Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalparksenter –informasjon, naturveiledning og verdiskaping i verneområdene Kirsten Thyrum, DN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalparksenter –informasjon, naturveiledning og verdiskaping i verneområdene Kirsten Thyrum, DN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalparksenter –informasjon, naturveiledning og verdiskaping i verneområdene Kirsten Thyrum, DN

2 2012: 15 autoriserte nasjonalparksentre – 35 nasjonalparker www.dirnat.no

3 11 nps = knutepunkt Ytre Hvaler nps Hardangervidda nps, Møsvatn Folgefonna nps, Rosendal Fjellmuseet i Lom Bremuseet i Fjærland Femundsmarka nps, Røros Lierne nps Nordland nps, Storjord Halti nps, Storslett Stabbursnes naturhus og museum Øvre Pasvik nps www.dirnat.no nasjonalparkstyre nasjonal- parksenter styre

4 naturhus mål og strategier

5 Autorisasjon Forslag om nye kriterier for autorisasjon av sentere Autoriseres inntil 5 Ramsar sentre Autorises 3 rovviltsentre En del Nasjonalparksentre trenger re-autorisasjon fom 2012 www.dirnat.no

6 Mange type sentre.. NB! Kart er ikke oppdatert

7 Historien vår.. «Sentrene har i ulik grad evnet å skape en troverdig og spennende fortelling om sin nasjonalpark, et bredt spekter av pedagogiske tilnærminger er benyttet» Erling Dokk Holm

8 Nasjonalparkstyrene - NPsenteret www.dirnat.no Nasjonalparksenteret skal spre kunnskap og skape oppmerksomhet om verneområdene Senteret kan gi styret og forvalter god informasjon om hva som etterspørres Senteret kan være en møteplass for styret/forvalter og reiselivet Senteret er en viktig informasjonskanal ut som styret kan bruke aktivt

9 Mer differensiering av sentrene www.dirnat.no

10 mål Naturhusene evner å spre kunnskap og skape oppmerksomhet om naturarven. De skal bidra til lokal bærekraftig verdiskaping gjennom måten de drives på. Det gjøres ved å: 1: inspirere folk til å ville lære mer om naturen - gjennom å gi dem gode opplevelser 2: legge til rette for godt samspill med lokale interessenter for å utvikle bærekraftige opplevelser utenfor og i verneområder www.dirnat.no

11

12 Oppdragsbrevet Utvikle felles merkevare/kvalitetsstempel/identitet –Ses i sammenheng med merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene –Samarbeid med Autoriserte nasjonalparkers forening (AN) og representant for øvrige sentre –Se på mulighet for å beholde titlene nasjonalparksenter, rovviltsenter osv. Annen økonomisk modell enn foreslått fra DN 1.Midler til utstilling eller brosjyrer 2.Midler til daglig drift (NPS 750 000,-) 3.Midler til ekstra publikumstilbud 4.Kompetansetilskudd (til prioriterte oppgaver) DNs innspill til autorisasjonskrav er i stor grad akseptert www.dirnat.no

13 – for hvem? www.dirnat.no Attraksjon for bærekraftig reiseliv Allianse med lokal verdiskaping Arena for læring

14 www.dirnat.no

15 Hvordan komme dit?

16 satsing på NATURHUS www.dirnat.no 1.Differensiering på senter 2.Økte budsjetter 3.Felles autorisasjonsordning

17 Norges viktigste naturarv? www.dirnat.no

18

19 naturhus = KVALITET 1.Ikke bare logo. Er, sier og gjør! 2.Gjennom et registrert varemerke kan vi stille krav til virksomheten 3.Kvalitetsmerker bygger attraksjoner

20 www.dirnat.no Eriksen Skajaa arkitekter as / Pushak as / Bjørbekk & Lindheim as, vant med forslaget Saivu i den begrensede Plan- og designkonkurranse om utforming av inngangssoner til Sjunkhatten Nasjonalpark. Innfallsport til naturområde tilrettelegging&info

21 www.dirnat.no

22 Profesjonelle NATURVEILEDERE www.dirnat.no 1.Kompetente naturveiledere; uteaktivitet 2.Nettverk for alle naturveiledere i Norge 3.Videreutdanning for naturveiledere

23 nordland www.dirnat.no Hvor mange naturhus?

24 www.dirnat.no

25 Autorisasjonsordningen Utlysning av nye kriterier på DNs søknadssenter Autorisasjon for 5 år om gangen Avtale inngås mellom senter og DN Årlig rapportering og oppdatert virksomhetsplan utløser nye driftsmidler innenfor autorisasjonsperioden Årlig nettverkssamling og minimum 1 kvalitetssjekk pr senter i løpet av autorisasjonsperioden www.dirnat.no

26 Søknadskriterier Søknad skal inneholde Plan for virksomheten (omfatter bygningen, innhold, personale, aktivitet, kundebetraktninger og åpningstid) Vise til vedtatt eller påbegynt besøksstrategi Finansiering Driftsbudsjett Anbefaling fra verneområdestyre og FM www.dirnat.no

27 Takk for oppmerksomheten ! www.dirnat.no Foto: treehotel.se


Laste ned ppt "Nasjonalparksenter –informasjon, naturveiledning og verdiskaping i verneområdene Kirsten Thyrum, DN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google