Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 19 Eit folk av bønder Elevane skal kunne – forklare korleis naturressursar og teknologisk utvikling har vore med på å forme tidlege samfunn –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 19 Eit folk av bønder Elevane skal kunne – forklare korleis naturressursar og teknologisk utvikling har vore med på å forme tidlege samfunn –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 19 Eit folk av bønder Elevane skal kunne – forklare korleis naturressursar og teknologisk utvikling har vore med på å forme tidlege samfunn – gjere greie for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samane sitt forhold til statar med samisk busetnad fram til omkring 1800 – gjere greie for næringsutvikling i Noreg frå ca. 1500 til ca. 1800 og analysere verknadene for sosiale forhold i denne perioden NYNORSK

2 Berekraftig utvikling Levestandarden i eit samfunn er basert på tre faktorar: – Ressursgrunnlaget – Folketalet – Måtane folk utnyttar ressursane på

3 Folketalsutviklinga - 1520: ca. 170 000 innbyggjarar i Noreg. - 1769: 725 000 nordmenn i den første folketeljinga. - Folketalet redusert med opptil 70 prosent grunna pestepidemiar i seinmellomalderen. - Ny vekst frå 1500–talet.

4 Folketalsutviklinga Faktorar som påverkar folketalet: - Fødslar og innflytting - Dødsfall og utflytting - Kyrkjebøker fortel om fødselsoverskot. - Innvandring frå utlandet, særleg til byane. - Nordmenn utvandra til Danmark og Nederland.

5 Jordbruket som hovudnæring - Svært lite dyrkingsjord i Noreg. - Spreidd byggjesetnad, få landsbyar, for det meste einskildgardar. - Klyngjetun på Vestlandet, med fleire gardsbruk. - Innmark: Sentrum av garden med hus, åker og eng. - Utmark: slåttenger, beitemark, skog.

6 Korleis kunne produksjonen i jordbruket aukast? - Teknologisk tilpassing: Få nye dyre- og planteslag (med unntak av potet, ca. 1750). - Stort sett dei same reiskapane som i vikingtida. - Utnytting av jordbruksarealet. - Intensiv bruk på grunn av befolkningspress. - Auka bruk av utmarka gjennom husdyrhald. - Positiv effekt: Meir gjødsel til jordbruket.

7 Samane og reinen - Variert næringsgrunnlag. - Samane langs kysten dreiv med både fiske og jordbruk. - Fjellsamane levde av villreinjakt. - Omstilling til tamreindrift frå 1500–talet. - Årsaker: Folkeauke og press på villreinstamma.


Laste ned ppt "Kapittel 19 Eit folk av bønder Elevane skal kunne – forklare korleis naturressursar og teknologisk utvikling har vore med på å forme tidlege samfunn –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google