Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordreisa kommune Nasjonal status med lokale muligheter Nordreisa nasjonalparkkommune Storslett nasjonalparklandsby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordreisa kommune Nasjonal status med lokale muligheter Nordreisa nasjonalparkkommune Storslett nasjonalparklandsby."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordreisa kommune Nasjonal status med lokale muligheter Nordreisa nasjonalparkkommune Storslett nasjonalparklandsby

2 Nordreisa kommune Ordningen Nordreisa kommune fikk tildelt status som nasjonalpark- kommune og Storslett som nasjonalparklandsby i mars 2008 etter søknad Statusen er gitt av Miljøverndepartementet via Direktoratet for naturforvaltning

3 Nordreisa kommune Bakgrunn for ordningen Bakgrunnen for opprettelse av ordningen er de siste års fokus på hvordan nasjonalparker og verneområder kan bidra til lokal verdiskaping og særlig på nasjonalparkenes verdi som kvalitetsstempel på natur

4 Nordreisa kommune Nasjonalparkkommune Statusen tildeles kommuner som oppfyller eller flere av følgende kriterier –Minst 30% av arealet vernet som nasjonalpark –En nasjonalpark innenfor kommunegrensene –Minst 300 km2 av arealet vernet som nasjonalpark 24 kommuner i landet Nordreisa og Målselv i Troms

5 Nordreisa kommune Nasjonalparklandsby Servicesenter for nasjonalparken (overnatting, mat, annen service) Stedsutviklingsarbeid Naturlig atkomst/innfallsport til nasjonalparken. Kompetanse til å formidle informasjon om nasjonalparken og være aktiv i markedsføring av nasjonalparken Aktiv produktutvikler – produkter rettet mot verneområdet (guiding, tilrettelegging…). Stedet skal være en kulturbærer – bevisst på lokale tradisjoner, lokal mat. Landsbyen bør være et sted der tilreisende føler at de kommer til et livskraftig samfunn og som har en naturlig kontakt og beliggenhet til nasjonalparken.

6 Nordreisa kommune Fossbergom i Lom kommune Geilo i Hol kommune Jondal i Jondal kommune Vingelen i Tolga kommune Se også; Direktoratet for naturforvaltning De andre nasjonalparkkommunene i Norge

7 Nordreisa kommune I hovedtrekk er statusen Et kvalitetsstempel som gir –Positiv oppmerksomhet Skiller oss ut fra ”resten” –Bedre mulighet for lokal verdiskaping –Mer attraktiv både for besøkende og for innbyggere Noe bygge fremtidens kommune ut fra som er spesielt og attraktivt?

8 Nordreisa kommune Hvordan jobber vi videre Nasjonalt prosjekt pilotprosjekt –Samarbeid mellom de 5 nasjonalparklandsbyene for videre utvikling av statusen på nasjonalt nivå. Fra 01.01.09 Lokal satsing –Etablering av lokal utviklingsgruppe. Samarbeid mellom næringsliv, foreninger og kommune. Høst 2008 –Oppfølging av andre satsinger innen stedsutvikling og bedre mulighet for friluftsliv og naturopplevelser (tilrettelegging og informasjon). stedsutvikling Se bilder på neste sider for noen gjennomførte og planlagte tiltak.

9 Nordreisa kommune Elveparken på Storslett

10 Nordreisa kommune Havneområdet i Sørkjosen

11 Nordreisa kommune Oppe venstre: Innfallsport til Reisa Nasjonalpark, Saraelv Opp høyre: Friluftsområde under utbedring, Kippernes ved Storslett Venstre: Turkart på nett. Under utvikling

12 Nordreisa kommune Nordreisa som nasjonalparkkommune i dag En av Norges viktigste utmarkskommuner 8. største nasjonalparkkommune med 803 km2 10. størst i landet hvis vi tar alle med alle verneområder (920 km2)

13 Nordreisa kommune Kontakt Rune Benonisen, arealplanlegger Rune.benonisen@nordreisa.kommune.no Tlf 77 77 07 69


Laste ned ppt "Nordreisa kommune Nasjonal status med lokale muligheter Nordreisa nasjonalparkkommune Storslett nasjonalparklandsby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google