max sal på alle aktivitetar Enkelt og uproblematisk for kunden

15 I samarbeid har verksemdene også utvikla gode, sjølstendige og sterke arrangement

16 Erfaringar: - sikkerheit må vere hovudfokus - verksemdene forsterkar kvarandre - svært mange brukar fleire tilbod - booking på Breheimsenteret er effektivt - alt føregår i eller nær verneområde - ingen alvorlege konfliktar - verna område gjev status Jostedalen har utvikla eit av dei mest konsentrerte, varierte og beste aktivitetstilboda i landet. Alt er naturbasert, alt føregår inne i verneområde, alt er styrt av små verksemder. Alt er basert på kvalitet og sikkerheit for deltakarane. - utvikle profilen - utvikle nye produkt - utvikle samarbeidet med vernestyresmaktene - drive berekraftig - skape heilårstrafikk

17 Prosjekt ”Naturarven som verdiskapar” 4-årig prosjekt, Luster kommune og Breheimsenteret Tildelt juli 2010 Skal utvikle berekraftig verdiskaping i og nær verna område Lang erfaring med kommersiell verksemd i verneområde Lang erfaring med naturbaserte aktivitetar Skal styrke Jostedalen sin profil og posisjon Skal bidra med kunnskap og erfaringar i heile kommunen

18

19

20


Laste ned ppt "Jostedalen – naturleg aktiv Marifjøra 15. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google