Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011. …ikke alltid like lett å velge forvaltningstiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011. …ikke alltid like lett å velge forvaltningstiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011

2 …ikke alltid like lett å velge forvaltningstiltak

3 Eks. 1 Velge informasjonstiltak: Er det mange av de som kommer til Reinheimen som ikke har vært i området før og som trenger informasjon? Vet de at de er i en nasjonalpark - Kjenner folk regelverket? - Skal vi sette opp like mye informasjon på alle innfallsportene, eller er det noen som er viktigere enn andre? Eks. 2 Utnytte verdiskapingspotensialet mest mulig: Hvorfor kommer folk til området – er det samsvar mellom markedsføring og bruk/motiver hos de som kommer? Overnatter folk i området rundt Reinheimen, eller er det bare korte stopper av gjennomfartsreisende? Hvordan har folk fått kjennskap til Reinheimen – hvor vil det være mest effektivt å annonsere? Eks. 3 2021: Har bruken endra seg mye de siste årene? …brukerundersøkelser kan gi et bedre beslutningsgrunnlag

4 Hvordan skaffet vi data for Reinheimen? 13 selvregistrerings- kasser juni-sept 1.745 selvreg.kort 2301 personer >15 år Etterundersøkelse sendt til 471 personer 282 svarte=60%

5 1. Hvordan brukes Reinheimen?

6 Besøket i Reinheimen er betydelig lavere enn i Rondane og Jotunheimen… Antall registrerte > 15 år Jotunheimen (2010): 9.110 personer Rondane (2009): 8.234 personer Reinheimen (2012): 2.301 personer

7 De nordvestlige delene av Reinheimen har størst bruk Andel selvregistreringskort fra de ulike innfallsportene

8 Reinheimen brukes noe mindre til flerdagers fotturer

9 Kortere dagsturer i Reinheimen

10 Færre på topptur Andel som har vært på topptur (utenom klatring) i nasjonalparken i løpet av året :  Jotunheimen: 47%  Rondane: 44%  Reinheimen:17%

11 Mer ”tilfeldig” bruk av Reinheimen- 1 Når bestemte folk seg for å besøke nasjonalparkene – de som var på ett besøk

12 Mer ”tilfeldig” bruk av Reinheimen- 2 Er nasjonalparken hovedmålet for den turen folk er på?

13 Mer ”tilfeldig” bruk av Reinheimen - 3 Hvor mange hadde skaffa seg informasjon om nasjonalparken før de kom til området?

14 2. Hvem besøker Reinheimen?

15 Globaliseringen har nådd ”dalstroka innafor” Jotunheimen 2010: 45% utlendinger, 47 nasjonaliteter Reinheimen 2012: 33% utlendinger, 30 nasjonaliteter

16 Lokale/regionale brukere dominerer blant norske besøkende i Reinheimen

17 Aldersgrupper

18 Flere førstegangsbesøkende i Reinheimen Andel førstegangsbesøkende: –Rondane:37% –Jotunheimen:44% –Dovrefjell-Sunndalsfjella:44% –Reinheimen: 52% Nordmenn: 37% Dansker/svensker: 70% Tyskere/nederlendere:80% Utlendinger ellers:90%

19 Folks idealområde – ”Purisme” Vil det være positivt eller negativt for deg (1 ”Svært negativ” - 7 ”Svært positivt” ):... at det finnes tilrettelagte leirplasser med do, ved, bål, søppeldunker... at du kan bli kvitt søppel i utplasserte søppeldunker... at det finnes merkede stier i området... at det er god skilting ved stistart og stikryss i området... at det er lagt ned trestokker til å gå på der stien går over våt myr... at det finnes hytter med matservering og oppredde senger i området... at du møter mange andre friluftsfolk i løpet av turen... at du kan gå milevis uten å møte et menneske

20

21 Flest purister i sør-øst

22 3. Informasjon

23 Trenger de besøkende informasjon? Kun 11% sier at de savner informasjon under besøket i Reinheimen (som i Jotunheimen og Rondane) MEN; Halvparten er førstegangsbesøkende En tredjedel er utlendinger (40% har ikke erfaring fra flerdagers fotturer/skiturer) 28% var ikke klar over at Reinheimen var vernet som nasjonalpark før de kom til området (Jotunheimen 4%) Mange kjenner ikke regelverket for parken

24 I hvilken kasse registrerte utlendingene seg? Hvor trengs det informasjon på engelsk/tysk?

25 I hvilken kasse registrerte de førstegangsbesøkende seg? Hvor trengs det informasjon om nasjonalparken?

26 I hvilken kasse registrerte de minst erfarne friluftslivutøverne seg? Hvor trengs det informasjon om trygg ferdsel?

27 4. Oppsummering – forvaltningsmessige implikasjoner

28 Reinheimen er et to-delt område i forhold til bruk Nord-vest: Stor bruk både til flerdagersturer og dagsturer Flere førstegangsbesøkende, Flere utlendinger Flere uerfarne friluftslivutøvere Færre purister Lettest tilgjengelig fra viktige gjennomfartsveger for turistene Etablert hytte- og stinett

29 Mer tilfeldig bruk enn andre nasjonalparker Kortere dagsturer En større andel bestemmer seg underveis på turen Færre har Reinheimen som hovedreisemål Færre har skaffa seg informasjon før de kommer til området Flere førstegangsbesøkende, særlig blant utlendingene Over en fjerdedel visste ikke at Reinheimen var vernet som nasjonalpark før de kom til området = betydelig behov for informasjon ved de innfallsportene i Reinheimen som ligger nær Trollstigvegen og rv. 15: Informasjon om muligheter for kortere turer og god merking av slike turer (”carwalks”).

30 Reinheimen som reiselivsattraksjon Reinheimen et mindre kjent/attraktivt reisemål enn Jotunheimen/Rondane (volum/tilfeldig bruk) Besøkende fra Østlandet/Sverige/Danmark ”mangler” i Reinheimen - uutnytta potensiale i ”nærmarkedet” - økt fokus på toppturer i markedsføringen? Behov for å gjøre nasjonalparkstatusen mer kjent! DNT er den viktigste enkeltinformasjonskilden for de som besøkte Reinheimen sommeren 2011, som i Jotunheimen. Hvordan kan forvaltningen/reiselivet samarbeide med DNT for å få ut informasjon om Reinheimen?

31 Takk for meg!


Laste ned ppt "Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011. …ikke alltid like lett å velge forvaltningstiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google