Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar Nettverksmøter for rådgivarane – mars 2015 Rose Mari Skarset – rådgivar - utdanningsavdelinga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar Nettverksmøter for rådgivarane – mars 2015 Rose Mari Skarset – rådgivar - utdanningsavdelinga."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar Nettverksmøter for rådgivarane – mars 2015 Rose Mari Skarset – rådgivar - utdanningsavdelinga

2 Søkinga for komande skoleår 3686 har søkt plass – svak auking frå i fjor Merkbar auking i søkinga til helse- og oppvekstfag Søkinga til design- og handverk framleis minkande 91 fleire søkjer yrkesfaglege utdanningsprogram 41 flere søkjer lærekontrakt 53 færre søkjer påbygging til generell studiekompetanse Ca. 50/50 fordeling mellom realfag og språk/samfunnsfag/økonomi på STUSP Framleis sterk kjønnsdeling Overvekt av gutar tar fagutdanning Overvekt av jenter tar fag som går rett til studiekompetanse

3 Konferansen i april Robust oppvekst for barn og unge Scandic Seilet 15. – 16. april Kommunalt og fylkeskommunalt tilsette Barn og unge sin psykiske helse Påmelding i aktivitetskalenderen Arne Holte – assisterende direktør folkehelseinstituttet Utfordringar/dei gode eksempla/kva kan vi gjere for å samhandle betre

4 Å velje 3 utdanningsprogram Fleire førespurnader til utdanningsavdelinga: Elevane og dei føresette trur at å velje til dømes 3 ulike skoler for TP, er det same som 3 val Presisèr at det skal vere 3 ulike utdanningsprogram, presisèr at elevane kan verte (tvangs)plassert Sett ein opp fleire enn 3 utdanningprogram vil dei telje med ved tildeling, spm frå Ulsteinvik

5 Hospiteringsprosjektet Målsetting Brev til skolene i april/mai – følg med Siste år som prosjekt – i drift frå hausten 2016 Møre og Romsdal er best i klassa Kun 2 rådgivarar har delteke – søk!! Gjeld vidaregåande skoler

6 Karriere Møre og Romsdal Tilbodet Organiseringa Kven kontaktar oss Marknadsføring: nettstad, visittkort, annonsering, munnleg omtale

7 Karriereløypa Ein ressurs for både grunnskole og vidaregåande skole i arbeidet med yrkes- og utdanningsrettleiing/karriererettleiing Systemarbeid, forankring i leiinga Heile skolen (og føresette) sitt ansvar Fått innspel frå kommunar, ungdomsskoler og vidaregåande skoler Ferdig i 2015 Dynamisk dokument/brosjyre/digital ressurs Vil gjerne ha fleire innspel

8 «Karriererettleiing» – eit arbeidshefte Sendes ut til skolene før påske – rektor Sender med ei «oppskrift» til rektor Utvida hefte frå sist skoleår Sender med faktaark for bruk i t.d. samfunnsfag

9 Tips i karriererettleiinga Veilederforum.no Utdanning.no Facebookside: Lærling Møre og Romsdal _______________________________________________________ I FØRSTE OMGANG PÅ NRK.NO NRK-serien med Yrkeslandslaget i gang Publisert: 24.02.2015 NRK fulgte Yrkeslandslaget tett i 2014. Det har resultert i en dokumentarserie på fem episoder. Se serien "Gull ære og hardt arbeid" nå! Bli kjent med rollemodeller for yrkesfag, få innblikk i faget og livet deres. Planlagt på NRK1 i april, fem programmer à 30 minutter

10 Nettverksmøta framover 3. og 10. juni (frå sør mot nord) Hospitering/Torleif Dønnestad/YOU-portalen Anna informasjon 9. og 16. september (frå sør mot nord) Yrkes- og utdanningsrettleiing - kompetanseheving 2. desember (felles møte?) Hjelpemiddelsentralen – kva dei kan tilby Ungt Entrepenørskap – kva dei kan tilby Kva kan bedrifter og næringslivslivsforeninger tilby Rådgivingsundersøkelsen – tiltaka vi ha landa på Vil ha tilbakemeldingar på tema for nettverksmøta

11 Spørsmål frå Ulsteinvik Når må ein ha teke ut rettsåret til påbygning (4PBY) etter å ha teke fagbrev først? Ein må gjere seg ferdig med påbygningåret det ikkje seinare enn det året ein fyller 24 år. Det kom nye reglar hausten 2014, sjå Opplæringslova, kap. 3, §3-1, 3. ledd.


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar Nettverksmøter for rådgivarane – mars 2015 Rose Mari Skarset – rådgivar - utdanningsavdelinga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google