Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal status med lokale muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal status med lokale muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal status med lokale muligheter
Nordreisa nasjonalparkkommune Storslett nasjonalparklandsby Nasjonal status med lokale muligheter Nordreisa kommune

2 Ordningen Nordreisa kommune fikk tildelt status som nasjonalpark-kommune og Storslett som nasjonalparklandsby i mars 2008 etter søknad Statusen er gitt av Miljøverndepartementet via Direktoratet for naturforvaltning

3 Bakgrunn for ordningen
Bakgrunnen for opprettelse av ordningen er de siste års fokus på hvordan nasjonalparker og verneområder kan bidra til lokal verdiskaping og særlig på nasjonalparkenes verdi som kvalitetsstempel på natur

4 Nasjonalparkkommune Statusen tildeles kommuner som oppfyller eller flere av følgende kriterier Minst 30% av arealet vernet som nasjonalpark En nasjonalpark innenfor kommunegrensene Minst 300 km2 av arealet vernet som nasjonalpark 24 kommuner i landet Nordreisa og Målselv i Troms

5 Nasjonalparklandsby Servicesenter for nasjonalparken (overnatting, mat, annen service) Stedsutviklingsarbeid Naturlig atkomst/innfallsport til nasjonalparken. Kompetanse til å formidle informasjon om nasjonalparken og være aktiv i markedsføring av nasjonalparken Aktiv produktutvikler – produkter rettet mot verneområdet (guiding, tilrettelegging…). Stedet skal være en kulturbærer – bevisst på lokale tradisjoner, lokal mat. Landsbyen bør være et sted der tilreisende føler at de kommer til et livskraftig samfunn og som har en naturlig kontakt og beliggenhet til nasjonalparken.

6 De andre nasjonalparkkommunene i Norge
Fossbergom i Lom kommune Geilo i Hol kommune Jondal i Jondal kommune Vingelen i Tolga kommune Se også; Direktoratet for naturforvaltning

7 I hovedtrekk er statusen
Et kvalitetsstempel som gir Positiv oppmerksomhet Skiller oss ut fra ”resten” Bedre mulighet for lokal verdiskaping Mer attraktiv både for besøkende og for innbyggere Noe bygge fremtidens kommune ut fra som er spesielt og attraktivt?

8 Hvordan jobber vi videre
Nasjonalt prosjekt pilotprosjekt Samarbeid mellom de 5 nasjonalparklandsbyene for videre utvikling av statusen på nasjonalt nivå. Fra Lokal satsing Etablering av lokal utviklingsgruppe. Samarbeid mellom næringsliv, foreninger og kommune. Høst 2008 Oppfølging av andre satsinger innen stedsutvikling og bedre mulighet for friluftsliv og naturopplevelser (tilrettelegging og informasjon). Se bilder på neste sider for noen gjennomførte og planlagte tiltak.

9 Elveparken på Storslett

10 Havneområdet i Sørkjosen

11 Oppe venstre: Innfallsport til Reisa Nasjonalpark, Saraelv
Opp høyre: Friluftsområde under utbedring, Kippernes ved Storslett Venstre: Turkart på nett. Under utvikling

12 Nordreisa som nasjonalparkkommune i dag
En av Norges viktigste utmarkskommuner 8. største nasjonalparkkommune med 803 km2 10. størst i landet hvis vi tar alle med alle verneområder (920 km2)

13 Kontakt Rune Benonisen, arealplanlegger
Tlf


Laste ned ppt "Nasjonal status med lokale muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google